Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
1 Летописи 2 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 
1 Ето синовете на Израиля: Рувим, Симеон, Левий, Юда, Исахар, Завулон,
2 Дан, Иосиф, Вениамин, Нефталим, Гад и Асир.
3 Юдови синове: Ир, Онан и Шела: тримата му се родиха от ханаанката, дъщерята на Суя. А първородният на Юда, Ир, бе лош пред Господа, та Той го умъртви.
4 И снаха му Тамар му роди Фареса и Зара. Всичките Юдови синове бяха петима.
5 Фаресови синове: Есрон и Амул.
6 А Зарови синове: Зимрий, Етан, Еман, Халкол и Дара(; всичко петима.
7 А Хармиев син: Ахар, смутителят на Израиля, който извърши престъпление относно обреченото.
8 А Етанов син - Азария.
9 А синове, които се родиха на Есрона: Ерамеил, Арам и Халев.
10 И Арам роди Аминадава: а Аминадав роди Наасона, първенец на Юдовите потомци.
11 А Наасон роди Салмона: Салмон роди Вооза;
12 Вооз роди Овида; Овид роди Есея;
13 а Есей роди първородния си Елиав, втория Авинадав, третия Сама,
14 четвъртия Натанаил, петия Радай,
15 шестия Осем и седмия Давид.
16 А техни сестри бяха Саруия и Авигея; а Саруините синове бяха трима: Ависей, Иоав и Асаил;
17 и Авигея роди Амаса; а баща на Амаса беше исмаилецът Иетер.
18 И Халев, Есроновият син, роди синове от жена си Азува и от Ериота: синовете му бяха Есер, Совав и Ардон.
19 И като умря Азува, Халев си взе Ефрата, която му роди Ора.
20 А Ор роди Урия; а Урий роди Веселеила.
21 И после Есрон влезе при дъщерята на Махира Галаадовия баща; той я взе като беше на шестдесет години на възраст, и тя му роди Сегува;
22 А Сегув роди Яира, който имаше двадесет и три града в галаадската земя.
23 И Гесур и Арам превзеха от тях Яировите паланки, с Кенат и селата му, шестдесет града. Всички тия бяха синове на Махира, Галаадовия баща.
24 А след като умря Есрон в Халев-ефрата, тогава Есроновата жена Авия му роди Асхора бащата на Текуе.
25 И синовете на първородния на Есрона, Ерамеила, бяха: първородният Арам и Вуна, Орен, Осем и Ахия.
26 Ерамеил взе и друга жена, чието име бе Атара; тя бе майка на Онама.
27 А синовете на първородния на Ерамеила, Арам, бяха: Маас, Ямин и Екер.
28 И синовете на Анама бяха: Самай и Ядай; а синовете на Самая: Надав и Ависур.
29 И името на Ависуровата жена бе Авихаила, която му роди Аавана и Молида.
30 А Надавови синове бяха: Селед и Апаим; и Селед умря бездетен.
31 А син на Апаима беше Есий; а син на Есия, Сисан; а син на Сисана, Аалай.
32 А синовете на Ядая Самаевия брат бяха: Етер и Ионатан; и Етер умря бездетен;
33 а синовете на Ионатана: Фалет и Заза. Тия бяха потомците на Ерамеила.
34 А Сисан нямаше синове, но дъщери. И Сисан имаше слуга египтянин на име Яраа;
35 и Сисан даде дъщеря си на слугата си Яраа за жена; и тя му роди Атая;
36 а Атай роди Натана; Натан роди Завада;
37 Завад роди Ефлала; Ефлал роди Овида;
38 Овид роди Ииуя; Ииуй роди Азария;
39 Азария роди Хелиса; Хелис роди Елеаса;
40 Елеас роди Сисамая; Сисамай роди Селума;
41 Селум роди Екамия; а Екамия роди Елисама.
42 А синовете на Хелева Ерамеиловия брат, бяха: първородният му Миса, който бе баща на Зиф; и син на Мариса бе Ави-хеврон.
43 А Хевронови синове: Корей, Тапфуа, Рекем и Сема.
44 А Сема роди Раама, Иоркоамовия баща; а Рекем роди Самая.
45 И Самаев син беше Маон; а Маон беше Ветсуровият баща.
46 А наложницата на Халева, Гефа, роди Харана, Моса и Газеза; а Харан роди Газеза.
47 А Ядаеви синове: Регем, Иотам, Гисан, Фелет, Гефа и Сагаф.
48 И наложницата на Халева, Мааха, роди Севера и Тирхана;
49 роди още Сагафа, Мадмановия баща, Сева Махвановия баща и бащата на Гавая; и Халевова дъщеря бе Ахса.
50 Ето синовете на Халева, син на първородния на Ефрата, Ор: Совал Кириатиаримовият баща,
51 Салма Витлеемовият баща, и Ареф Вет-гадеровият баща.
52 А на Совала Кириатиаримовия баща синовете бяха Арое и половината от манахатците.
53 А Кириатиаримовите семейства бяха: етерците, футците, суматците и мисрайците от тях произлязоха сарайците и естаолците.
54 Салмови синове: Витлеем, нетофатците, Атарот-вит-Иоав, половината от манахатците, сарайците,
55 семействата на писците, които живеят в Явис, тиратците, симеатците и сухатците. Това са кенейците, които произлязоха от Амата, прадед на Рихавовия дом.
Превод от 1940 г
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29