Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
1 Летописи 25 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 
1 При това, Давид и военачалниците определиха за службата някои от Асафовите, Емановите и Едутуновите синове да пророкуват с арфи, с псалтири и с кимвали; а броят на ония, които се занимаваха с тая служба беше:
2 от Асафовите синове: Закхур, Иосиф, Натания и Асарила, Асафови синове, под наставлението на Асафа, който пророкуваше по наредбата на царя;
3 от Едутуна, Едутуновите синове: Годолия, Езрий, Исаия, Семей, Асавия и Мататия, шестима, под наставлението на баща си Едутуна, който пророкуваше с арфа и славословеше Господа;
4 от Емана, Емановите синове: Вукия, Матания, Озиил, Суваил, Еримот, Анания, Ананий, Елиата, Гидалтий, Ромамтиезер, Иосвекаса, Малотий, Отир и Маазиот;
5 всички тия бяха синове на царския гледач в Божиите слова Еман, определен да свири високо с рога. И Бог даде на Емана четиринадесет сина и три дъщери.
6 Всички тия, под наставлението на баща си, бяха певци в Господния дом с кимвали, псалтири и арфи за службата на Божия дом; а Асаф, Едутун и Еман бяха под нареждането на царя.
7 И броят им, заедно с братята им, обучени в Господните пеения, всичките изкусни, беше двеста и осемдесет и осем души.
8 А те хвърлиха жребия за реда на служенето си, малък и голям, учител и ученик, наравно.
9 И първият жребий излезе за Асафа, тоест за сина му Иосифа; вторият за Годолия, - той, братята му и синовете му бяха дванадесет души;
10 третият за Закхура, - той, синовете му и братята му дванадесет души;
11 четвъртият, за Езрий, - той, синовете му и братята му дванадесет души;
12 петият, за Натания, - той, синовете му и братята му дванадесет души;
13 шестият, за Вукия, - той, синовете му и братята му дванадесет души;
14 седмият, за Асарила, - той, синовете му и братята му дванадесет души;
15 осмият, за Исаия, - той, синовете му и братята му дванадесет души;
16 деветият, за Матания, - той, синовете му и братята му дванадесет души;
17 десетият, за Семея, - той, синовете му и братята му дванадесет души;
18 единадесетият, за Азареила, - той, синовете му и братята му дванадесет души;
19 дванадесетият, за Асавия, - той, синовете му и братята му дванадесет души;
20 тринадесетият, за Суваила, - той, синовете му и братята му дванадесет души;
21 четиринадесетият, за Мататия, - той, синовете му и братята му дванадесет души;
22 петнадесетият, за Еримота, - той, синовете му и братята му дванадесет души;
23 шестнадесетият, за Анания, - той, синовете му и братята му дванадесет души;
24 седемнадесетият, за Иосвекаса, - той, синовете му и братята му дванадесет души;
25 осемнадесетият, за Анания, - той, синовете му и братята му дванадесет души;
26 деветнадесетият, за Малотия, - той, синовете му и братята му дванадесет души;
27 двадесетият, за Елиата, - той, синовете му и братята му дванадесет души;
28 двадесет и първият, за Отира, - той, синовете му и братята му дванадесет души;
29 двадесет и вторият, за Гидалтия, - той, синовете му и братята му дванадесет души;
30 двадесет и третият, за Маазиота, - той, синовете му и братята му дванадесет души;
31 и двадесет и четвъртият, за Ромамтиезера, - той, синовете му и братята му дванадесет души.
Превод от 1940 г
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29