Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
1 Летописи 4 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 
1 Юдови синове: Фарес, Есрон, Хармий, Ор и Совал.
2 И Реаия Соваловият син роди Яата; и Яат роди Ахумая и Лаада. Тия са семействата на сарайците.
3 И ето синовете на Итамовия баща: Езраел, Есма и Едвас; и името на сестра им бе Аселелфония,
4 и Фануил Гедеровият баща и Езер Хусовият баща. Тия са потомците на Ора първородния на Ефрата, Витлеемовия баща.
5 И Асхор, Текуевият баща, имаше две жени, Хала и Наара.
6 Наара му роди Ахузама, Ефера, Темания и Ахастара; тия бяха синове на Наара.
7 А синовете на Хала: Серет, Есуар и Етнан.
8 И Кос роди Анува, Совива и семействата на Ахарила Арумовия син.
9 А Явис беше най-много почитан между братята си; и майка му го нарече Явис, като думаше: Понеже го родих в скръб.
10 И Явис призова Израилевия Бог, казвайки: Дано действително ме благословиш, и дано разшириш пределите ми, и ръката Ти да бъде с мене, и да ме пазиш от зло, та да нямам скръб! И Бог му даде това, което поиска.
11 А Хелуви, Суевият брат, роди Махира; той бе Естоновият баща.
12 А Естон роди Ветрафа, Фасея и Техина основател на град Наас; тия са мъжете на Риха.
13 И Кенезови синове бяха: Готониил и Сараия; а Готониилов син, Атат.
14 А Меонотай роди Офра; а Сараия роди Иоава начинателя на долината на дърводелците, защото бяха дърводелци.
15 А синовете на Халева, Ефониевия син: Иру, Иле и Наам; а Иловият син беше Кенез.
16 И Ялелеилови синове: Зиф, Зифа, Тирия и Асареил.
17 А Езраеви синове: Етер, Меред, Ефер и Ялон: а жената на Мереда роди Мариама, Самая и Есва Естемовия баща;
18 а другата му жена, Юдея, роди Яреда Гедоровия баща, Хевера Соховия баща и Екутиила Заноевия баща. И тия са синовете на Вития Фараоновата дъщеря, която взе Меред;
19 И синовете на Одиевата жена, сестра Нахамова, бяха бащата на гармиеца Кеила и маахатеца Естемо.
20 А Симонови синове бяха: Амион, Рина, Венанан и Тилон. И Есиеви синове: Зохет и Вензохет.
21 Синовете на Шела, Юдовия син, бяха Ир баща на Лиха, и Лаада, баща на Мариса, и семействата от дома на тия, които работеха висон, от Асвеевия дом,
22 и Иоаким, и мъжете на Хозива, и Иоас, и Сараф, които владееха в Моав и в Ясувилехем. Това е според стари записки.
23 Те бяха грънчарите и жителите в Нетаим и в Гедира; там живееха с царя за да му работят.
24 Симеонови синове бяха: Намуил Ямин, Ярив, Зара и Саул;
25 негов син, Селум; негов син, Мавсам; негов син, Масма.
26 А Масмови синове: син му Амуил; негов син, Закхур; негов син, Семей.
27 А Семей роди шестнадесет сина и шест дъщери; братята му обаче нямаха много синове, нито се умножи цялото им семейство като Юдовите потомци.
28 Те се заселиха във Вирсавее, Молада и Асар-суал,
29 във Вала, Есем и Толад(,
30 във Ватуил, Хорма и Сиклаг,
31 във Вет-мархавот, Асар-сусим, Вет-вирей и в Саараим; тия бяха техни градове до царуването на Давида.
32 И селищата им бяха: Итам, Аим, Римон, Тохен и Асан, пет града,
33 и всичките села, които бяха около тия градове, до Ваал; тия бяха местожителствата им и родословията им.
34 А Месовав, Ямлих, Иоса, Амасиевият син,
35 Иоил, Ииуй син на Иосивия син на Сараия, син на Асиила,
36 и Елиоинай, Якова, Есохаия, Асаия, Адиил, Есимиил, Ванаия
37 и Зиза, син на Сифия, син на Алона, син на Едаия, син на Симрия, син на Семаия, -
38 тия споменати по имена бяха първенци на семействата им; и бащините им домове нараснаха твърде много.
39 И Симеоновите потомци отидоха дори до прохода на Гедор, на изток от долината, за да търсят паша за стадата си.
40 И намериха тлъста и добра паша; и земята бе широка, спокойна и мирна, защото тия, които по-напред живееха там, бяха Хамови потомци.
41 И тия написани по име дойдоха в дните на Юдовия цар Езекия та разрушиха шатрите им и поразиха моавците, които намериха там, и погубиха ги така щото не остана ни един от тях до днес, и на тяхното място сами се заселиха, защото там имаше паша за стадата им.
42 И някои от тях, именно, петстотин мъже от Симеоновите потомци, отидоха в хълмистата земя Сиир, като имаха за свои водители, Есиевите синове: Фелатия, Неария, Рафаия и Озиила,
43 та поразиха останалите от амаличаните, които бяха оцелели, и се заселиха там, гдето са и до днес.
Превод от 1940 г
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29