Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
1 Летописи 8 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 
1 А Вениамин роди първородния си Вела, втория Асвил, третия Аара,
2 четвъртия Ноя и петия Рафа.
3 А Велови синове бяха: Адар, Гира, Авиуд,
4 Ависуй, Неемана, Ахоа,
5 Гира, Сефуфан и Урам.
6 И ето Аодовите синове, които бяха началници на бащините домове на ония, които живееха в Гава, а бидоха заведени в Манахат;
7 с Нееман, Ахия и Гира който ги заведе, и роди Аза и Ахиуда.
8 А Саараим роди синове в моавската земя след като напусна жените си Усима и Ваара:
9 от жена си Одеса роди Иоавава, Савия, Миса, Малхама,
10 Еуса, Сахия и Мирма; тия бяха синовете му, началници на бащини домове.
11 А от Усима беше родил Авитова и Елфаала.
12 А Елфаалови синове бяха: Евер Мисаам, Самер, (който съгради Оно, Лод и селата му),
13 и Верия и Сема, които бяха началници на бащините домове на живеещите в Еалон, и които изпъдиха гетските жители.
14 А Ахио, Сасак, Еримот,
15 Зевадия, Арад, Адер,
16 Михаил, Есна и Иоха бяха Вериеви синове;
17 и Зевадия, Месулам, Езекий, Хевер,
18 Есмерай, Езлия и Иовав бяха Елфаалови синове;
19 Яким, Зехрий, Завдий,
20 Елиинай, Силатай, Елиил,
21 Адаия, Вераия и Симрат бяха Симееви синове;
22 а Есфан, Евер, Елиил,
23 Авдон, Зехрий, Анан,
24 Анания, Елам, Анатотия,
25 Ефадия и Фануил бяха Сасакови синове:
26 а Самсерай, Сеария, Готолия,
27 Яресия, Илия и Зехрий бяха Ероамови синове, -
28 те бяха началници на бащини домове, началници според семействата им; те се заселиха в Ерусалим.
29 А в Гаваон се засели Гаваоновият баща Еил, името на чиято жена бе Мааха;
30 а първородният му син бе Авдон, сетне Сур, Кис, Ваал, Надав,
31 Гедор, Ахио, Захер
32 и Макелот, който роди Сама и те също се заселиха с брата си в Ерусалим, срещу братята си.
33 А Нир роди Киса; Кис роди Саула; а Саул роди Ионатана, Мелхисуе, Авинадава и Ес-ваала.
34 А Ионатановият син бе Мерив-ваал, а Мерив-ваал роди Михея.
35 А Михееви синове бяха Фитон, Мелех, Тарея и Ахаз.
36 А Ахаз роди Иоада, Иоада роди Алемета, Азмавета и Зимрия; а Зимрий роди Моса;
37 Моса роди Винея; негов син бе Рафа; негов син, Елеаса; негов син, Асиил.
38 А Асиил имаше шест сина, чиито имена са тия: Азрикам, Вохеру, Исмаил, Сеария, Авдия и Анан; всички тия бяха Асиилови синове.
39 А синовете на брата му Исек бяха: първородният му Улам, вторият Еус и третият Елифалет.
40 А Уламовите синове бяха силни и храбри мъже, които стреляха с лък, и имаха много синове и внуци, сто и петдесет души. Всички тия бяха от Вениаминовите потомци.
Превод от 1940 г
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29