Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Йов 22 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 
1 Тогава теманецът Елифаз в отговор рече:
2 Може ли човек да бъде полезен Богу? Ако разумен може да бъде полезен на себе си.
3 Ако си ти праведен, Всемогъщият има ли за какво да се радва? Или ползува ли се Той ако правиш пътищата си непорочни?
4 Поради твоя ли страх от Него Той те изобличава, И влиза в съд с тебе?
5 Нечестието ти не е ли голямо? И беззаконията ти не са ли безкрайни?
6 Защото без причина си взел залог от брата си, И си лишил голите от дрехите им.
7 Не си напоил с вода уморения, И си задържал хляб от гладния.
8 А който беше як, той придобиваше земята; И който беше почитан, той се заселваше в нея.
9 Вдовици си отпратил празни, И мишците на сирачетата си строшил.
10 За това примки те обикалят, И страх внезапен те ужасява,
11 Или тъмнина, та не виждаш, И множество води те покрива.
12 Бог не е ли на небесните висоти? Сега гледай височината на звездите, колко са на високо!
13 А ти казваш: Где ще знае Бог? През мрака ли може да съди?
14 Облаци Го покриват, та не вижда; И ходи по свода небесен,
15 Забележил ли си ти стария път, По който са ходили беззаконниците? -
16 Тия, които преждевременно бидоха грабнати, И чиято основа порой завлече, -
17 Които рекоха Богу: Отдалечи се от нас, И - какво може Всемогъщият да стори за нас? -
18 При все, че Той напълни с блага домовете им. Но далеч да бъде от мене мъдруването на нечестивите!
19 Праведните гледат и се радват; И невинните им се присмиват, като казват:
20 Не бяха ли погубени въстаналите против нас. И огън погълна останалите от тях?
21 Сприятели се сега с Него и бъди в мир; От това ще дойде добро за тебе.
22 Приеми, прочее, закона от устата Му, И съхрани думите Му в сърцето си.
23 Ако се върнеш към Всемогъщия, пак ще бъдеш утвърден; Отдалечи, прочее, беззаконието от шатрите си,
24 Хвърли злото си в пръстта, И офирското злато между камъните на потоците;
25 И Всемогъщият ще ти бъде злато, И изобилие от сребро за тебе.
26 Защото тогава ще се веселиш във Всемогъщия, И ще въздигаш лицето си към Бога.
27 Ще Му се помолиш, и Той ще те послуша; И ще изпълни обреците Си.
28 И каквото решение направиш, ще ти бъде потвърдено; И светлина ще сияе по пътищата ти.
29 Когато те унижат, Тогава ще речеш: Има въздигане! И Той ще спаси онзи, който има смирен поглед.
30 Даже онзи, който не е невинен, ще избави; Да! с чистотата на твоите ръце ще бъде избавен.
Превод от 1940 г
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42