Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Йов 32 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42 
1 И така, тия трима човека престанаха да отговарят на Иова, защото беше праведен пред своите си очи.
2 Тогава пламна гневът на вузеца Елиу, син на Варахиила, от Арамовото семейство. Гневът му пламна против Иова, защото оправдаваше себе си наместо Бога;
3 тоже против тримата му приятели пламна гневът му, защото бяха осъдили Иова без да му намерят отговор.
4 А Елиу беше чакал да говори на Иова, защото другите бяха по-стари от него.
5 Но когато Елиу видя, че нямаше отговор в устата на тия трима мъже, гневът му пламна.
6 Тогава вузецът Елиу, син на Варахиила, в отговор рече: - Аз съм млад, а вие много стари; Затова се посвених, и не смеех да ви явя моето мнение.
7 Аз рекох: Дните нека говорят, И многото години нека учат мъдрост.
8 Но има дух в човека; Вдъхновението на Всемогъщия го вразумява.
9 Не че човеците са велики, за това ще са и мъдри, Нито че са стари, за това ще разбират правосъдието.
10 Прочее, казвам: Слушайте мене; Нека явя и аз мнението си.
11 Ето, чаках докато вие говорехте, Слушах разсъжденията ви, Когато търсехте какво да кажете;
12 Внимателно ви слушах, И, ето, ни един от вас не убеди Иова, Нито отговори на думите му;
13 За да не речете: Ние намерихме мъдрост. Бог ще го свали, а не човек.
14 Понеже той не е отправял думите си против мене, То и аз няма да му отговоря според вашите речи.
15 Те се смайват, не отговарят вече, Не намират ни дума да кажат.
16 А да чакам ли аз понеже те не говорят, - Понеже стоят и не отговарят вече?
17 Нека отговоря и аз от моя страна, Нека явя и аз мнението си.
18 Защото съм пълен с думи; Духът в мене дълбоко ме притиска.
19 Ето коремът ми е като вино неотворено, Близо е да се разпукне като нови мехове.
20 Ще проговоря, за да ми стане по-леко; Ще отворя устните си и ще отговоря.
21 Далеч от мене да гледам на лице, Или да полаская човека.
22 Защото не зная да лаская; Иначе Създателят ми би ме отмахнал веднага.
Превод от 1940 г
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42