Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Притчи 10 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 Притчи Соломонови. Мъдър син радва баща си. А безумен син е тъга за майка си.
2 Съкровища придобити с неправда не ползуват; А правдата избавя от смърт.
3 Господ не ще остави да гладува душата на праведния; Но отхвърля злобното желание на нечестивите.
4 Ленивата ръка докарва сиромашия, А трудолюбивата ръка обогатява.
5 Който събира лятно време, той е разумен син, А който спи в жетва, той е син, който докарва срам.
6 Благословения почиват на главата на праведния; Но устата на нечестивите покриват насилство.
7 Паметта на праведния е благословена, А името на нечестивите ще изгние.
8 Мъдрият по сърце приема заповеди; А безумен бъбрица пада.
9 Който ходи непорочно, ходи безопасно, А който изкривява пътищата си ще се познае.
10 Който намигва с око докарва скръб, А безумен бъбрица пада.
11 Устата на праведния са извор на живот, А устата на нечестивите покриват насилие.
12 Омразата повдига раздори, А любовта покрива всички погрешки.
13 В устните на разумния се намира мъдрост, А тоягата е за гърба на безумния.
14 Мъдрите запазват знанието, А устата на безумния са близка погибел.
15 Имотът на богатия е неговият укрепен град; А съсипия за бедните е тяхната сиромашия.
16 Заплатата на праведния е за живот. А благоуспяването на нечестивия е за грях.
17 Който внимава на изобличението е по пътя към живот; А който пренебрегва мъмренето, заблуждава се.
18 Който скришно мрази има лъжливи устни; И който възгласява клевета е безумен.
19 В многото говорене грехът е неизбежен; Но който въздържа устните си е разумен.
20 Езикът на праведния е избрано сребро; Сърцето на нечестивите малко струва.
21 Устните на праведния хранят мнозина; А безумните умират от нямане разум.
22 Благословението Господно обогатява; И трудът на човека не ще притури нищо.
23 Злотворството е като забавление за безумния. Така и мъдростта на разумния човек.
24 Това, от което се страхува нечестивият, ще го постигне; А желанието на праведните ще се изпълни.
25 Както отминава вихрушката, така и нечестивият изчезва; А праведният има вечна основа.
26 Както е оцетът за зъбите и димът за очите, Така е ленивият за ония, които го пращат.
27 Страхът от Господа придава дни, А годините на нечестивите се съкратяват.
28 Надеждата на праведните е радост, А очакването на нечестивите е напразно.
29 Пътят Господен е крепост за непорочния И съсипване за ония, които вършат беззаконие.
30 Праведният никога няма да се поклати, А нечестивите няма да населят земята,
31 Из устата на праведния блика мъдрост, А лъжливият език ще се отреже.
32 Устните на праведния знаят приятното за слушане; А устата на нечестивите говорят извратеното.
Превод от 1940 г
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31