Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Притчи 11 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 Неточни везни са мерзост Господу; А точни грамове са угодни Нему.
2 Дойде ли гордост, дохожда и срам. А мъдростта е със смирените.
3 Незлобието на справедливите ще ги ръководи, А извратеността на коварните ще ги погуби.
4 В ден на гняв богатството не ползува, А правдата избавя от смърт.
5 Правдата на непорочния ще оправя пътя му, А нечестивият ще падне чрез своето нечестие.
6 Правдата на справедливите ще ги избави, А коварните ще се хванат в злобата си.
7 Когато умира нечестивият, ожиданото от него загива; Така загива надеждата на насилниците.
8 Праведният се отървава от беда; А вместо него изпада в нея нечестивият.
9 Безбожният погубва ближния си с устата си. Но чрез знанието на праведните ще се избави.
10 Когато благоденствуват праведните, градът се весели; И когато погиват нечестивите става тържество.
11 Чрез благословението върху праведните градът се въздига, А чрез устата на нечестивите се съсипва.
12 Който презира ближния си е скудоумен; А благоразумният човек мълчи.
13 Одумникът обхожда и открива тайните, А верният духом потайва работата.
14 Дето няма мъдро ръководене, народът пропада, А в многото съветници има безопасност.
15 Който поръчителствува за чужд човек, зле ще пострада, А който мрази поръчителството е в безопасност.
16 Благодатната жена придобива чест; И насилниците придобиват богатство.
17 Милостивият човек струва добро на себе си, А жестокият смущава своето тяло.
18 Нечестивият придобива измамлива печалба, А който сее правда има сигурна награда.
19 Който е утвърден в правдата, ще стигне живот, А който се стреми към злото съдействува за своята смърт.
20 Развратените в сърце са мерзост Господу; А непорочните в пътя си са угодни Нему.
21 Даже ръка с ръка да се съедини, пак нечестивият няма да остане ненаказан; А потомството на праведните ще се избави.
22 Както е златна халка на носа на свиня, Така е красивата, но безразсъдна жена.
23 Желаното от праведните е само добро, А ожиданото от нечестивите е надменност.
24 Един разпръсва щедро, но пак има повече изобилие, А друг се скъпи без мяра, но пак стига до немотия,
25 Благотворната душа ще бъде наситена; И който пои, сам ще бъде напоен.
26 Който задържа жито ще бъде проклинат от народа, А който продава, благословение ще почива на главата му.
27 Който усърдно търси доброто, търси и благоволение, А който търси злото, то ще дойде и върху него.
28 Който уповава на богатството си, ще падне, А праведните ще цъфтят като зелен лист.
29 Който смущава своя си дом ще наследи вятър; И безумният ще стане слуга на мъдрия по сърце.
30 Плодът на праведния е дърво на живот; И който е мъдър придобива души.
31 Ето, и на праведния се въздава на земята, - Колко повече на нечестивия и на грешния!
Превод от 1940 г
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31