Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Притчи 13 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 Мъдрият син слуша бащината си поука, А присмивателят не внимава на изобличение.
2 От плодовете на устата си човек ще се храни с добрини, А душата на коварните ще яде насилство.
3 Който пази устата си, опазва душата си, А който отваря широко устните си ще погине.
4 Душата на ленивия желае и няма, А душата на трудолюбивите ще се насити.
5 Праведният мрази лъжата, А нечестивият постъпва подло и срамно.
6 Правдата пази ходещия непорочно, А нечестието съсипва грешния.
7 Един се преструва на богат, а няма нищо; Друг се преструва на сиромах, но има много имот.
8 Богатството на човека служи за откуп на живота му; А сиромахът не внимава на заплашвания.
9 Виделото на праведните е весело, А светилникът на нечестивите ще изгасне.
10 От гордостта произхожда само препиране, А мъдростта е с ония, които приемат съвети.
11 Богатството придобито чрез измама ще намалее, А който събира с ръката си ще го умножи.
12 Отлагано ожидане изнемощява сърцето, А постигнатото желание е дърво на живот.
13 Който презира словото, сам на себе си вреди, А който почита заповедта има отплата.
14 Поуката на мъдрия е извор на живот. За да отбягва човек примките на смъртта.
15 Здравият разум дава благодат, А пътят на коварните е неравен.
16 Всеки благоразумен човек работи със знание, А безумният разсява глупост,
17 Лошият пратеник изпада в зло, А верният посланик дава здраве.
18 Сиромашия и срам ще постигнат този, който отхвърля поука, А който внимава на изобличение ще бъде почитан.
19 Изпълнено желание услажда душата, А на безумните е омразно да се отклоняват от злото.
20 Ходи с мъдрите, и ще станеш мъдър, А другарят на безумните ще пострада зле.
21 Злото преследва грешните, А на праведните ще се въздаде добро.
22 Добрият оставя наследство на внуците си, А богатството на грешния се запазва за праведния,
23 Земеделието на сиромасите доставя много храна, Но някои погиват от липса на разсъдък.
24 Който щади тоягата си, мрази сина си, А който го обича наказва го на време.
25 Праведният яде до насищане на душата си, А коремът на нечестивите не ще се задоволи.
Превод от 1940 г
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31