Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Притчи 15 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 Мек отговор отклонява от ярост, А оскърбителната дума възбужда гняв.
2 Езикът на мъдрите изказа знание, А устата на безумните изригват глупост.
3 Очите Господни са на всяко място И наблюдават злите и добрите.
4 Благият език е дърво на живот, А извратеността в него съкрушава духа.
5 Безумният презира поуката на баща си, Но който внимава в изобличението, е благоразумен.
6 В дома на праведния има голямо изобилие, А в доходите на нечестивия има загриженост.
7 Устните на мъдрите разсяват знание, А сърцето на безумните не прави така.
8 Жертвата на нечестивите е мерзост Господу, А молитвата на праведните е приятна Нему.
9 Пътят на нечестивия е мерзост Господу, Но Той обича този, който следва правдата.
10 Има тежко наказание за ония, които се отбиват от пътя; И който мрази изобличение ще умре.
11 Адът и погибелта са открити пред Господа, - Колко повече сърцата на човешките чада!
12 Присмивателят не обича изобличителя си, Нито ще отива при мъдрите.
13 Весело сърце прави засмяно лице, А от скръбта на сърцето духът се съкрушава.
14 Сърцето на разумния търси знание, А устата на безумните се хранят с глупост.
15 За наскърбения всичките дни са зли А оня, който е с весело сърце, има всегдашно пируване.
16 По-добро е малкото със страх от Господа, Нежели много съкровища с безпокойствие.
17 По-добра е гощавката от зеле с любов, Нежели хранено говедо с омраза.
18 Яростният човек подига препирни, А който скоро не се гневи усмирява крамоли.
19 Пътят на ленивия е като трънен плет, А пътят на праведните е като друм.
20 Мъдър син радва баща си, А безумен човек презира майка си.
21 На безумния глупостта е радост, А разумен човек ходи по прав път.
22 Дето няма съвещание намеренията се осуетяват, А в множеството на съветниците те се утвърждават.
23 От отговора на устата си човек изпитва радост, И дума на време казана, колко е добра!
24 За разумния пътят на живота върви нагоре, За да се отклони от ада долу.
25 Господ съсипва дома на горделивите, А утвърдява предела на вдовицата.
26 Лошите замисли са мерзост Господу! А чистите думи Му са угодни.
27 Користолюбивият смущава своя си дом, А който мрази даровете ще живее.
28 Сърцето на праведния обмисля що да отговаря, А устата на нечестивите изригват зло.
29 Господ е далеч от нечестивите, А слуша молитвата на праведните.
30 Светъл поглед весели сърцето, И добри вести угояват костите.
31 Ухо, което слуша животворното изобличение, Ще пребивава между мъдрите.
32 Който отхвърля поуката презира своята си душа, А който слуша изобличението придобива разум.
33 Страхът от Господа е възпитание в мъдрост, И смирението предшествува славата.
Превод от 1940 г
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31