Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Притчи 22 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 За предпочитане е добро име, нежели голямо богатство, И благоволение е по-добро от сребро и злато.
2 Богат и сиромах се срещат; Господ е Създателят на всички тях.
3 Благоразумният предвижда злото и се укрива. А неразумните вървят напред - и страдат.
4 Наградата на смирението и на страха от Господа Е богатство, слава и живот.
5 Тръни и примки има по пътя на опакия, Който пази душата си се отдалечава от тях.
6 Възпитавай детето отрано в подходящия за него път, И не ще се отклони от него, дори когато остарее.
7 Богатият властвува над сиромасите, И който взема на заем е слуга на заемодавеца.
8 Който сее беззаконие ще пожъне бедствие, И жезълът на буйството му ще изчезне.
9 Който има щедро око ще бъде благословен Защото дава от хляба си на сиромаха.
10 Изпъди присмивателя и препирнята ще се махне, И свадата и позорът ще престанат.
11 Който обича чистота в сърцето И има благодатни устни, царят ще му бъде приятел.
12 Очите на Господа пазят онзи, който има знание, И той осуетява думите на коварния.
13 Ленивецът казва: Лъв има вън! Ще бъда убит всред улиците!
14 Устата на чужди жени са дълбока яма, И оня, на когото Господ се гневи, ще падне в нея.
15 Безумието е вързано в сърцето на детето, Но тоягата на наказанието ще го изгони от него.
16 Който угнетява сиромаха, за да умножи богатството си, И който дава на богатия, непременно ще изпадне в немотия.
17 Приклони ухото си та чуй думите на мъдрите, И взимай присърце моето знание,
18 Защото е приятно, ако ги пазиш вътре в себе си, И ако бъдат всякога готови върху устните ти.
19 За да бъде упованието ти на Господа, Аз те научих на тях днес - да! тебе.
20 Не писах ли ти хубави неща От съвет и знание.
21 За да те направя да познаеш верността на думите на истината, Та да отговаряш с думи на истината на ония, които те пращат?
22 Не оголвай сиромаха, защото той е беден, Нито притеснявай в портата угнетения,
23 Защото Господ ще защити делото им, И ще оголи живота на ония, които са ги оголили.
24 Не завързвай приятелство с ядовит човек, И не ходи с гневлив човек.
25 Да не би да научиш пътищата му, И да приготвиш примка за душата си.
26 Не бъди от тия, които дават ръка От тия, които стават поръчители за дългове,
27 Ако нямаш с какво да платиш, Защо да вземат постелката ти изпод тебе?
28 Не премествай старите межди, Които са положили бащите ти.
29 Видял ли си човек трудолюбив в работата си? Той ще стои пред царе, няма да стои пред неизвестни хора.
Превод от 1940 г
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31