Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Притчи 24 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 Не завиждай на злите хора, Нито пожелавай да си с тях,
2 Защото сърцето им размишлява насилие, И устните им говорят за пакост
3 С мъдрост се гради къща, И с разум се утвърждава,
4 И чрез знание стаите се напълват С всякакви скъпоценни и приятни богатства.
5 Мъдрият човек е силен, И човек със знание се укрепява в сила,
6 Защото с мъдър съвет ще водиш войната си, И чрез множеството съветници бива избавление.
7 Мъдростта е непостижима за безумния, Той не отваря устата си в портата.
8 Който намисля да прави зло, Ще се нарече пакостен човек;
9 Помислянето на такова безумие е грях, И присмивателят е мерзост на човеците.
10 Ако покажеш малодушие в усилно време, Силата ти е малка.
11 Избавяй ония, които се влачат на смърт, И гледай да задържаш ония, които политат към клане.
12 Ако речеш: Ето, ние не знаехме това! То Оня, Който претегля сърцата, не разбира ли? Оня, Който пази душата ти, не знае ли, И не ще ли въздаде на всеки според делата му?
13 Сине мой, яж мед, защото е добър, И медена пита, защото е сладка на вкуса ти.
14 И ще знаеш, че такава е мъдростта за душата ти, Ако си я намерил; и има бъдеще, И надеждата ти няма да се отсече.
15 Не поставяй засада, о нечестиви човече, против жилището на праведния, Не разваляй мястото му за почивка.
16 Защото праведният ако седем пъти пада, пак става, Докато нечестивите се препъват в злото.
17 Не се радвай, когато падне неприятелят ти, И да се не весели сърцето ти, когато се подхлъзне той.
18 Да не би да съгледа Господ, и това да Му се види зло, И Той да оттегли гнева Си от него.
19 Не се раздразвай, поради злодейците, Нито завиждай на нечестивите,
20 Защото злите не ще имат бъдеще; Светилникът на нечестивите ще изгасне.
21 Сине мой, бой се от Господа и от царя, И не се сношавай с непостоянните,
22 Защото бедствие ще се издигне против тях внезапно, И кой знае какво наказание ще им се наложи и от двамата?
23 И тия са изречения на мъдрите: - Лицеприятие в съд не е добро.
24 Който казва на нечестивия: Праведен си, Него народи ще кълнат, него племена ще мразят;
25 Но които го изобличават, към тях ще се показва благоволение, И върху тях ще дойде добро благословение.
26 Който дава прав отговор, Той целува в устни.
27 Нареди си работата навън, И приготви си я на нивата, И после съгради къщата си.
28 Не бивай свидетел против ближния си без причина, Нито мами с устните си.
29 Не казвай: Както ми направи той, така ще му направя и аз, Ще въздам на човека според делата му.
30 Минах край нивата на ленивия И край лозето на нехайния човек,
31 И всичко бе обрасло с тръни, Коприва беше покрила повърхността му, И каменната му ограда беше съборена.
32 Тогава, като прегледах, размислих в сърцето си, Видях и взех поука.
33 Още малко спане, малко дрямка, Малко сгъване на ръце за сън, -
34 И сиромашията ще дойде върху тебе, като крадец И немотията - като въоръжен мъж,
Превод от 1940 г
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31