Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Притчи 27 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 Недей се хвали с утрешния ден, Защото не знаеш какво ще роди денят.
2 Нека те хвали друг, а не твоите уста, - Чужд, а не твоите устни.
3 Камъкът е тежък и пясъкът много тегли; Но досадата на безумния е по-тежка и от двете.
4 Яростта е жестока и гневът е като наводнение, Но кой може да устои пред завистта?
5 Явното изобличение е по-добро От оная любов, която не се проявява.
6 Удари от приятел са искрени, А целувки от неприятел - изобилни.
7 Наситената душа се отвръща и от медена пита, А на гладната душа всичко горчиво е сладко.
8 Както птица, която е напуснала гнездото си, Така е човек, който е напуснал мястото си.
9 Както благоуханните масла и каденията веселят сърцето, Така - и сладостта на сърдечния съвет на приятел.
10 Не оставяй своя приятел нито приятеля на баща си. И не влизай в къщата на брата си, в деня на злощастието си. По-добре близък съсед, отколкото далечен брат.
11 Сине мой, бъди мъдър и радвай сърцето ми, За да имам що да отговарям на онзи, който ме укорява.
12 Благоразумният предвижда злото и се укрива, А неразумните вървят напред - и страдат.
13 Вземи дрехата на този, който поръчителствува за чужд; Да! Вземи залог от онзи, който поръчителствува за чужда жена.
14 Който става рано и благославя ближния си с висок глас, Ще се счете, като че го кълне.
15 Непрестанно капане в дъждовен ден И жена крамолница са еднакви;
16 Който би я обуздал, обуздал би вятъра И би хванал дървено масло с десницата си.
17 Желязо остри желязо; Така и човек остри лицето си срещу приятеля си.
18 Който пази смоковницата ще яде плода й, И който се грижи за господаря си ще бъде почитан.
19 Както водата отражава лице срещу лице, Така сърцето - човек срещу човека.
20 Адът и погибелта не се насищат; Така и човешките очи не се насищат.
21 Горнилото е за пречистване среброто и пещта за златото. А човек се изпитва чрез онова, с което се хвали.
22 Ако и с черясло сгрухаш безумния в кутел между грухано жито, Пак безумието му няма да се отдели от него.
23 Внимавай да познаваш състоянието на стадата си, И грижи се за добитъка си;
24 Защото богатството не е вечно, И короната не трае из род в род.
25 Сеното се прибира, зеленината се явява, И планинските билки се събират.
26 Агнетата ти служат за облекло, И козлите за купуване на нива.
27 Ще има достатъчно козе мляко за храна На теб, на дома ти и за живеене на слугините ти.
Превод от 1940 г
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31