Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Притчи 29 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
1 Човек, който често е изобличаван, закоравява врата си, Внезапно ще се съкруши и то без поправление.
2 Когато праведните са на власт, людете се радват; Но когато нечестивият началствува, людете въздишат.
3 Който обича мъдростта, радва баща си, Но който дружи с блудници, разпилява имота му.
4 Чрез правосъдие царят утвърждава земята си. А който придирва подаръци я съсипва.
5 Човек, който ласкае ближния си, Простира мрежа пред стъпките му.
6 В беззаконието на лош човек има примка, А праведният пее и се радва.
7 Праведният внимава в съдбата на бедните; Нечестивият няма даже разум, за да я узнае.
8 Присмивателите запалят града, Но мъдрите усмиряват гнева.
9 Ако мъдър човек има спор с безумен, Тоя се разярява, смее се и няма спокойствие.
10 Кръвопийци мъже мразят непорочния, Но праведните се грижат за живота му.
11 Безумният изригва целия си гняв, А мъдрият го задържа и укротява.
12 Ако слуша управителят лъжливи думи, То всичките му слуги стават нечестиви.
13 Сиромах и притеснител се срещат; Господ просвещава очите на всички тях.
14 Когато цар съди вярно сиромасите, Престолът му ще бъде утвърден за винаги.
15 Тоягата и изобличението дават мъдрост, А пренебрегнатото дете засрамва майка си.
16 Когато нечестивите са на власт, беззаконието се умножава, Но праведните ще видят падането им.
17 Наказвай сина си, и той ще те успокои, Да! ще даде наслада на душата ти.
18 Дето няма пророческо видение людете се разюздават, А който пази закона е блажен.
19 Слугата не се поправя с думи, Защото, при все че разбира, не обръща внимание.
20 Видял ли си човек прибързан в работите си? Има повече надежда за безумния, отколкото за него.
21 Ако глези някой слугата си от детинство, Най-после той ще му стане като син.
22 Гневлив човек възбужда препирни, И сприхав човек беззаконствува много.
23 Гордостта на човека ще го смири, А смиреният ще придобие чест.
24 Който е съдружник с крадец мрази своята си душа; Той слуша заклеването, а не обажда.
25 Страхът от човека туря примка, А който уповава на Господа ще бъде поставен на високо.
26 Мнозина търсят благоволението на управителя, Но съдбата на човека е от Господа.
27 Несправедлив човек е мерзост за праведните; И който ходи в прав път е мерзост за нечестивите.
Превод от 1940 г
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31