Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Осия 12 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
1 Ефрем се храни с вятър, и гони източния вятър; Непрестанно умножава лъжите и насилието; Правят завет с асирийците, И занасят дървено масло в Египет!
2 Още, Господ има спор с Юда, И ще накаже Якова според постъпките му, Според делата му ще му въздаде.
3 В утробата той хвана петата на брата си, И като мъж се бори с Бога;
4 Да! бори се с ангел, и преодоля С плач и молба към него. Бог го намери във Ветил, и там говори с нас, -
5 Да! Иеова Бог на Силите, Чието паметно име е Иеова.
6 Затова обърни се към твоя Бог, Пази милост и правосъдие, И винаги се надявай на твоя Бог.
7 Ефрем е търговец; Неверни везни има в ръката му; Той обича да мами.
8 И Ефрем си рече: Наистина аз се обогатих, Придобих си имот; Досежно всичките ми трудове няма да се намери в мене беззаконие, Което да се счита за грях.
9 А Аз съм Господ твой Бог от времето, когато беше ти в Египетската земя; Пак ще те заселя в шатри Като в празнични дни.
10 Говорих още и чрез пророците, И явих им много видения; И чрез думите на пророците служих си със сравнения.
11 Ето, в Галаад има беззаконие; Станаха съвсем суетни; В Галгал жертвуват юнци; И жертвениците им са многобройни като куповете тор В браздите на нивите.
12 А Яков побягна в сирийското поле; Израил е работил за жена, И за жена е пазил овце,
13 Чрез пророк Господ възведе Израиля от Египет; И чрез пророк той биде опазен.
14 Ефрем разгневи Бога много горчиво; Затова ще оставя върху него пролятата от него кръв, И неговият Господ ще възвърне укора му върху самия него.
Превод от 1940 г
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14