Търсене в Библията онлайн
 
Битие 10 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
1 И тези са родословията на Ноевите синове, Сима, Хама, и Яфета: родиха се и тям синове след потопа.
2 Синовете Яфетови бяха Гомер, и Магог, и Мадай, и Яван, и Тувал, и Мосох, и Тирас.
3 А синовете Гомерови: Асханаз, и Рифат, и Тогарма.
4 А синовете Яванови: Елиса, и Тарсис, Китим, и Доданим.
5 От тях се разсеяха по островите на народите в земите им, всеки по езика си и по племето си, в народите си.
6 А синовете Хамови: Хус, и Мицраим, и Фут, и Ханаан.
7 А синовете Хусови: Сева, и Евила, и Савта, и Раама, и Савтека: а синовете Раамови: Шева и Дедан.
8 И Хус роди Нимрода. Той начна да става силен на земята.
9 Той беше силен ловец пред Господа; за това се говори: Като Нимрод, силен ловец пред Господа.
10 И началото на царството му бе Вавилон, и Ерех, и Акад, и Халне в земята Сенаар.
11 Из таз земя излезе в Асирия, и съгради Ниневия, и града Роовот, и Халах,
12 и Ресен между Ниневия и Халах (той е големият град).
13 А Мицраим роди Лудимите, и Анамимите, Леавимите, и Нафтухимите,
14 и Патрусимите, и Каслухимите (от които произлязоха Филистимците), и Кафторимите.
15 А от Ханаана се родиха Сидон първородният му, и Хет,
16 и Иевусеяните, и Аморейците, и Гергесейците,
17 и Евеяните, и Арукеяните, и Асенеяните,
18 и Арвадците, и Цемарейците, и Аматейците; и после се разсеяха Ханаанските племена.
19 И Ханаанските предели бяха от Сидон като отхожда някой на Герар до Газа, и като отхожда някой в Содом, и Гомор, и Адма, и Цевоим, до Лаша.
20 Тези са синовете Хамови по племената си, по езиците си, в земите си, по народите си.
21 И на Сима, отца на всичките синове Еверови, по-стария брат на Яфета, родиха се и нему синове.
22 Синове Симови бяха Елам, и Асур, и Арфаксад, и Луд, и Арам.
23 А синове Арамови: Уз, и Ул, и Гетер, и Маш.
24 И Арфаксад роди Сала; а Сала роди Евера.
25 И Еверу се родиха два сина: името на единия, Фалек (разделение), защото в неговите дни се раздели земята; и името на брата му, Иоктан.
26 А Иоктан роди Алмодада, и Шалефа, и Хацармавета, и Яраха,
27 и Адорама, и Узала, и Дикла,
28 и Овала, и Авимаила, и Шева,
29 и Офира, и Евела, и Иовава: всички тези бяха синове Иоктанови.
30 И населението им беше от Меша, като отхожда някой в Сефар, гора източна.
31 Тези са синове Симови по племената си, по езиците си, в земите си, по народите си.
32 Тези са племената на синовете Ноеви по родовете им, в народите им; и от тях се разсеяха народите по земята след потопа.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50