Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Битие 10 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
1 И тези са родословията на Ноевите синове, Сима, Хама, и Яфета: родиха се и тям синове след потопа.
2 Синовете Яфетови бяха Гомер, и Магог, и Мадай, и Яван, и Тувал, и Мосох, и Тирас.
3 А синовете Гомерови: Асханаз, и Рифат, и Тогарма.
4 А синовете Яванови: Елиса, и Тарсис, Китим, и Доданим.
5 От тях се разсеяха по островите на народите в земите им, всеки по езика си и по племето си, в народите си.
6 А синовете Хамови: Хус, и Мицраим, и Фут, и Ханаан.
7 А синовете Хусови: Сева, и Евила, и Савта, и Раама, и Савтека: а синовете Раамови: Шева и Дедан.
8 И Хус роди Нимрода. Той начна да става силен на земята.
9 Той беше силен ловец пред Господа; за това се говори: Като Нимрод, силен ловец пред Господа.
10 И началото на царството му бе Вавилон, и Ерех, и Акад, и Халне в земята Сенаар.
11 Из таз земя излезе в Асирия, и съгради Ниневия, и града Роовот, и Халах,
12 и Ресен между Ниневия и Халах (той е големият град).
13 А Мицраим роди Лудимите, и Анамимите, Леавимите, и Нафтухимите,
14 и Патрусимите, и Каслухимите (от които произлязоха Филистимците), и Кафторимите.
15 А от Ханаана се родиха Сидон първородният му, и Хет,
16 и Иевусеяните, и Аморейците, и Гергесейците,
17 и Евеяните, и Арукеяните, и Асенеяните,
18 и Арвадците, и Цемарейците, и Аматейците; и после се разсеяха Ханаанските племена.
19 И Ханаанските предели бяха от Сидон като отхожда някой на Герар до Газа, и като отхожда някой в Содом, и Гомор, и Адма, и Цевоим, до Лаша.
20 Тези са синовете Хамови по племената си, по езиците си, в земите си, по народите си.
21 И на Сима, отца на всичките синове Еверови, по-стария брат на Яфета, родиха се и нему синове.
22 Синове Симови бяха Елам, и Асур, и Арфаксад, и Луд, и Арам.
23 А синове Арамови: Уз, и Ул, и Гетер, и Маш.
24 И Арфаксад роди Сала; а Сала роди Евера.
25 И Еверу се родиха два сина: името на единия, Фалек (разделение), защото в неговите дни се раздели земята; и името на брата му, Иоктан.
26 А Иоктан роди Алмодада, и Шалефа, и Хацармавета, и Яраха,
27 и Адорама, и Узала, и Дикла,
28 и Овала, и Авимаила, и Шева,
29 и Офира, и Евела, и Иовава: всички тези бяха синове Иоктанови.
30 И населението им беше от Меша, като отхожда някой в Сефар, гора източна.
31 Тези са синове Симови по племената си, по езиците си, в земите си, по народите си.
32 Тези са племената на синовете Ноеви по родовете им, в народите им; и от тях се разсеяха народите по земята след потопа.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50