Търсене в Библията онлайн
 
Битие 11 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
1 И по всичката земя беше един език и един глас.
2 И когато тръгнаха от изток, намериха поле в земята Сенаар; и населиха се там.
3 И рекоха си един на други: Елате, да направим кирпичи и да ги изпечем в огън. И употребиха кирпичите вместо камене, а смолата употребиха вместо кал.
4 И рекоха: Елате, да си съградим град и стълп на който върхът да стига до небето; и да си придобием име, за да се не разсеем по лицето на всичката земя.
5 А Господ слезе да види града и стълпа който градяха человеческите синове.
6 И рече Господ: Ето един народ, и всички имат един език, и начнаха да правят това: и сега не ще може да им се възбрани всичко което са намислили да направят.
7 Елате, да слезем, и да смесим там езика им, щото единият да не разумява езика на другия.
8 И разся ги Господ от там по лицето на всичката земя; и престанаха да зидат града.
9 За това се нарече името му Вавилон (смешение); защото там смеси Господ езика на всичката земя, и от там ги разся Господ по лицето на всичката земя.
10 Това е родословието Симово: Сим беше на сто години когато роди Арфаксада, две години след потопа:
11 и живя Сим откак роди Арфаксада петстотин лета, и роди синове и дъщери.
12 И Арфаксад живя тридесет и пет лета, и роди Сала;
13 и живя Арфаксад откак роди Сала четиристотин и три лета, и роди синове и дъщери.
14 И Сала живя тридесет лета, и роди Евера;
15 и живя Сала откак роди Евера четиристотин и три лета, и роди синове и дъщери.
16 И живя Евер тридесет и четири лета, и роди Фалека;
17 и живя Евер откак роди Фалека четиристотин и тридесет лета, и роди синове и дъщери.
18 и живя Фалек тридесет лета, и роди Рагава;
19 и живя Фалек откак роди Рагава двесте и девет лета, и роди синове и дъщери.
20 И живя Рагав тридесет и две лета, и роди Серуха;
21 и живя Рагав откак роди Серуха двесте и седем лета, и роди синове и дъщери.
22 И живя Серух тридесет лета, и роди Нахора;
23 и живя Серух откак роди Нахора двесте лета, и роди синове и дъщери.
24 И живя Нахор двадесет и девет лета, и роди Тара;
25 и живя Нахор откак роди Тара сто и деветнадесет лета, и роди синове и дъщери.
26 И живя Тара седемдесет лета, и роди Аврама, Нахора, и Арана.
27 И това е родословието на Тара: Тара роди Аврама, Нахора, и Арана; и Аран роди Лота.
28 И умря Аран преди Тара отца си в земята в която се роди, в Ур Халдейски.
29 И взеха си Аврам и Нахор жени: името на Аврамовата жена бе Сара; а името на Нахоровата жена Мелха, дъщеря на Арана, отца на Мелха и отца на Иесха.
30 А Сара беше бездеткиня, нямаше чадо.
31 И взе Тара Аврама сина си, и Лота, Арановия син, внука си, и Сара снаха си, жената на сина си Аврама; и излязоха наедно из Ур Халдейски да отидат в Ханаанската земя; и дойдоха до Харан, и населиха се там.
32 И станаха дните на Тара двесте и пет лета; и умря Тара в Харан.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50