Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Битие 11 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
1 И по всичката земя беше един език и един глас.
2 И когато тръгнаха от изток, намериха поле в земята Сенаар; и населиха се там.
3 И рекоха си един на други: Елате, да направим кирпичи и да ги изпечем в огън. И употребиха кирпичите вместо камене, а смолата употребиха вместо кал.
4 И рекоха: Елате, да си съградим град и стълп на който върхът да стига до небето; и да си придобием име, за да се не разсеем по лицето на всичката земя.
5 А Господ слезе да види града и стълпа който градяха человеческите синове.
6 И рече Господ: Ето един народ, и всички имат един език, и начнаха да правят това: и сега не ще може да им се възбрани всичко което са намислили да направят.
7 Елате, да слезем, и да смесим там езика им, щото единият да не разумява езика на другия.
8 И разся ги Господ от там по лицето на всичката земя; и престанаха да зидат града.
9 За това се нарече името му Вавилон (смешение); защото там смеси Господ езика на всичката земя, и от там ги разся Господ по лицето на всичката земя.
10 Това е родословието Симово: Сим беше на сто години когато роди Арфаксада, две години след потопа:
11 и живя Сим откак роди Арфаксада петстотин лета, и роди синове и дъщери.
12 И Арфаксад живя тридесет и пет лета, и роди Сала;
13 и живя Арфаксад откак роди Сала четиристотин и три лета, и роди синове и дъщери.
14 И Сала живя тридесет лета, и роди Евера;
15 и живя Сала откак роди Евера четиристотин и три лета, и роди синове и дъщери.
16 И живя Евер тридесет и четири лета, и роди Фалека;
17 и живя Евер откак роди Фалека четиристотин и тридесет лета, и роди синове и дъщери.
18 и живя Фалек тридесет лета, и роди Рагава;
19 и живя Фалек откак роди Рагава двесте и девет лета, и роди синове и дъщери.
20 И живя Рагав тридесет и две лета, и роди Серуха;
21 и живя Рагав откак роди Серуха двесте и седем лета, и роди синове и дъщери.
22 И живя Серух тридесет лета, и роди Нахора;
23 и живя Серух откак роди Нахора двесте лета, и роди синове и дъщери.
24 И живя Нахор двадесет и девет лета, и роди Тара;
25 и живя Нахор откак роди Тара сто и деветнадесет лета, и роди синове и дъщери.
26 И живя Тара седемдесет лета, и роди Аврама, Нахора, и Арана.
27 И това е родословието на Тара: Тара роди Аврама, Нахора, и Арана; и Аран роди Лота.
28 И умря Аран преди Тара отца си в земята в която се роди, в Ур Халдейски.
29 И взеха си Аврам и Нахор жени: името на Аврамовата жена бе Сара; а името на Нахоровата жена Мелха, дъщеря на Арана, отца на Мелха и отца на Иесха.
30 А Сара беше бездеткиня, нямаше чадо.
31 И взе Тара Аврама сина си, и Лота, Арановия син, внука си, и Сара снаха си, жената на сина си Аврама; и излязоха наедно из Ур Халдейски да отидат в Ханаанската земя; и дойдоха до Харан, и населиха се там.
32 И станаха дните на Тара двесте и пет лета; и умря Тара в Харан.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50