Търсене в Библията онлайн
 
Битие 12 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
2 И ще те направя народ голям: ще те благословя, и ще възвелича името ти; и ще бъдеш в благословение.
3 И ще благословя онези които те благославят, и онези които те кълнат ще прокълна; и ще се благославят в тебе всичките племена на земята.
4 И отиде Аврам както му рече Господ; и с него отиде и Лот. А Аврам беше на възраст седемдесет и пет лета когато излезе из Харан.
5 И взе Аврам Сара жена си, и Лота братовия си син, и всичкия имот колкото бяха придобили, и хората що бяха придобили в Харан, и излязоха да отидат в Ханаанската земя; и дойдоха в Ханаанската земя.
6 И премина Аврам оназ земя до мястото Сихем, до дъба Море: Ханаанците тогаз живееха в тази земя.
8 И от там премести се към гората която е на изток от Ветил та постави шатъра си, и имаше Ветил към запад, и Гай към изток; и съгради там олтар Господу, и призова името Господне.
9 И дигна се от там Аврам, и отиваше напред към пладне.
10 И стана глад в таз земя; и слезе Аврам в Египет да поживее там, защото гладът беше тежък в Ханаанската земя.
11 И когато наближи да влезе в Египет, рече на жена си Сара: Ето, зная че си жена хубава на глед;
12 и, може-би щом те видят Египтяните да рекат: Жена му е тая; и мене ще убият, а тебе ще оставят жива.
13 Кажи, моля, че ми си сестра, за да ми бъде добре поради тебе, и да се упази животът ми заради тебе.
14 И когато влезе Аврам в Египет, видяха Египтяните жената че беше твърде хубава.
15 И князовете Фараонови я видяха, и похвалиха я Фараону; и заведена биде жената в дома на Фараона.
16 И поради нея стори добро на Аврама; и той имаше овци, и говеда, и осли, и раби, и рабини, и ослици, и камили.
17 И порази Господ Фараона и дома му с големи язви заради Сара, жената Аврамова.
18 И повика Фараон Аврама, и рече: Що е това, което ми стори ти?
19 Защо ми не обади че ти е жена? Защо си рекъл: Сестра ми е? и аз щях да я зема за жена. И сега, ето жена ти, земи я, и иди си.
20 И настани му Фараон человеци, та го изпроводиха, него, и жена му, и всичко що имаше.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50