Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Битие 13 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
1 И възлезе Аврам из Египет, той, и жена му, и всичко що имаше, и Лот наедно с него, и отиде на южната страна.
2 И Аврам беше много богат с добитък, със сребро, и със злато.
3 И отиде по становищата си от южната страна до Ветил, до мястото дето беше шатърът му от по-напред между Ветил и Гай,
4 на мястото на олтаря що беше направил там изначало; и призова там Аврам името Господне.
5 И Лот още, който ходеше наедно с Аврама, имаше овци, и говеда, и шатри.
6 И не ги побираше земята да живеят наедно, защото имотът им беше много, и не можеха да живеят наедно.
7 И стана препиране между пастирите на Аврамовите добитъци и пастирите на Лотовите добитъци; а Ханаанците и Ферезейците населяваха тогаз тая земя.
8 И Аврам рече Лоту: Да няма препиране между мене и тебе, и между моите пастири и твоите пастири, защото ние сме братя.
9 Не е ли всичката земя пред тебе? Моля ти се отлъчи се от мене; ако идеш ти наляво, аз да ида надясно; ако ли ти надясно, аз да ида наляво.
10 И подигна Лот очи, и видя всичката околност на Иордан, която преди да разори Господ Содом и Гомор, напояваше се всичката, доде да иде някой в Сигор, както рай Господен, както земята на Египет.
11 И избра Лот за себе си всичката Иорданска околност; и премести се Лот към изток, и разлъчиха се един от други.
12 Аврам се насели в Ханаанската земя; а Лот се насели между градовете на околността, и постави шатрите си до Содом.
13 А мъжете Содомски бяха твърде зли и грешни пред Господа.
14 И рече Господ Авраму, след като се отлъчи Лот от него: Подигни сега очите си от мястото дето си, и виж към север, и юг, и изток, и запад;
15 защото всичката земя, която гледаш на тебе ще я дам и на семето ти до века.
16 И ще направя семето ти като земния пясък: ако може някой да изброи земния пясък, ще се изброи и твоето семе.
17 Стани, обходи дължината и ширината на таз земя; защото тебе ще я дам.
18 И вдигна Аврам шатъра си и дойде та се насели при Мамвриевите дъбове, които са в Хеврон; и съгради там олтар Господу.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50