Търсене в Библията онлайн
 
Битие 13 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
1 И възлезе Аврам из Египет, той, и жена му, и всичко що имаше, и Лот наедно с него, и отиде на южната страна.
2 И Аврам беше много богат с добитък, със сребро, и със злато.
3 И отиде по становищата си от южната страна до Ветил, до мястото дето беше шатърът му от по-напред между Ветил и Гай,
4 на мястото на олтаря що беше направил там изначало; и призова там Аврам името Господне.
5 И Лот още, който ходеше наедно с Аврама, имаше овци, и говеда, и шатри.
6 И не ги побираше земята да живеят наедно, защото имотът им беше много, и не можеха да живеят наедно.
7 И стана препиране между пастирите на Аврамовите добитъци и пастирите на Лотовите добитъци; а Ханаанците и Ферезейците населяваха тогаз тая земя.
8 И Аврам рече Лоту: Да няма препиране между мене и тебе, и между моите пастири и твоите пастири, защото ние сме братя.
9 Не е ли всичката земя пред тебе? Моля ти се отлъчи се от мене; ако идеш ти наляво, аз да ида надясно; ако ли ти надясно, аз да ида наляво.
10 И подигна Лот очи, и видя всичката околност на Иордан, която преди да разори Господ Содом и Гомор, напояваше се всичката, доде да иде някой в Сигор, както рай Господен, както земята на Египет.
11 И избра Лот за себе си всичката Иорданска околност; и премести се Лот към изток, и разлъчиха се един от други.
12 Аврам се насели в Ханаанската земя; а Лот се насели между градовете на околността, и постави шатрите си до Содом.
13 А мъжете Содомски бяха твърде зли и грешни пред Господа.
14 И рече Господ Авраму, след като се отлъчи Лот от него: Подигни сега очите си от мястото дето си, и виж към север, и юг, и изток, и запад;
15 защото всичката земя, която гледаш на тебе ще я дам и на семето ти до века.
16 И ще направя семето ти като земния пясък: ако може някой да изброи земния пясък, ще се изброи и твоето семе.
17 Стани, обходи дължината и ширината на таз земя; защото тебе ще я дам.
18 И вдигна Аврам шатъра си и дойде та се насели при Мамвриевите дъбове, които са в Хеврон; и съгради там олтар Господу.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50