Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Битие 14 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
1 И в дните на Амарфала царя Сенаарскаго, на Ариоха царя Еласарскаго, на Ходологомора царя Еламскаго, и на Тидала царя Гоимскаго,
2 те направиха бой с Вера царя Содомскаго, и Варса царя Гоморскаго, и Сенава царя на Адма, и със Симовора царя Цевоимскато, и с царя на Вала, която е Сигор.
3 Всички тези се събраха в дола Сидим, който е сега Солено Море.
4 Дванадесет години бяха подчинени на Ходологомора, а в тринадесетата отстъпиха.
5 И в четиринадесетата година дойде Ходологомор и царете които бяха наедно с него, и поразиха Рафаимите в Астарот-карнаим, и Зузимите в Хам, и Емимите в Савикириатаим,
6 и Хореяните в гората им Сиир, до Ел-фаран, който е при пустинята.
7 И като се върнаха, дойдоха в Енмишнат, който е Кадис, и поразиха всичкото място на Амаличаните, и Амореите които живееха в Асасон-тамар.
8 Тогаз излезе царят Содомски, и царят Гоморски, царят Адмански, и царят Цевоимски, и царят на Вала, която е Сигор, и опълчиха се на бой против тях в дола Сидим:
9 против Ходологомора царя Еламскаго, и Тидала царя Гоимскаго и Амарфала царя Сенаарскаго, и Ариоха царя Еласарскаго: четири царе против пет.
10 А долът Сидим беше пълен със смолни кладенци; и като бягаха царете Содомски и Гоморски, паднаха там; а останалите убягнаха в гората.
11 И победителите взеха всичкия имот на Содом и Гомор, и всичката им храна, и отидоха си.
12 Взеха и Лота братанеца Аврамов, който живееше в Содом, и неговът имот, и отидоха.
13 И дойде един от онези които се избавиха, и извести на Аврама Евреина, който живееше при дъбовете на Мамврия Амореянина, брата на Есхола и брата на Анера, които бяха съюзници Аврамови.
14 И като чу Аврам че биде пленен брат му, изведе триста и осемнадесет от своите обучени раби които се бяха родили в дома му, и гони неприятелите до Дан.
15 И, като раздели своите си, нападна на тях нощя той и рабите му, порази ги и гони ги до Хова, която е отляво на Дамаск.
16 И върна всичкия имот, върна и Лота братанеца си, и имота му, а още и жените, и всичките люде.
17 И излезе Содомският цар да го посрещне като се върна от поражението на Ходологомора и на царете които бяха с него, в дола Сави, който е дол царски.
18 И Мелхиседек цар Салимски изнесе хляб и вино; а той беше свещеник на Бога Вишняго.
19 И благослови го и рече: Благословен Аврам от Бога Вишняго, Владетеля на небето и на земята;
20 и благословен Бог Вишний който предаде враговете ти в ръката ти. И Аврам му даде десетък от всичко.
21 И рече Содомският цар Авраму: Дай ми человеците, а имота земи за себе си.
22 А Аврам рече на Содомския цар: Аз дигнах ръката си пред Господа Бога Вишняго, Владетеля на небето и на земята,
23 и заклех се че няма да взема от всичко що е твое, от жица до ремик на обуща, за да не речеш: Аз обогатих Аврама;
24 освен онова което изядоха момците, и дела на мъжете които дойдоха с мене, Анер, Есхол, и Мамврий: те нека вземат дела си.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50