Търсене в Библията онлайн
 
Битие 14 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
1 И в дните на Амарфала царя Сенаарскаго, на Ариоха царя Еласарскаго, на Ходологомора царя Еламскаго, и на Тидала царя Гоимскаго,
2 те направиха бой с Вера царя Содомскаго, и Варса царя Гоморскаго, и Сенава царя на Адма, и със Симовора царя Цевоимскато, и с царя на Вала, която е Сигор.
3 Всички тези се събраха в дола Сидим, който е сега Солено Море.
4 Дванадесет години бяха подчинени на Ходологомора, а в тринадесетата отстъпиха.
5 И в четиринадесетата година дойде Ходологомор и царете които бяха наедно с него, и поразиха Рафаимите в Астарот-карнаим, и Зузимите в Хам, и Емимите в Савикириатаим,
6 и Хореяните в гората им Сиир, до Ел-фаран, който е при пустинята.
7 И като се върнаха, дойдоха в Енмишнат, който е Кадис, и поразиха всичкото място на Амаличаните, и Амореите които живееха в Асасон-тамар.
8 Тогаз излезе царят Содомски, и царят Гоморски, царят Адмански, и царят Цевоимски, и царят на Вала, която е Сигор, и опълчиха се на бой против тях в дола Сидим:
9 против Ходологомора царя Еламскаго, и Тидала царя Гоимскаго и Амарфала царя Сенаарскаго, и Ариоха царя Еласарскаго: четири царе против пет.
10 А долът Сидим беше пълен със смолни кладенци; и като бягаха царете Содомски и Гоморски, паднаха там; а останалите убягнаха в гората.
11 И победителите взеха всичкия имот на Содом и Гомор, и всичката им храна, и отидоха си.
12 Взеха и Лота братанеца Аврамов, който живееше в Содом, и неговът имот, и отидоха.
13 И дойде един от онези които се избавиха, и извести на Аврама Евреина, който живееше при дъбовете на Мамврия Амореянина, брата на Есхола и брата на Анера, които бяха съюзници Аврамови.
14 И като чу Аврам че биде пленен брат му, изведе триста и осемнадесет от своите обучени раби които се бяха родили в дома му, и гони неприятелите до Дан.
15 И, като раздели своите си, нападна на тях нощя той и рабите му, порази ги и гони ги до Хова, която е отляво на Дамаск.
16 И върна всичкия имот, върна и Лота братанеца си, и имота му, а още и жените, и всичките люде.
17 И излезе Содомският цар да го посрещне като се върна от поражението на Ходологомора и на царете които бяха с него, в дола Сави, който е дол царски.
18 И Мелхиседек цар Салимски изнесе хляб и вино; а той беше свещеник на Бога Вишняго.
19 И благослови го и рече: Благословен Аврам от Бога Вишняго, Владетеля на небето и на земята;
20 и благословен Бог Вишний който предаде враговете ти в ръката ти. И Аврам му даде десетък от всичко.
21 И рече Содомският цар Авраму: Дай ми человеците, а имота земи за себе си.
22 А Аврам рече на Содомския цар: Аз дигнах ръката си пред Господа Бога Вишняго, Владетеля на небето и на земята,
23 и заклех се че няма да взема от всичко що е твое, от жица до ремик на обуща, за да не речеш: Аз обогатих Аврама;
24 освен онова което изядоха момците, и дела на мъжете които дойдоха с мене, Анер, Есхол, и Мамврий: те нека вземат дела си.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50