Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Битие 15 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
1 След тези събития биде слово Господне Авраму във видение и казваше: Не бой се, Авраме: Аз съм щит твой: мъздата ти ще бъде твърде голяма.
2 И Аврам рече: Господи Иеова, какво ще ми дадеш когато аз отхождам безчаден, а стопанин на дома ми е този Елиезер, който е от Дамаск?
3 Рече още Аврам: Ето, ти ми не даде семе; и, ето, домочадецът ми ще ме наследи.
4 И, ето, слово Господне му говореше: Той няма да ти бъде наследник; но онзи който ще излезе из утробата ти, той ще ти бъде наследник.
5 И изведе го вън и рече: Погледни сега на небето и изброй звездите, ако можеш ги изброи; и рече му: Така ще бъде твоето семе.
6 И повярва Аврам в Господа; и вмени му се за правда.
7 И рече му: Аз съм Господ който те изведох из Ур Халдейски за да ти дам таз земя в наследие.
8 А той рече: Господи Иеова, как да позная че ще я наследя?
9 И Господ му рече: Вземи ми телица трилетна, и коза трилетна, и овен трилетен, и гъргорица, и гълъбче.
10 И взе му всички тези, и разсече ги през средата, и положи всяка част срещу подобната й; но птиците не разсече.
11 И слетяха хищни птици на труповете; и Аврам ги разпъди.
12 А около захождането на слънцето нападна изстъпление на Аврама; и, ето, голям мрачен ужас нападна на него.
13 И рече Господ Авраму: Знай известно че твоето семе ще се пресели в земя не своя си, и ще бъдат там в порабощение; и ще ги угнетяват четиристотин години.
14 Но аз ще съдя народа на когото ще бъдат в порабощение; а подир това ще излязат с голям имот.
15 А ти ще отидеш при отците си с мир: ще бъдеш погребен в добра старост.
16 А в четвъртия род те ще се върнат тука; защото още не се е изпълнило беззаконието на Аморейците.
17 А когато слънцето зайде и стана гъста тъмнина, ето, пещ димеща и пламен огнен премина между тези части.
18 В този ден направи Господ завет с Аврама и каза: На твоето семе дадох таз земя, от Египетската река до голямата река, до реката Ефрат:
19 Кенейците, и Кенезейците, и Кадмонейците,
20 и Хетейците, и Ферезейците, и Рафаимите,
21 и Аморейците, и Хананейците, и Гергесейците, и Иевусейците.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50