Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Битие 16 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
1 А Сара, жената Аврамова, не раждаше му чада; но имаше рабиня Египтянка именуема Агар.
2 И рече Сара Авраму: Ето, Господ заключи утробата ми да не раждам: влез прочее при рабинята ми: може би да придобиеш чадо от нея. И Аврам послуша думата Сарина.
3 И тъй, Сара жената Аврамова взе Агар Египтянката, своята рабиня, подир десет лета от населението на Аврама в Ханаанската земя, и даде я на мъжа си Аврама да му е жена.
4 И влезе при Агар, и тя зачна; и когато видя че зачна, госпожата й презирана биваше пред очите й.
5 И рече Сара Авраму: Заради тебе ми става неправда. Дадох рабинята си в твоите обятия; и като видя тя че зачна, аз съм презряна пред очите й: Господ да съди между мене и тебе.
6 А Аврам рече на Сара: Ето, рабинята ти е в твоята ръка: стори й както е угодно пред очите ти. И употреби я Сара зле; и тя побягна от лицето й.
7 И намери я ангел Господен близу при извора водни, в пустинята, близу при извора на пътя към Сур.
8 И рече: Агар, рабине Сарина, от де идеш? и къде отиваш? А тя рече: бягам от лицето на Сара госпожата си.
9 И рече й ангел Господен: Върни се при госпожата си, и покори се под ръцете й.
10 Рече й още ангел Господен: Ще преумножа семето ти, така що да се не изброява заради множеството.
11 И рече й ангел Господен: Ето, ти си зачнала, и ще родиш син, и ще наречеш името му Исмаил; защото чу Господ скръбта ти.
12 И той ще бъде человек като див осел: ръката му ще бъде против всекиго, и ръката на всекиго против него; и пред лицето на всичките си братя ще се насели.
13 И призова Агар името на Господа който й говореше: Ти си Бог на видението ми; защото рече: Виждам ли аз тук подир видението си?
14 Затова този кладенец се наименува кладенец Лахай-рои: ето, той е между Кадис и Варад.
15 И роди Агар на Аврама син; и Аврам нарече името сина си когото роди Агар, Исмаил.
16 А Аврам беше на осемдесет и шест години когато Агар роди Исмаила Авраму.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50