Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Битие 2 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
1 И свършиха се небето и земята и всичкото им украшение.
2 И свършил беше Бог в седмия ден делата си които направи; и почина си в седмия ден от всичките си дела които направи.
3 И благослови Бог седмия ден, и освети го; защото в него си почина от всичките си дела които създаде и направи Бог.
4 Това е битието на небето и на земята когато се те създадоха, в който ден направи Господ Бог земя и небе,
5 и всяко растение полско преди да стане по земята, и всяка трева полска преди да изникне; защото не беше дал Господ Бог дъжд по земята, и нямаше человек за да работи земята;
6 И вдигаше се пара от земята, и напояваше всичкото лице на земята.
7 И създаде Господ Бог человека от пръст из земята; и вдъхна в ноздрите му дихание на живот, стана человек жива душа.
8 И насади Господ Бог рай в Едем на изток, и постави там человека когото създаде.
9 И Господ Бог произрасти из земята всяко дърво красно на глед и добро за ядене, и дървото на живота посред рая, и дървото на познаване на добро и на зло.
10 И река изхождаше из Едем да напоява рая; и от там се разделяше на четири глави.
11 Името на едната Фисон: тя е която обикаля всичката Евилатска земя, дето има злато.
12 И златото на онази земя е добро: там има вделион и оникс камик.
13 И името на втората река Гион: тя е която обикаля всичката Хуска земя.
14 И името на третата река Тигър: тя е която тече към изток на Асирия. А четвъртата река е Ефрат.
15 И взе Господ Бог человека и насели го в рай Едемски за да го работи и да го пази.
16 И заповяда Господ Бог Адаму и рече: От всяко дърво на рая свободно да ядеш;
17 а от дървото на познаване на добро и на зло, да не ядеш от него; защото в който ден ядеш от него непременно ще умреш.
18 И рече Господ Бог: Не е добро человекът да е сам: ще му направя помощник приличен нему.
19 И създаде Господ Бог от земята всичките полски животни и всичките небесни птици, и приведе ги при Адама за да види как ще ги наименува; и каквото име дадеше Адам на всяко одушевлено, това му стана името.
20 И тури Адам имена на всичките скотове и на птиците небесни и на всичките зверове полски; но за Адама не се намери помощник приличен нему.
21 И нанесе Господ Бог на Адама изстъпление, и той заспа; и взе едно от ребрата му, и изпълни мястото му с плът.
22 И направи Господ Бог от реброто което взе от Адама жена, и приведе я при Адама.
23 И рече Адам: Тая е сега кост от костите ми, и плът от плътта ми: тя ще се нарече жена, защото от мъжа биде взета.
24 Заради това ще остави человек баща си и майка си, и ще се прилепи при жена си, и ще бъдат двамата една плът.
25 И голи бяха и двамата, Адам и жена му, и не се срамуваха.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50