Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Битие 21 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
1 И посети Господ Сарра както рече: и стори Господ на Сарра както бе казал.
2 И зачна Сарра и роди син на Авраама в старините му, на срока за който му беше рекъл Бог.
3 И нарече Авраам името на сина си който му се роди, когото му Сарра роди, Исаак.
4 И обряза Авраам сина си Исаака в осмия ден, както му бе заповядал Бог.
5 А Авраам беше на сто години когато му се роди Исаак син му.
6 И рече Сарра: Бог ми направи смях: който чуе ще се смее с мене наедно.
7 И рече: Кой би рекъл Аврааму че Сарра ще кърми чада? понеже му родих син в старините му.
8 А детето порасна, и отбиха го; и направи Авраам голямо угощение в който ден отбиха Исаака.
9 И видя Сарра сина на Агар Египтянката, когото бе родила Аврааму, че се присмива на Исаака.
10 И рече Аврааму: Изпъди тази рабиня и сина й; защото няма да наследи синът на тази рабиня със сина ми Исаака.
11 И тая дума се видя твърде тежка на Авраама за сина му Исмаила.
12 И рече Бог Аврааму: Да ти се не види тежко за момчето и за рабинята ти: за всичко което ти рече Сарра слушай думата й; защото в Исаака ще се наименува на тебе семе.
13 А и сина на рабинята ще направя да стане народ; защото е твое семе.
14 И стана Авраам на сутринта рано и взе хляб и мех с вода, и даде на Агар, и тури ги на рамото й; даде й и детето, и я изпроводи. А тя отиде и се скиташе по пустинята Вирсавее.
15 И когато се свърши водата в меха, тя хвърли детето под един храст.
16 И отиде та седна насреща, далеч колкото един хвърлей на стрела; защото рече: Да не видя смъртта на детето. И седна насреща, и възвиси глас и плака.
17 И чу Бог гласа на момчето; и повика ангел Божий към Агар от небето и рече й: Що ти е, Агар? не бой се; защото чу Бог гласа на момчето от мястото дето е.
18 Стани, дигни момчето, и укрепи го с ръката си; защото ще го направя да стане народ велик.
19 И отвори Бог очите й; и тя видя кладенец с вода, и отиде та напълни меха с вода, и напои момчето.
20 И Бог беше с момчето; и то порасна, и насели се в пустинята, и стана стрелец.
21 И насели се в пустинята Фаран; и взе му майка му жена из Египетската земя.
22 А в онова време Авимелех, с Фихола военачалника си, говори на Авраама и рече: Бог е с тебе във всичко що правиш.
23 И сега закълни ми се тук в Бога че не ще се покажеш неверен на мене, ни на семето ми, нито на рода ми; но според милостта която ти съм сторил ще сториш на мене и на земята дето ти си пришлец.
24 И рече Авраам: Аз се заклевам.
25 И обличи Авраам Авимелеха за водния кладенец който бяха отнели Авимелеховите раби.
26 И рече Авимелех: Не знам кой е направил таз работа: нито ти ми яви, и нито аз съм чул, освен днес.
27 И взе Авраам овци и говеда и даде на Авимелеха, и направиха двамата договор.
28 И тури Авраам на страна седем женски агнета от стадото.
29 И рече Авимелех Аврааму: Що са тези седем женски агнета които си турил на страна?
30 А той рече: че тези седемте женски агнета ще вземеш ти от ръката ми, да ми бъдат за свидетелство че аз съм изкопал този кладенец.
31 За това наименува онова място Вирсавее (кладенец клетвен); защото там се заклеха двамата.
32 И направиха договор във Вирсавее; и стана Авимелех и Фихол военачалникът му, и върнаха се във Филистимската земя.
33 И насади Авраам дъбрава във Вирсавее; и призва там името на Йеова Бога Вечнаго.
34 И остана Авраам пришлец във Филистимската земя много дни.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50