Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Битие 23 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
1 И живя Сарра сто и двадесет и седем години: тези са годините на живота Саррин.
2 И умря Сарра в Кириат-арва: то е Хеврон в Ханаанската земя; и дойде Авраам да жалее Сарра и да я оплаче.
3 И като стана Авраам от мъртвеца си, говори на синовете Хетови и рече:
4 чужденец и пришлец съм аз между вас: дайте ми стяжание за гроб между вас, за да погреба мъртвеца си от пред очите си.
5 И отговориха синовете Хетови Аврааму и рекоха му:
6 Послушай ни, господине: ти си между нас княз от Бога: погреби мъртвеца си в избрания от гробовете ни: никой от нас не ще да ти възбрани гроба си, за да погребеш мъртвеца си.
7 Тогава стана Авраам и поклони се на людете на оназ земя, на синовете Хетови;
8 и говори им и рече: Ако ви е угодно да погреба мъртвеца си от пред очите си, послушайте ме, и посредствувайте за мене пред Ефрона сина Сааров,
9 и да ми даде пещерата си Махпелах, в края на нивата си: с пълна цена нека ми я даде в стяжание за гроб между вас.
10 А Ефрон седеше всред синовете Хетови; и отговори Ефрон Хетеянинът Аврааму при слушанието на синовете Хетови на всичките които влазяха във вратата на града му, и рече:
11 Не, господине мой, послушай ме: давам ти нивата, давам ти и пещерата която е в нея: пред синовете на народа си давам ти я: погреби мъртвеца си.
12 И поклони се Авраам пред людете на оназ земя;
13 и рече Ефрону при слушането на людете от оназ земя, и каза: Ако щеш, послушай ме, моля: ще дам среброто за нивата; вземи го от мене, и ще погреба мъртвеца си там.
14 А Ефрон отговори Аврааму и рече му:
15 чуй ме, господине мой: между мене и тебе що е земя за четиристотин сикли сребърни? погреби мъртвеца си.
16 И послуша Авраам Ефрона; и претегли Авраам Ефрону среброто което рече при слушането на синовете Хетови, четиристотин сикли сребърни каквито минуваха между търговци.
17 И Ефроновата нива която беше в Махпелах, пред Мамврий, нивата и пещерата която бе в нея и всичките дървя, които бяха в нивата, по всичките предели наоколо, потвърдиха се
18 стяжание на Авраама, пред синовете Хетови, пред всичките които влазяха във вратата на града му.
19 И след това погребе Авраам Сарра жена си в пещерата на нивата Махпелах, пред Мамврий: той е Хеврон в Ханаанската земя.
20 И нивата и пещерата която беше в нея потвърдиха се от синовете Хетови на Авраама в стяжание за гроб.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50