Търсене в Библията онлайн
 
Битие 23 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
1 И живя Сарра сто и двадесет и седем години: тези са годините на живота Саррин.
2 И умря Сарра в Кириат-арва: то е Хеврон в Ханаанската земя; и дойде Авраам да жалее Сарра и да я оплаче.
3 И като стана Авраам от мъртвеца си, говори на синовете Хетови и рече:
4 чужденец и пришлец съм аз между вас: дайте ми стяжание за гроб между вас, за да погреба мъртвеца си от пред очите си.
5 И отговориха синовете Хетови Аврааму и рекоха му:
6 Послушай ни, господине: ти си между нас княз от Бога: погреби мъртвеца си в избрания от гробовете ни: никой от нас не ще да ти възбрани гроба си, за да погребеш мъртвеца си.
7 Тогава стана Авраам и поклони се на людете на оназ земя, на синовете Хетови;
8 и говори им и рече: Ако ви е угодно да погреба мъртвеца си от пред очите си, послушайте ме, и посредствувайте за мене пред Ефрона сина Сааров,
9 и да ми даде пещерата си Махпелах, в края на нивата си: с пълна цена нека ми я даде в стяжание за гроб между вас.
10 А Ефрон седеше всред синовете Хетови; и отговори Ефрон Хетеянинът Аврааму при слушанието на синовете Хетови на всичките които влазяха във вратата на града му, и рече:
11 Не, господине мой, послушай ме: давам ти нивата, давам ти и пещерата която е в нея: пред синовете на народа си давам ти я: погреби мъртвеца си.
12 И поклони се Авраам пред людете на оназ земя;
13 и рече Ефрону при слушането на людете от оназ земя, и каза: Ако щеш, послушай ме, моля: ще дам среброто за нивата; вземи го от мене, и ще погреба мъртвеца си там.
14 А Ефрон отговори Аврааму и рече му:
15 чуй ме, господине мой: между мене и тебе що е земя за четиристотин сикли сребърни? погреби мъртвеца си.
16 И послуша Авраам Ефрона; и претегли Авраам Ефрону среброто което рече при слушането на синовете Хетови, четиристотин сикли сребърни каквито минуваха между търговци.
17 И Ефроновата нива която беше в Махпелах, пред Мамврий, нивата и пещерата която бе в нея и всичките дървя, които бяха в нивата, по всичките предели наоколо, потвърдиха се
18 стяжание на Авраама, пред синовете Хетови, пред всичките които влазяха във вратата на града му.
19 И след това погребе Авраам Сарра жена си в пещерата на нивата Махпелах, пред Мамврий: той е Хеврон в Ханаанската земя.
20 И нивата и пещерата която беше в нея потвърдиха се от синовете Хетови на Авраама в стяжание за гроб.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50