Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Битие 25 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
1 И взе Авраам и друга жена, на име Хетура.
2 И тя му роди Земрана, и Иоксана, и Мадана, и Мадиама, и Иесвока, и Шуаха.
3 И Иоксан роди Сава и Дедана; а синове на Дедана бяха Асурим, и Латусиим, и Лаомим.
4 А синовете на Мадиама бяха Гефа, и Ефер, и Енох, и Авида, и Елдага: всички тези бяха синове на Хетура.
5 И даде Авраам всичкия си имот на Исаака.
6 А на синовете от наложниците си даде Авраам дарове, и изпрати ги, като беше още жив, далеч от сина си Исаака към изток, в източната земя.
7 И тези са дните на годините на живота Авраамов колкото живя, сто и седемдесет и пет години.
8 И издъхна Авраам и умря в старост добра, стар и сит от дни, и прибра се при своите люде.
9 И Исаак и Исмаил синовете му погребаха го в пещерата Махпелах, в нивата на Ефрона, сина Сааров Хеттеянина, която е срещу Мамврий,
10 нивата която купи Авраам от синовете Хетови: там биде погребан Авраам и жена му Сарра.
11 И подир смъртта Авраамова, благослови Бог сина му Исаака; и живееше Исаак при кладенеца Лахай-рои.
12 Това е родословието на Исмаила сина Авраамов, когото роди Аврааму Агар Египтянката, рабинята Саррина,
13 и тези са имената на синовете Исмаилови, имената им по родословието им: първенецът Исмаилов Наваиот, после Кидар, и Адвеил, и Мавсам,
14 и Масма, и Дума, и Меса.
15 Адад, и Тема, Иетур, Нафис, и Кедма.
16 Тези са синовете Исмаилови, и тези са имената им по колибите им, и според оградените им села дванадесет князове според племената им.
17 И тези са годините на Исмаиловия живот, години сто и тридесет и седем; и издъхна и умря, и прибра се при своите люде.
18 А потомците му се населиха от Евила до Сур, който е срещу Египет като отхожда някой към Асирия: Исмаил се насели пред всичките си братя.
19 И това е родословието на Исаака син Авраамов: Авраам роди Исаака;
20 А Исаак беше на четиридесет години когато взе за жена Ревека, дъщерята на Ватуила Сирина от Падан-арам, сестра на Лавана Сирина.
21 И молеше се Исаак Господу за жена си, защото беше бездеткиня; и послуша го Господ, и зачна Ревека жена му.
22 И децата едно друго се блъскаха вътре в нея; и тя рече: Ако е така, защо да съм аз тъй? И отиде да пита Господа.
23 И рече й Господ: Два народа са в утробата ти, и две племена ще се разделят от корема ти; и едното племе ще бъде по-силно от другото племе, и по-големият ще слугува на по-малкия.
24 И когато се изпълниха дните й да роди, ето, бяха близнета в утробата й.
25 И първият излезе червен и всичкий космат като кожена дреха; и нарекоха му името Исав.
26 И после излезе брат му, и ръката му държеше петата на Исава; затова се нарече Яков. А Исаак беше на шестдесет години когато ги роди.
27 И пораснаха децата; и стана Исав человек изкусен на лов, полски человек: а Яков беше человек незлобив и живееше в шатри.
28 И Исаак обичаше Исава, защото ядеше лова му; а Ревека обичаше Якова.
29 А Яков си вареше вариво; и Исав дойде от полето, а беше изнемощял.
30 И рече Исав Якову: я ми дай да ям от червеното, това червеното, защото съм изнемощял; затова се нарече името му Едом.
31 И рече Яков: Продай ми днес първородството си.
32 И Исав рече: Ето, аз съм на умиране, и защо ми е това първородство?
33 И рече Яков: Закълни ми се днес; и закле му се, и продаде първородството си Якову.
34 Тогава Яков даде Исаву хляб и вариво от леща; и яде, и пи, и стана та отиде. Така презря Исав първородството.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50