Търсене в Библията онлайн
 
Битие 25 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
1 И взе Авраам и друга жена, на име Хетура.
2 И тя му роди Земрана, и Иоксана, и Мадана, и Мадиама, и Иесвока, и Шуаха.
3 И Иоксан роди Сава и Дедана; а синове на Дедана бяха Асурим, и Латусиим, и Лаомим.
4 А синовете на Мадиама бяха Гефа, и Ефер, и Енох, и Авида, и Елдага: всички тези бяха синове на Хетура.
5 И даде Авраам всичкия си имот на Исаака.
6 А на синовете от наложниците си даде Авраам дарове, и изпрати ги, като беше още жив, далеч от сина си Исаака към изток, в източната земя.
7 И тези са дните на годините на живота Авраамов колкото живя, сто и седемдесет и пет години.
8 И издъхна Авраам и умря в старост добра, стар и сит от дни, и прибра се при своите люде.
9 И Исаак и Исмаил синовете му погребаха го в пещерата Махпелах, в нивата на Ефрона, сина Сааров Хеттеянина, която е срещу Мамврий,
10 нивата която купи Авраам от синовете Хетови: там биде погребан Авраам и жена му Сарра.
11 И подир смъртта Авраамова, благослови Бог сина му Исаака; и живееше Исаак при кладенеца Лахай-рои.
12 Това е родословието на Исмаила сина Авраамов, когото роди Аврааму Агар Египтянката, рабинята Саррина,
13 и тези са имената на синовете Исмаилови, имената им по родословието им: първенецът Исмаилов Наваиот, после Кидар, и Адвеил, и Мавсам,
14 и Масма, и Дума, и Меса.
15 Адад, и Тема, Иетур, Нафис, и Кедма.
16 Тези са синовете Исмаилови, и тези са имената им по колибите им, и според оградените им села дванадесет князове според племената им.
17 И тези са годините на Исмаиловия живот, години сто и тридесет и седем; и издъхна и умря, и прибра се при своите люде.
18 А потомците му се населиха от Евила до Сур, който е срещу Египет като отхожда някой към Асирия: Исмаил се насели пред всичките си братя.
19 И това е родословието на Исаака син Авраамов: Авраам роди Исаака;
20 А Исаак беше на четиридесет години когато взе за жена Ревека, дъщерята на Ватуила Сирина от Падан-арам, сестра на Лавана Сирина.
21 И молеше се Исаак Господу за жена си, защото беше бездеткиня; и послуша го Господ, и зачна Ревека жена му.
22 И децата едно друго се блъскаха вътре в нея; и тя рече: Ако е така, защо да съм аз тъй? И отиде да пита Господа.
24 И когато се изпълниха дните й да роди, ето, бяха близнета в утробата й.
25 И първият излезе червен и всичкий космат като кожена дреха; и нарекоха му името Исав.
26 И после излезе брат му, и ръката му държеше петата на Исава; затова се нарече Яков. А Исаак беше на шестдесет години когато ги роди.
27 И пораснаха децата; и стана Исав человек изкусен на лов, полски человек: а Яков беше человек незлобив и живееше в шатри.
28 И Исаак обичаше Исава, защото ядеше лова му; а Ревека обичаше Якова.
29 А Яков си вареше вариво; и Исав дойде от полето, а беше изнемощял.
30 И рече Исав Якову: я ми дай да ям от червеното, това червеното, защото съм изнемощял; затова се нарече името му Едом.
31 И рече Яков: Продай ми днес първородството си.
32 И Исав рече: Ето, аз съм на умиране, и защо ми е това първородство?
33 И рече Яков: Закълни ми се днес; и закле му се, и продаде първородството си Якову.
34 Тогава Яков даде Исаву хляб и вариво от леща; и яде, и пи, и стана та отиде. Така презря Исав първородството.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50