Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Битие 29 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
1 И тръгна Яков та отиде в земята на източните жители.
2 И видя, и ето кладенец на полето, и там три стада овци които почиваха при него, защото от онзи кладенец напояваха стадата; и голям камик имаше върху устието на кладенеца.
3 И когато се събираха там всичките стада, отваляха камика от устието на кладенеца, и напояваха стадата: после туряха пак камика на мястото му върху устието на кладенеца.
4 И рече им Яков: Братя, от де сте? А те рекоха: От Харан сме.
5 И рече им: Познавате ли Лавана сина Нахоров? И те рекоха: Познаваме.
6 И рече им: Здрав ли е ? И те рекоха: Здрав е; и, ето, дъщеря му Рахил иде с овците.
7 И рече: Ето, остава още много от деня: не е време да се съберат скотовете: напойте овците, и идете та ги пасете.
8 А те рекоха: Не можем доде се не съберат всичките стада, и не отвалят камика от устието на кладенеца: тогава напояваме овците.
9 И като им говореше още, дойде Рахил с овците на баща си; защото тя ги пасеше.
10 И като видя Яков Рахил дъщерята на Лавана, брата на майка си, и овците на Лавана брата на майка си, приближи Яков и отвали камика от устието на кладенеца, и напои овците на Лавана брата на майка си.
11 И целуна Яков Рахил; и възвиси гласа си и плака.
12 И каза Яков на Рахил че е брат на баща й, и че е син на Ревека; и тя се завтече та каза на баща си.
13 И като чу Лаван за Якова, сестриния си син, завтече се да го посрещне; и пригърна го, и целуна го, и заведе го в дома си. И приказа Яков Лавану всичко това.
14 И рече му Лаван: Наистина ти си кост моя и плът моя. И живя при него един месец дни.
15 И рече Лаван Якову: Понеже ми си брат, без нищо ли ще ми работиш? Кажи ми коя ще бъде заплатата ти.
16 И имаше Лаван две дъщери: името на по-старата Лия, а името на по-младата Рахил.
17 И на Лия очите не бяха здрави; а Рахил беше прилична и красна на лице.
18 И възлюби Яков Рахил; и рече: Ще ти слугувам седем години за Рахил по-малката ти дъщеря.
19 И рече Лаван: По-добре да я дам на тебе нежели да я дам на друг мъж: живей при мене.
20 И слугува Яков за Рахил седем години; и видяха му се малко дни поради любовта му към нея.
21 И рече Яков Лавану: Дай ми жената ми, защото се изпълни времето ми, за да влезна при нея.
22 И събра Лаван всичките человеци на онова място, и направи пир.
23 И вечерта взе дъщеря си Лия и му я доведе: и той влезе при нея.
24 И даде Лаван рабинята си Зелфа за рабиня на дъщеря си Лия.
25 И на утринта, ето, тя беше Лия. И рече Лавану: Що е това дето ми стори ти? Не ти ли слугувах за Рахил? И защо ме излъга ти?
26 А Лаван рече: Не бива така в нашето място, да се дава по-младата преди по-старата.
27 Свърши седмицата на тази; и ще ти дам и онази за слугуването дето ще ми слугуваш още седем години.
28 И направи Яков така, и свърши седмицата й; и Лаван му даде дъщеря си Рахил за жена.
29 И даде Лаван рабинята си Вала за рабиня на дъщеря си Рахил.
30 И влезе Яков и при Рахил, и възлюби Рахил повече от Лия; и работи му още други седем години.
31 И понеже видя Господ че беше нелюбима Лия, отвори утробата й; а Рахил беше неплодна.
32 И зачна Лия и роди син, и нарече името му Рувим; защото рече: Наистина пригледа Господ на смирението ми: сега прочее ще ме възлюби мъж ми.
33 И зачна пак и роди син; и рече: Понеже чу Господ че не съм любима, за това ми даде и тогоз; и нарече името му Симеон.
34 И пак зачна и роди син; и рече: Сега вече мъж ми ще се съедини с мене, защото му родих трима синове; затова нарече името му Левий.
35 И зачна пак и роди син; и рече: Този път ще похваля Господа; затова нарече името му Юда. И престана да ражда.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50