Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Битие 30 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
1 И когато видя Рахил че не раждаше чада Якову, завидя Рахил на сестра си, и рече Якову: Дай ми чада: ако ли не, аз умирам.
2 И разгневи се Яков на Рахил, и рече: Да ли съм аз вместо Бога, който е лишил утробата ти от плод?
3 И тя рече: Ето рабинята ми Вала: влез при нея, и ще роди на коленете ми, за да придобия и аз чада от нея.
4 И даде му Вала рабинята си за жена; и влезе Яков при нея.
5 И зачна Вала и роди син на Якова.
6 И рече Рахил: Бог отсъди съдбата ми, и послуша гласа ми, и даде ми син; за това нарече името му Дан.
7 И зачна пак Вала рабинята на Рахил, и роди втори син на Якова.
8 И рече Рахил: Силна борба се борих със сестра си, и надвих; и нарече името му Нефталим.
9 А когато видя Лия че престана да ражда, взе рабинята си Зелфа и даде я Якову за жена.
10 И Зелфа рабинята Лиина роди син на Якова.
11 И рече Лия: Благополучие иде; и нарече името му Гад.
12 И роди Зелфа рабинята Лиина втори син на Якова.
13 И рече Лия: Блажена аз, защото блажена ще ме именуват жените; и нарече името му Асир.
14 И през дните на жетвата на житото, отиде Рувим и намери на полето мандрагори, и донесе ги на майка си Лия. А Рахил рече на Лия: Я ми дай от мандрагорите на сина си.
15 И тя й рече: Малко ли ти е дето си взела мъжа ми? и искаш да земеш и мандрагорите на сина ми? А Рахил рече: Като е тъй, нека лежи с тебе тази нощ за мандрагорите на сина ти.
16 И като дойде Яков вечерта от полето, излезе Лия да го посрещне, и рече: При мене ще влезнеш, защото те наемнах наистина с мандрагорите на сина си. И лежа с нея оназ нощ.
17 И послуша Бог Лия; и зачна и роди Якову пети син.
18 И рече Лия: Даде ми Бог мъздата ми, защото дадох рабинята си на мъжа си; и нарече името му Исахар.
19 И зачна пак Лия и роди шести син Якову.
20 И рече Лия: Дари ме Бог с добър дар: сега ще живее с мене мъж ми, защото му родих шест сина; и нарече името му Завулон.
21 И после роди дъщеря, и нарече името й Дина.
22 И помена Бог Рахил, и послуша я Бог, и отвори утробата й.
23 И зачна и роди син, и рече: Отне Бог укора ми,
24 и нарече името му Йосиф, и думаше: Приложи ще ми Господ и друг син.
25 И като роди Рахил Йосифа, рече Яков Лавану: Пусни ме да си отида на моето място и на моята земя.
26 Дай ми жените ми и децата ми за които ти работих, да си отида; защото ти знаеш работата ми която ти работих.
27 А Лаван му рече: Ако съм намерил благодат пред тебе; слушай. Забележвам че Господ ме благослови заради тебе.
28 И рече: Определи ми заплатата си, и ще ти я дам.
29 А той му рече: Ти знаеш как ти работих, и как станаха скотовете ти с мене.
30 Защото колкото имаше преди мене бяха малко, а сега нараснаха и много са; и Господ те благослови с моето дохождане. И сега, кога ще работя аз и за моя дом?
31 И той рече: Какво да ти дам? А Яков рече: Не ми давай нищо: ако ми направиш това нещо, пак ще паса стадото ти и ще го пазя.
32 Да премина днес през всичкото ти стадо, и да отлъчам от там всяка капчеста и пъстра овца, и всяко черникаво между агнетата, и пъстра и капчеста между козите; и те да са заплатата ми.
33 И за напред правдата ми ще свидетелствува за мене когато дойде да видиш заплатата ми: всичко което не е капчесто и пъстро между козите, и черникаво между агнетата, то е крадено у мене.
34 И рече Лаван: Ето, нека бъде по твоята дума.
35 И в онзи ден отлъчи Лаван пръчкавите ярци, и пъстрите, и всичките капчести и пъстри кози, и всичките на които имаше бяло, и всичките черникави между агнетата, и даде го в ръцете на синовете си.
36 И постави три дни път между себе си и Якова; а Яков пасеше останалото стадо на Лавана.
37 И взе си Яков зелени пръчки от топола, и леска, и явор, и направи на тях бели резки, щото се виждаше бялото по пръчките.
38 И тези пръчки които беше направил с белите резки, тури ги пред стадата във водопоилните корита дето дохождаха стадата да пият, та да зачеват като дохождаха да пият.
39 И зачеваха стадата при пръчките; и раждаха стадата пръчкави, капчести, и пъстри.
40 И отлъчи Яков агнетата, и обърна лицата на овците към пръчкавите и към всичките черникави от Лавановото стадо; а своите си стада тури особно, и не ги тури с Лавановите овци.
41 И в което време силните овци зачеваха, Яков туряше пръчките в поилата пред очите на стадото, за да зачеват при пръчките.
42 А когато овците бяха слаби, не ги туряше: така слабите бяха на Лавана, а силните на Якова.
43 И разбогатя този человек твърде много, и придоби много стада, и рабини, и раби, и камили, и осли.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50