Търсене в Библията онлайн
 
Битие 33 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
1 И вдигна Яков очите си и видя, и, ето, Исав идеше, и с него четиристотин мъже; и раздели децата си на Лия, и на Рахил, и на двете рабини.
2 И рабините и децата им тури напред, а Лия и децата и след тях, а Рахил и Йосифа най-подир.
3 А сам замина пред тях, и поклони се до земята седем пъти доде да стигне при брата си.
4 И завтече се Исав да го посрещне, и пригърна го, и падна на врата му, и целуна го; и плакаха.
5 И дигна очите си и видя жените и децата, и рече: Какви ти са тези? И той рече: Те са децата които Бог дари на твоя раб.
6 Тогаз пристъпиха рабините, те и децата им, и поклониха се.
7 Така пристъпиха и Лия и децата й и поклониха се; и след това пристъпиха Йосиф и Рахил и поклониха се.
8 И рече: Какъв ти е всичкий този пълк който срещнах? А той рече: За да намеря благодат пред господаря си.
9 И рече Исав: Имам много, брате мой имай ти своите си.
10 И речеЯков: Не, но моля, ако съм намерил благодат пред тебе, приими дара ми от ръцете ми, защото видях лицето ти като че видях лице Божие, и ти си се възблагодарил от мене.
11 Приими, моля, благословението ми което ти е принесено; защото ме помилва Бог, и имам всичко. И принуди го, и прие.
12 И рече: Да тръгнем и да вървим, и аз ще вървя пред тебе.
13 И рече му Яков: Господарят ми знае че децата са слаби, и имам с мене дойни овци и говеда. и ако ги принудят един само ден, всичкото стадо ще измре.
14 Нека замине, моля, господарят ми пред раба си; и аз ще карам полека според вървежа на скотовете които са пред мене, и според вървежа на децата, доде стигна при господаря си в Сиир.
15 И рече Исав: Да оставя с тебе от людете които са с мене. А той рече: Защо и това? Стига да намеря благодат пред господаря си.
16 И тъй, върна се Исав в онзи ден на пътя си в Сиир.
17 И отиде Яков в Сокхот, и съгради си къща, и за скотовете си направи кошари; за това нарече името на мястото Сокхот.
18 И като се върна Яков от Падан-арам, дойде в Салим, град Сихемов, който е в Ханаанската земя; и разположи се пред града.
19 И купи стяжанието на нивата дето простря шатъра си от синовете на Емора, отца Сихемова, за сто сребърници.
20 И постави там олтар, и нарече го Ел-елое-Израил.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50