Търсене в Библията онлайн
 
Битие 39 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
1 А Йосифа изведоха в Египет; и Петефрий, дворник Фараонов, началник на телохранителите, человек Египтянин, купи го от ръцете на Исмаиляните които го изведоха там.
2 И Господ бе с Йосифа, който бе человек благополучен, и намираше се в дома на господаря си Египтянина.
3 И видя господарът му че Господ бе с него, и Господ направи да успява в ръцете му всичко що правеше.
4 И намери Йосиф благодат пред него, и слугуваше му, и постави го настойник над дома си, и всичко що имаше предаде в ръцете му.
5 И от онова време от както го постави настойник над дома си и над всичко що имаше благослови Господ дома на Египтянина поради Йосифа; и благословението Господне беше над всичко що имаше в дома и по нивите.
6 И остави всичко що имаше в ръцете Йосифови, и не знаеше нищо от колкото беше освен хлаба що ядеше; а Йосиф беше доброличен и красен на глед.
7 И след това, жената на господаря му хвърли очи на Йосифа, и рече: леж с мене.
8 Но той не щеше, и рече на жената господарева си: Ето, господарят мой не знае нищо от онова що е с мене в дома, и всичко що има предаде в ръцете ми:
9 няма в този дом никой по-голям от мене, нито ми е запретил друго нещо освен тебе, защото му си жена; и как да сторя аз това голямо зло и да съгреша Богу?
10 Но и ако да говореше тя Йосифу всеки ден, той я не послуша да лежи с нея, за да бъде с нея.
11 И един ден влезе Йосиф в къщата за да върши работата си; и никой от домашните человеци не беше там в дома.
12 А тя го хвана за дрехата му и думаше: Легни с мене; но той остави дрехата си в ръцете й, и побягна та излезе вън.
13 И като видя тя че остави дрехата си в ръцете й и побягна вън,
14 викна домашните си человеци, и говори им и думаше: Вижте, доведе ни человека Евреина за да се поругае нам: влезе при мене за да лежи с мене; и аз извиках с голям глас.
15 И като чу че възвисих гласа си и извиках, остави дрехата си при мене, и побегна та излезе вън.
16 И удържа дрехата му при себе си доде дойде господарят му в дома си.
17 И говореше му според тези думи и рече: Рабът, Евреинът когото ни доведе ти, влезе при мене за да се поругае с мене;
18 и като възвисих гласа си и извиках, остави дрехата си при мене и побегна вън.
19 И като чу господарят му думите на жена си които му каза и думаше: Така ми стори рабът ти, запали се гневът му.
20 И господарят Йосифов взе и тури го в крепостната тъмница, в мястото дето царевите запрени бяха затворени; и остана там в крепостната тъмница.
21 Но Господ беше с Йосифа, и показваше към него милост, и даде му благодат пред тъмничния стражар.
22 И тъмничният стражар предаде в ръцете Йосифови всичките запрени които бяха у крепостната тъмница; и всичко що се правеше там, той го правеше.
23 Тъмничният стражар не гледаше нищо от онова което бе в ръцете му, защото Господ беше с него; и Господ правеше да успява каквото той правеше.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50