Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Битие 39 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
1 А Йосифа изведоха в Египет; и Петефрий, дворник Фараонов, началник на телохранителите, человек Египтянин, купи го от ръцете на Исмаиляните които го изведоха там.
2 И Господ бе с Йосифа, който бе человек благополучен, и намираше се в дома на господаря си Египтянина.
3 И видя господарът му че Господ бе с него, и Господ направи да успява в ръцете му всичко що правеше.
4 И намери Йосиф благодат пред него, и слугуваше му, и постави го настойник над дома си, и всичко що имаше предаде в ръцете му.
5 И от онова време от както го постави настойник над дома си и над всичко що имаше благослови Господ дома на Египтянина поради Йосифа; и благословението Господне беше над всичко що имаше в дома и по нивите.
6 И остави всичко що имаше в ръцете Йосифови, и не знаеше нищо от колкото беше освен хлаба що ядеше; а Йосиф беше доброличен и красен на глед.
7 И след това, жената на господаря му хвърли очи на Йосифа, и рече: леж с мене.
8 Но той не щеше, и рече на жената господарева си: Ето, господарят мой не знае нищо от онова що е с мене в дома, и всичко що има предаде в ръцете ми:
9 няма в този дом никой по-голям от мене, нито ми е запретил друго нещо освен тебе, защото му си жена; и как да сторя аз това голямо зло и да съгреша Богу?
10 Но и ако да говореше тя Йосифу всеки ден, той я не послуша да лежи с нея, за да бъде с нея.
11 И един ден влезе Йосиф в къщата за да върши работата си; и никой от домашните человеци не беше там в дома.
12 А тя го хвана за дрехата му и думаше: Легни с мене; но той остави дрехата си в ръцете й, и побягна та излезе вън.
13 И като видя тя че остави дрехата си в ръцете й и побягна вън,
14 викна домашните си человеци, и говори им и думаше: Вижте, доведе ни человека Евреина за да се поругае нам: влезе при мене за да лежи с мене; и аз извиках с голям глас.
15 И като чу че възвисих гласа си и извиках, остави дрехата си при мене, и побегна та излезе вън.
16 И удържа дрехата му при себе си доде дойде господарят му в дома си.
17 И говореше му според тези думи и рече: Рабът, Евреинът когото ни доведе ти, влезе при мене за да се поругае с мене;
18 и като възвисих гласа си и извиках, остави дрехата си при мене и побегна вън.
19 И като чу господарят му думите на жена си които му каза и думаше: Така ми стори рабът ти, запали се гневът му.
20 И господарят Йосифов взе и тури го в крепостната тъмница, в мястото дето царевите запрени бяха затворени; и остана там в крепостната тъмница.
21 Но Господ беше с Йосифа, и показваше към него милост, и даде му благодат пред тъмничния стражар.
22 И тъмничният стражар предаде в ръцете Йосифови всичките запрени които бяха у крепостната тъмница; и всичко що се правеше там, той го правеше.
23 Тъмничният стражар не гледаше нищо от онова което бе в ръцете му, защото Господ беше с него; и Господ правеше да успява каквото той правеше.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50