Търсене в Библията онлайн
 
Битие 4 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
1 И позна Адам Ева жена си; и тя зачна и роди Каина; и рече: Придобих человека от Господа.
2 Роди още и брата му Авеля. И Авел беше пастир на овци, а Каин беше земледелец.
3 И след няколко дни принесе Каин от плодовете на земята приношение Господу.
4 И Авел принесе и той от първородните на овците си, и от тлъстината им. И погледна Господ благосклонно на Авеля и на приношението му,
5 а на Каина и на приношението му не погледна; и разсърди се Каин твърде много, и лицето му беше навъсено.
6 И рече Господ Каину: Защо си се разсърдил? и защо е лицето ти навъсено?
7 Ако правиш ти добро, не е ли прието? ако ли не правиш добро, грехът лежи при вратата. И към тебе ще бъде неговото желание и ти ще владееш над него.
8 И говореше Каин на брата си Авеля; и когато бяха на полето, дигна се Каин върх брата си Авеля и го уби.
9 И рече Господ Каину: Де е Авел брат ти? А той рече: Не зная: страж ли съм аз на брата си?
10 И рече Бог: Какво си сторил? Гласът на братовата ти кръв вика към мене от земята.
11 И сега проклет да си от земята, която отвори устата си да приеме кръвта на брата ти от твоята ръка.
12 Когато работиш земята, няма вече да ти дава силата си: скитател и бежанец ще бъдеш на земята.
13 И рече Каин Господу: Престъплението ми е по-голямо отколкото да бъде простено.
14 Ето, гониш ме днес от лицето на земята; и от лицето ти ще се скрия, и ще бъда скитател и бежанец на земята; и всеки който ме намери ще ме убие.
15 И Господ му рече: За това, който убие Каина, нему ще стане седмократно отмъщение. И тури Господ белег на Каина, за да го не убие който го намери.
16 И излезе Каин от лицето Господне, и насели се в земята Нод, към изток от Едем.
17 И позна Каин жена си, и тя зачна и роди Еноха; и градеше Каин град, и нарече името на града, според името на сина си, Енох.
18 И роди се Еноху Ирад; а Ирад роди Мехуяила; а Мехуяил роди Метусаила; а Метусаил роди Ламеха.
19 И взе Ламех за себе си две жени: името на едната Ада, а името на другата Села.
20 И роди Ада Явала: той беше отец на онези които живееха в шатри и имаха скотове.
21 И името на брата му беше Ювал: той беше отец на всичките които свиреха с китара и със свирка.
22 А Села и тя роди Тувал-Каина, ковач на всяко медно и желязно сечиво; а сестра на Тувал-Каина беше Наама.
23 И рече Ламех на жените си Ада и Села: чуйте гласа ми, жени Ламехови: послушайте думите ми; понеже мъж убих за раната си, и юноша за струпа си.
24 Ако за Каина стане седмократно отмъщение, то за Ламеха ще стане седемдесет и седмократно.
25 И позна пак Адам жена си; и тя роди син, и нарече името му Сит, и думаше: Даде ми Бог друго семе вместо Авеля, когото уби Каин.
26 Подобно и Ситу се роди син; и нарече името му Енос. Тогаз почнаха да призовават името Господне.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50