Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Битие 4 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
1 И позна Адам Ева жена си; и тя зачна и роди Каина; и рече: Придобих человека от Господа.
2 Роди още и брата му Авеля. И Авел беше пастир на овци, а Каин беше земледелец.
3 И след няколко дни принесе Каин от плодовете на земята приношение Господу.
4 И Авел принесе и той от първородните на овците си, и от тлъстината им. И погледна Господ благосклонно на Авеля и на приношението му,
5 а на Каина и на приношението му не погледна; и разсърди се Каин твърде много, и лицето му беше навъсено.
6 И рече Господ Каину: Защо си се разсърдил? и защо е лицето ти навъсено?
7 Ако правиш ти добро, не е ли прието? ако ли не правиш добро, грехът лежи при вратата. И към тебе ще бъде неговото желание и ти ще владееш над него.
8 И говореше Каин на брата си Авеля; и когато бяха на полето, дигна се Каин върх брата си Авеля и го уби.
9 И рече Господ Каину: Де е Авел брат ти? А той рече: Не зная: страж ли съм аз на брата си?
10 И рече Бог: Какво си сторил? Гласът на братовата ти кръв вика към мене от земята.
11 И сега проклет да си от земята, която отвори устата си да приеме кръвта на брата ти от твоята ръка.
12 Когато работиш земята, няма вече да ти дава силата си: скитател и бежанец ще бъдеш на земята.
13 И рече Каин Господу: Престъплението ми е по-голямо отколкото да бъде простено.
14 Ето, гониш ме днес от лицето на земята; и от лицето ти ще се скрия, и ще бъда скитател и бежанец на земята; и всеки който ме намери ще ме убие.
15 И Господ му рече: За това, който убие Каина, нему ще стане седмократно отмъщение. И тури Господ белег на Каина, за да го не убие който го намери.
16 И излезе Каин от лицето Господне, и насели се в земята Нод, към изток от Едем.
17 И позна Каин жена си, и тя зачна и роди Еноха; и градеше Каин град, и нарече името на града, според името на сина си, Енох.
18 И роди се Еноху Ирад; а Ирад роди Мехуяила; а Мехуяил роди Метусаила; а Метусаил роди Ламеха.
19 И взе Ламех за себе си две жени: името на едната Ада, а името на другата Села.
20 И роди Ада Явала: той беше отец на онези които живееха в шатри и имаха скотове.
21 И името на брата му беше Ювал: той беше отец на всичките които свиреха с китара и със свирка.
22 А Села и тя роди Тувал-Каина, ковач на всяко медно и желязно сечиво; а сестра на Тувал-Каина беше Наама.
23 И рече Ламех на жените си Ада и Села: чуйте гласа ми, жени Ламехови: послушайте думите ми; понеже мъж убих за раната си, и юноша за струпа си.
24 Ако за Каина стане седмократно отмъщение, то за Ламеха ще стане седемдесет и седмократно.
25 И позна пак Адам жена си; и тя роди син, и нарече името му Сит, и думаше: Даде ми Бог друго семе вместо Авеля, когото уби Каин.
26 Подобно и Ситу се роди син; и нарече името му Енос. Тогаз почнаха да призовават името Господне.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50