Търсене в Библията онлайн
 
Битие 40 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
1 И след това, виночерпецът на Египетския цар и хлебарят съгрешиха на господаря си Египетския цар.
2 И разгневи се Фараон на двамата си дворници, на началника на виночерпците, и на началника на хлебарите.
3 И тури ги под стража, в дома на началника на телохранителите, у крепостната тъмница, в мястото дето Йосиф бе затворен.
4 А началникът на телохранителите предаде ги Йосифу, и той им слугуваше; и бидоха няколко време в тъмницата.
5 И виночерпецът и хлебарят на Египетския цар които бяха затворени у крепостната тъмница видяха сън двамата, всеки съновидението си в истатата нощ, всеки според тълкованието на съновидението си.
6 А Йосиф влезе при тях на утринта и видя ги; и, ето, бяха смутени.
7 И попита Фараоновите дворници които бяха заедно с него в тъмницата у дома на неговия господар, и рече: Защо са лицата ви скърбни днес?
8 И те му рекоха: Сънувахме сън; и няма никой който да го изтълкува. И рече им Йосиф: Не са ли от Бога тълкованията? Прикажете ми ги, моля .
9 И приказа началникът на виночерпците съновидението си Йосифу, и рече му: Видях в съновидението си, и ето лоза пред мене;
10 и на лозата имаше три пръчки, и виждаше се като че прозябваше, и цветовете й процъвтяха, и гроздовете на гроздето узряха.
11 А чашата Фараонова беше в ръката ми: и взех гроздето и изстисках го в чашата Фараонова, и дадох чашата в ръката на Фараона.
12 И рече му Йосиф: Това е тълкованието му: Трите пръчки са три дни.
13 След три дни Фараон ще възвиси главата ти и ще те постави пак на службата ти; и ще дадеш Фараоновата чаша в ръката му според първия обичай когато му беше ти виночерпец.
14 Но помени ме когато ти стане доброто; и стори, моля, милост с мене, и помени за мене Фараону, и извади ме из този дом.
15 Понеже наистина откраднат бидох от Еврейската земя; и тук пак не съм сторил нищо та да ме турят в тази яма.
16 И като видя началникът на хлебарите че тълкованието беше добро, рече Йосифу: И аз видях в съновидението си, и ето три бели кошници на главата ми;
17 и в горната кошница имаше от всичките Фараонови ястия, направа хлебарска; и птиците ги ядяха от кошницата отгоре на главата ми.
18 А Йосиф отговори и рече: Това е тълкованието му: Трите кошници са три дни,
19 След три дни Фараон ще отнеме главата ти от тебе, и ще те обеси на дърво; и птиците ще изядат плътта ти отгоре ти.
20 И третия ден, ден на Фараоновото рождество, направи пир на всичките си раби, и възвиси главата на началника на виночерпците и главата на началника на хлебарите между рабите си.
21 И началника на виночерпците постави пак във виночерпането му; и даде чашата в ръката Фараонова;
22 а началника на хлебарите обеси, както им изтълкува Йосиф.
23 А началникът на виночерпците не помена Йосифа, но го забрави.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50