Търсене в Библията онлайн
 
Битие 46 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
1 И тръгна Израил с всичко що имаше, и дойде във Вирсавее, и принесе жертви на Бога на отца си Исаака.
2 И говори Бог Израилю в нощно видение и рече: Якове, Якове. А той рече: Ето ме.
3 И рече: Аз съм Бог, Бог на отца ти: да се не убоиш да слезеш в Египет, защото народ голям ще те направя там.
4 Аз ще сляза с тебе в Египет, и аз пак наистина ще те възведа; и Йосиф ще тури ръката си на очите ти.
5 И стана Яков от Вирсавее, и взеха синовете Израилеви Якова отца си, и децата си, и жените си на колата които проводи Фараон за да го вземат.
6 И взеха скотовете си, и имота си който придобиха в Ханаанската земя, и дойдоха в Египет, Яков и всичкото му семе с него.
7 Синовете си, и синовете на синовете си със себе си, дъщерите си, и дъщерите на синовете си, и всичкото си семе доведе със себе си в Египет.
8 И тези са имената на синовете Израилеви които влязоха в Египет: Яков и синовете му. Рувим, първородний на Якова:
9 а синовете Рувимови: Енох, и Фалу, и Есрон, и Хармий.
10 А синовете Симеонови: Иемуил, и Ямин, и Аод, и Яхин, и Сохар, и Саул син на Хананейка.
11 А синовете Левиеви: Гирсон, Каат и Мерарий.
12 А синовете Юдови: Ир, и Авнан, и Шела, и Фарес, и Зара; но Ир и Авнан умряха в Ханаанската земя. И синовете Фаресови бяха Есрон и Амул.
13 А синовете Исахарови: Тола, и Фуа, и Йов, и Симрон.
14 А синовете Завулонови: Серед, и Елон, и Ялеил.
15 Тези са Лиините синове които роди тя Якову у Падам-арам, и Дина дъщеря му. Всичките души, синовете му и дъщерите му, бяха тридесет и три.
16 А синовете Гадови: Сифон, и Агий, Суний, и Есвон, Ирий и Ародий, и Арилий.
17 А синовете Асирови: Иемна, и Иесуа, и Иесуий, и Верия, и Сера сестра им. И синовете Вериеви: Хевер и Малхиел.
18 Тези са синовете на Зелфа която даде Лаван на дъщеря си Лия; и тях роди тя Якову, шестнадесет души.
19 А синовете на Рахил Якововата жена: Йосиф и Вениамин.
20 И на Йосифа се родиха в Египетската земя Манасия и Ефрем, които му роди Асенета дъщерята на Потифера, Илиополския жрец.
21 А синовете Вениаминови: Вела, и Вехер, и Асвил, Гира, и Нееман, Ихий, и Рос, Мупим, и Упим, и Аред.
22 Тези са Рахилините синове които се родиха Якову: всичките души четиринадесет.
23 И синовете Данови: Усим.
24 А синовете Нефталимови: Ясиил, и Гуний, и Иесер, и Силим.
25 Тези са синовете на Вала, която даде Лаван на дъщеря си Рахил; и тях родя тя Якову: всичките души седем.
26 Всичките души които влязоха с Якова в Египет, които излязоха из чреслата му, освен жените на Якововите синове, всичките души бяха шестдесет и шест.
27 И Йосифовите синове които му се родиха в Египет бяха две души: всичките души на Якововия дом, които влязоха в Египет бяха седемдесет.
28 И проводи Яков Юда пред себе си при Йосифа за да прати той известие преди него в Гесен; и дойдоха в земята Гесен.
29 А Йосиф впрегна колесницата си и възлезе да посрещне Израиля отца си в Гесен; и като го видя, падна на врата му, и плака много време на врата му.
30 И рече Израил Йосифу: Нека умра сега като видях лицето ти, защото ти си още жив.
31 И рече Йосиф на братята си и на дома на отца си: Аз ще възляза и ще известя Фараону, и ще му река: Братята ми и домът на отца ми, които бяха в Ханаанската земя, дойдоха при мене;
32 а тези человеци са пастири, защото са мъже скотохранители; и докараха стадата и чредите си и всичко що имат.
33 И като ви повика Фараон и рече: Що е работата ви?
34 ще речете: Мъже скотохранители сме слуги твои от младостта си до нине, ние и отците ни; за да се населите в земята Гесен; защото е гнусота на Египтяните всеки пастир на овци.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50