Търсене в Библията онлайн
 
Битие 49 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
1 И повика Яков синовете си и рече: Съберете се за да ви известя Що ще да се случи вам в последните дни.
2 Съберете се и слушайте, синове Яковови, И послушайте Израиля отца си.
3 РУВИМЕ, ти си първородний мой,
Крепост моя и начатък на силата ми,
Преимуществен в достойнство, и преимуществен в сила:
4 Изврял си като вода: не ще да имаш преимущество; защото си възлязъл на одъра на баща си:
Тогава си го осквернил. На одъра ми е възлязъл!
5 СИМЕОН и ЛЕВИЙ братята, сечива неправедни са ножовете им!
6 В съвета им да не влезеш, душо моя! В събранието им да се не съединиш, честе моя!
Защото в гнева си убиха человеци,
И в упорството си прерязаха жилите на волове.
7 Проклет гневът им, защото бе силен,
И яростта им, защото бе жестока!
Ще ги разделя в Якова, и ще ги разпръсна в Израил.
8 ЮДО, теб ще похвалят братята ти:
Ръката ти ще бъде на врата на враговете ти:
Синовете на баща ти ще ти се покланят.
9 Щене лъвово е Юда:
От лова, сине мой, си възлязъл.
Легнал е и разпострял се като лъв
И като лъвица: кой ще го събуди?
10 Не ще да оскудее скиптър от Юда,
Нито законоположник отсред нозете му,
Доде дойде СИЛО;
И нему ще се покоряват народите.
11 Вързва за лозата оселчето си,
И за избраната лоза жребето на ослицата си:
Ще опере с вино дрехата си,
И с кръвта на гроздето облеклото си:
12 Очите му ще бъдат червени от вино,
И зъбите му бели от мляко.
13 ЗАВУЛОН ще се насели в морско пристанище,
И ще бъде пристанище на кораби;
И пределът му до Сидон.
14 ИСАХАР е як осел
Който се е разпрострял всред кошарите;
15 И като видя че упокоението бе добро,
И мястото весело,
Подложи плещите си на товар,
И стана раб поданен.
16 ДАН ще съди людете си
Като едно от Израилевите племена.
17 Дан ще бъде змия на пътя,
Аспида на пътеките,
Която хапе петите на коня,
И ездецът му ще пада назад.
18 Твоето спасение чаках, Господи.
19 ГАДА ще разбият разбойници;
Но и той най-после ще разбие.
20 Хлябът на АСИРА ще бъде тлъст;
И той ще дава царски наслаждения.
21 НЕФТАЛИМ е елен пуснат
Който дава угодни думи.
22 ЙОСИФ е плодоносна ветв,
Плодоносна ветв близу при източник:
Летораслите се простират по стената.
23 Стрелците го огорчиха,
И стреляха на него, и враждуваха му;
24 Но лъкът му остана крепък,
И мишците на ръцете му се укрепиха
чрез ръцете на Силния Яковов, -
От там е пастирът, Израилевий камик, -
25 чрез Бога на отца ти, който ще ти помага,
И чрез Всесилния, който ще те благославя
С небесни благословения отгоре,
С благословения на бездната отдолу,
С благословения на съсците и на ложесната.
26 Благословенията на отца ти се преукрепиха
Повече от благословенията на праотците ми,
До високите върхове на вечните планини:
Ще бъдат на Йосифовата глава, и на върха на превъзходния между братята си.
27 ВЕНИАМИН ще бъде вълк грабител:
Заран ще пояжда грабеж;
А вечер ще дели корист.
28 Всички тези са дванадесетте Израилеви племена; и това е което им говори отец им и благослови ги: всекиго според благословението му благослови ги.
29 И заръча им и рече им: Аз се прибирам при людете си: погребете ме с отците ми в пещерата която е в нивата на Ефрона Хетеянина.
30 в пещерата която е в нивата на Махпелах, която е срещу Мамврий в Ханаанската земя, която Авраам купи заедно с нивата от Ефрона Хетеянина за стяжание за гроб.
31 Там погребоха Авраама и Сарра жена му: там погребоха Исаака и Ревека жена му: и там погребох аз Лия.
32 Купуването на нивата и на пещерата която е в нея бе от синовете Хетови.
33 И като свърши Яков да заръча на синовете си, притръгна нозете си на одъра и издъхна, и прибра се при людете си.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50