Търсене в Библията онлайн
 
Битие 5 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
1 Тая е книгата на родословието Адамово. В който ден направи Бог Адама, по образу Божию го направи,
2 мъжки и женски пол ги направи; и благослови ги, и нарече името им человек, в деня на създанието им.
3 И живя Адам сто и тридесет лета, и роди син по подобието си и по образа си, и нарече името му Сит.
4 И станаха дните Адамови откак роди Сита осемстотин лета, и роди синове и дъщери.
5 И станаха всичките дни Адамови колкото живя деветстотин и тридесет лета; и умря.
6 И живя Сит сто и пет лета, и роди Еноса.
7 И живя Сит откак роди Еноса осемстотин и седем лета, и роди синове и дъщери.
8 И станаха всичките дни Ситови деветстотин и дванадесет лета; и умря.
9 И живя Енос деветдесет лета, и роди Каинана.
10 И живя Енос откак роди Каинана осемстотин и петнадесет лета, и роди синове и дъщери.
11 И станаха всичките дни Еносови деветстотин и пет лета; и умря.
12 И живя Каинан седемдесет лета, и роди Маалалеила.
13 И живя Каинан откак роди Маалалеила осемстотин и четиридесет лета, и роди синове и дъщери.
14 И станаха всичките дни Каинанови деветстотин и десет лета; и умря.
15 И живя Маалалеил шестдесет и пет лета, и роди Яреда.
16 И живя Маалалеил откак роди Яреда осемстотин и тридесет лета, и роди синове и дъщери.
17 И станаха всичките дни Маалалеилови осемстотин деветдесет и пет лета; и умря.
18 И живя Яред сто и шестдесет и две лета, и роди Еноха.
19 И живя Яред откак роди Еноха осемстотин лета, и роди синове и дъщери.
20 И станаха всичките дни Яредови деветстотин и шестдесет и две лета; и умря.
21 И живя Енох шестдесет и пет лета, и роди Матусала.
22 И ходи Енох по Бога откак роди Матусала триста лета, и роди синове и дъщери.
23 И станаха всичките дни Енохови триста и шестдесет и пет лета.
24 И ходи Енох по Бога, и не се намерваше вече, защото Бог го взе.
25 И живя Матусал сто и осемдесет и седем лета, и роди Ламеха.
26 И живя Матусал откак роди Ламеха седемстотин и осемдесет и две лета, и роди синове и дъщери.
27 И станаха всичките дни Матусалови деветстотин и шестдесет и девет лета; и умря.
28 И живя Ламех сто и осемдесет и две лета, и роди син;
29 и нарече името му Ное, и думаше: Той ще ни облекчи от работата ни и от труда на ръцете ни поради земята която прокле Господ.
30 И живя Ламех откак роди Ноя петстотин и деветдесет и пет лета, и роди синове и дъщери.
31 И станаха всичките дни Ламехови седемстотин и седемдесет и седем лета; и умря.
32 А Ное беше на възраст петстотин лета; и роди Ное Сима, Хама и Яфета.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50