Търсене в Библията онлайн
 
Битие 7 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
1 И рече Господ Ною: Влез ти и всичкий ти дом в ковчега; защото тебе видях праведен пред мене в този род.
2 От всичките чисти скотове вземи си по седем, мъжкото и женското му; и от нечистите скотове по две, мъжкото и женското му;
3 и от птиците небесни по седем, мъжко и женско: за да упазиш от тях семе по лицето на всичката земя.
4 Защото още след седем дни аз ще направя да вали дъжд по земята четиридесет дни и четиридесет нощи; и ще изтребя от лицето на земята всичко що съществува което съм направил.
5 И направи Ное всичко както му заповяда Господ.
6 А Ное беше на шестстотин години когато стана на земята потопът от водата.
7 И влезе Ное, и синовете му, и жена му, и жените на синовете му с него в ковчега, поради водите на потопа.
8 От чистите скотове и от нечистите скотове, и от птиците, и от всичките гадове които пълзят по земята,
9 по две по две влязоха при Ноя в ковчега, мъжко и женско, както заповяда Бог Ною.
10 И след седемте дни водата на потопа наваля по земята.
11 В шестстотното лето на Ноевия живот, въ втория месец, в седемнадесетия ден на месеца, в този ден се разпукнаха всичките извори на голямата бездна, и небесните хляби се разтвориха.
12 И валя дъждът на земята четиридесет дни и четиридесет нощи.
13 В този истия ден влезе в ковчега Ное, и синовете Ноеви, Сим и Хам и Яфет, и жената Ноева, и трите жени на синовете му наедно с тях,
14 те, и всичките животни по вида си, и всичките скотове по вида си, и всичките гадове що пълзят по земята по вида си, всяко пернато от всеки вид.
15 И влязоха при Ноя в ковчега по две по две от всяка плът която има дихание на живот.
16 И които влязоха, мъжко и женско влязоха от всяка плът, както му беше заповядал Бог; и затвори Господ ковчега след него.
17 И държа потопът четиридесет дни на земята; и умножи се водата и подигна ковчега, и той се подигна над земята.
18 И усиляше се водата, и умножаваше се много на земята; и ковчегът се носеше на повърхността на водата.
19 И водата се усилваше твърде много на земята; и покриха се всичките високи планини които бяха под всичкото небе.
20 Петнадесет лакти по-горе се възвиси водата; и покриха се планините.
21 И умря всяка плът която се движеше по земята, птици, и скотове, и зверове, и всички гадове които пълзят по земята, и всеки человек.
22 Всичко що беше на сухо, всичко което имаше дихание на живот в ноздрите си, умря.
23 И изтреби се все що съществуваше по лицето на земята, от человек до скот, до гад, и даже до птица небесна, и изтребиха се от земята; и остана само Ное и които бяха заедно с него в ковчега.
24 И удържа се водата по земята сто и петдесет дни.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50