Търсене в Библията онлайн
 
Битие 1 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50 
1 В начало създаде Бог небето и земята.
2 А земята беше неустроена и пуста; и тъмнина бе върху бездната; и Дух Божий се носеше върх водата.
4 И видя Бог виделината че беше добро; и разлъчи Бог виделината от тъмнината.
5 И нарече Бог виделината Ден, и тъмнината нарече Нощ. И стана вечер, и стана утро, ден първи.
6 И рече Бог: Да бъде твърд посред водите, и да разлъчи вода от вода.
7 И направи Бог твърдъта; и разлъчи водата която беше под твърдъта от водата която беше над твърдъта; и стана така.
8 И нарече Бог твърдъта Небе. И стана вечер, и стана утро, ден втори.
9 И рече Бог: Да се събере водата която е под небето в едно място, и да се яви сушата; и стана така.
10 И нарече Бог сушата Земя, и събранието на водата нарече Моря; и видя Бог че беше добро.
11 И рече Бог: Да прорасти земята зелена трева, трева която да дава семе, и дърво плодоносно което да ражда плод по вида си, на който семето да е в него на земята; и стана така.
12 И произрасти земята зелена трева, трева която да дава семе, по вида си, и дърво което да ражда плод на който семето е в него по вида му; и видя Бог че беше добро.
13 И стана вечер, и стана утро, ден трети.
14 И рече Бог: Да бъдат светила на твърдъта небесна за да разлъчат деня от нощта, и да са за знамения и за времена и за дни и години,
15 и да са за светила на твърдъта небесна за да светят на земята; и стана така.
16 И направи Бог двете големи светила; голямото светило за да владее на деня, а малкото светило за да владее на нощта; направи и звездите.
17 И постави ги Бог на твърдъта небесна за да светят на земята,
18 и да владеят на деня и на нощта, и да разлъчат виделината от тъмнината; и видя Бог че беше добро.
19 И стана вечер, и стана утро, ден четвърти.
20 И рече Бог: Да произведе водата изобилно гадини одушевлени, и птици да летят над земята по твърдъта небесна.
21 И създаде Бог големите китове, и всяко одушевлено що се движи, които произведе водата изобилно по вида им, и всяка птица крилата по вида й: и видя Бог че беше добро.
22 И благослови ги Бог и рече: Плодете се и множете се, и напълнете водата в морята: нека се умножат и птиците по земята.
23 И стана вечер, и стана утро, ден пети.
24 И рече Бог: Да произведе земята животни одушевлени по вида им, скотове, и гадове, и зверове на земята по вида им; и стана така.
25 И направи Бог зверовете на земята по вида им, и скотовете по вида им, и всеки гад на земята по вида му; и видя Бог че беше добро.
26 И рече Бог: Да направим человека по образу нашему и по подобию нашему; и да владее над морските риби, и над небесните птици, и над скотовете, и над всичката земя, и над всичките гадове които пълзят по земята.
28 И благослови ги Бог, и рече им: Плодете се и множете се, и напълнете земята, и обладайте я; и владейте над рибите морски, и над птиците небесни, и над всяко животно което се движи по земята.
29 И рече Бог: Ето, дадох ви всяка трева що дава семе, която е по лицето на всичката земя, и всяко дърво което има в себе си плод на дърво което дава семе: те ще ви бъдат за ядене.
30 И на всичките животни на земята, и на всичките птици на небето, и на всеки гад който пълзи по земята и има в себе се дихание на живот дадох всяка зелена трева за храна; и стана така.
31 И видя Бог всичко което направи; и, ето, беше твърде добро. И стана вечер, и стана утро, ден шести.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50