Търсене в Библията онлайн
 
2 Царе 10 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
1 И след това умря царят на Амоновите синове; и възцари се вместо него син му Анун.
2 И рече Давид: Ще направя милост на Ануна Наасовия син, понеже баща му ми направи милост. И прати Давид да го утеши заради отца му чрез ръката на рабите си. И дойдоха Давидовите раби в земята на Амоновите синове.
3 А началниците на Амоновите синове рекоха на господаря си Ануна: Да ли за чест на отца ти пред очите ти прати Давид пра тебе утешители? Не прати ли Давид рабите си при тебе за да изпита града, и да го съгледа та да го съсипе?
4 И хвана Анун Давидовите раби та обръсна половината от брадата им, и отсече до половина дрехите им, до бедрата им, и изпрати ги.
5 Когато известиха това Давиду, той изпрати вестител да ги посрещне, (понеже мъжете бяха крайно обезчестени;) и рече царят: Седете в Иерихон доде порастат брадите ви; и върнете се.
6 А като гледаха Амоновите синове че бяха омразни Давиду, пратиха Амоновите синове та наеха от Вет-реовските Сирийци и Совските Сирийци двадесет тисящи пешаци, и от царя на Мааха тисяща мъже, и от Истова двадесет тисящи мъже.
7 И когато чу това Давид, прати Иоава и всичкото воинство на силните.
8 И излязоха Амоновите синове та се опълчиха на бой при входа на вратата; а Сирийците от Сова, и Сеов, и Истов, и Мааха бяха сами на полето.
9 А Иоав, като гледаше че сражението се опълчи против него отпред и отзад, избра от всичките избрани Израилеви та ги опълчи против Сирийците;
10 а остатъка от людете даде в ръката на Ависея брата си, и опълчи ги против Амоновите синове.
11 И рече: Ако се преукрепят Сирийците против мене, тогаз ти ще ми помогнеш; ако ли Амоновите синове се преукрепят против тебе, тогаз аз ще дойда да ти помогна.
12 Укрепи се, и да бъдем мъжествени за людете си и за градовете на Бога нашего; а Господ нека направи което е угодно пред очите му.
13 И приближиха са Иоав и людете с него в сражение против Сирийците; а те побягнаха от лицето му.
14 И когато видяха Амоновите синове че Сирийците побягнаха, тогаз побягнаха и те от лицето на Ависея та влязоха в града. И Иоав се върна от Амоновите синове та дойде в Ерусалим.
15 А като видяха Сирийците че бяха победени от Израиля, събраха се на куп.
16 И прати Ададезер та изведе Сирийците оттатък реката; и дойдоха в Елам; и Совак, войводата на Ададезера, вървеше пред тях.
17 И когато се извести Давиду, събра всичкия Израил, и премина Йордан та дойде в Елам. А Сирийците се опълчиха против Давида и биха се с него.
18 И побягнаха Сирийците от Израиля; и изтреби Давид от Сирийците седемстотин колесници и четиридесет тисящи конници, и Совака войводата им порази; и умря там.
19 И като видяха всичките цари рабите на Ададезера че се победиха от Израиля, направиха мир с Израиля, и станаха им раби. И Сирийците се боеха да помогнат вече на Амоновите синове.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24