Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
2 Царе 17 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
1 И рече Ахитофел на Авесалома: Да избера сега двадесет тисящи мъже, и да стана да погна след Давида през нощта.
2 И ще ида върх него като е утруден и ослабели ръцете му, и ще го уплаша; и всичките люде що са с него ще побегнат, и ще поразя само царя;
3 и ще върна всичките люде към тебе: мъжът когото ти търсиш струва колкото връщането на всичките: всичките люде ще бъдат в мир.
4 И угодно биде това слово на Авесалома и на всичките Израилеви старейшини.
5 Тогаз рече Авесалом: Повикай сега и Хусая Архиеца, и нека чуем що ще да рече и той.
6 И когато влезе Хусай при Авесалома, говори му Авесалом и рече: Ахитофел говори то този начин: трябва ли да направим според неговото слово? ако ли не, говори и ти.
7 И рече Хусай на Авесалома: Не е добър този съвет който даде Ахитофел този път.
8 И рече Хусай: Ти знаеш баща си и неговите мъже, че са силни и преогорчени в душата, както мечка лишена от чадата си в полето; и баща ти е ратник мъж, и не ще да остане през нощта с людете.
9 Ето, сега е скрит в някой ров или в друго някое място; и ако паднат някои от тези в начало, всеки който чуе ще рече: Съкрушение стана в людете които следват Авесалома.
10 Тогаз и юначният, комуто сърдцето е като сърдцето на лъв, съвсем ще премре; защото всичкий Израил знае че баща ти е юнак и които са с него силни мъже са.
11 Заради това аз съветвам да се събере при тебе всичкий Израил от Дан до Вирсавее, на множество както пясъка по край морето, и да идеш лично всред тях.
12 Така ще идем върх него в което място се намери, и ще нападнем на него както пада росата на земята; щото от него и от всичките человеци които са се него не ще остане нито един.
13 А ако прибегне в някой град, тогаз всичкий Израил ще донесе против онзи град въжа та ще го завлечем дори до потока, тъй що да не остане там нито камиче.
14 И рече Авесалом и всичките Израилеви мъже: Съветът на Хусая Архиеца е по-добър от съвета на Ахитофела. (Защото Господ изрече да развали добрия Ахитофелов съвет, за да наведе Господ злото на Авесалома.)
15 И рече Хусай на Садока и на Авиатара свещениците: Така и така съветва Ахитофел Авесалома и Израилевите старейшини; и така и така съветвах аз.
16 Сега прочее пратете скоро та известете Давиду и речете: Не оставай тази нощ в полетата на пустинята, но побързай да преминеш, за да не бъде погълнат царят и всичките люде които са с него.
17 А Ионатан и Ахимаас стоеха при източника Рогил, защото не смееха да се явят че влазяха в града; и отиде една слугиня та им извести това нещо; и те отидоха та известиха на цар Давида.
18 А един момък като ги видя каза на Авесалома; но двамата отидоха скоро та влязоха в къщата на едного человека в Ваурим който имаше кладенец в двора си, и слязоха там.
19 И жената взе една покривка та простря върху устието на кладенеца, и насипа върх него грухано жито щото не се позна това нещо.
20 И като дойдоха Авесоломовите раби в къщата при жената рекоха: Де са Ахимаас и Ионатан? А жената им рече: Заминаха барата на водата. И като търсиха и не ги намериха върнаха се в Ерусалим.
21 А когато си отидоха те, онези възлязоха от кладенеца и отидоха та известиха на цар Давида, и рекоха Давиду: Станете та преминете скоро водата; защото така съветва против вас Ахитофел.
22 Тогаз стана Давид и всичките люде що бяха с него та преминаха Иордан: до зазоряването на деня не остана нито един от тях който да не премина Иордан.
23 А Ахитофел, като видя че съветът му не се сбъде, оседла осела си, и стана та отиде на къщата си в града си; и като нареди къщните си работи, обеси се и умря, и погребен бе в гроба на отца си.
24 И Давид дойде в Маханаим; а Авесалом премина Иордан, той и всичките Израилеви мъже с него.
25 И постави Авесалом военачалник Амаса вместо Иоава. (А Амаса бе син на мъжа който се именуваше Итра, Израилянин, който влезе при Авигея Наасовата дъщеря, сестрата на Саруия Иоавовата майка.)
26 И разположиха стана си Израил и Авесалом в земята Галаад.
27 А когато дойде Давид в Маханаим, Совей Наасовий син, от Рава на Амоновите синове, и Махир Амииловий син, от Ло-девар, и Верзелай Галаадецът, от Рогелим,
28 донесоха постелки, и легени, и пръстени съдове, и жито, и ечимик, и брашно, и пържено жито, и боб, и леща, и пържени сочива,
29 и мед, и масло, и овци, и говеждо сирене на Давида и на людете с него за да ядат; защото рекоха: Людете са гладни и изнемощели и жедни в пустинята.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24