Търсене в Библията онлайн
 
2 Царе 17 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
1 И рече Ахитофел на Авесалома: Да избера сега двадесет тисящи мъже, и да стана да погна след Давида през нощта.
2 И ще ида върх него като е утруден и ослабели ръцете му, и ще го уплаша; и всичките люде що са с него ще побегнат, и ще поразя само царя;
3 и ще върна всичките люде към тебе: мъжът когото ти търсиш струва колкото връщането на всичките: всичките люде ще бъдат в мир.
4 И угодно биде това слово на Авесалома и на всичките Израилеви старейшини.
5 Тогаз рече Авесалом: Повикай сега и Хусая Архиеца, и нека чуем що ще да рече и той.
6 И когато влезе Хусай при Авесалома, говори му Авесалом и рече: Ахитофел говори то този начин: трябва ли да направим според неговото слово? ако ли не, говори и ти.
7 И рече Хусай на Авесалома: Не е добър този съвет който даде Ахитофел този път.
8 И рече Хусай: Ти знаеш баща си и неговите мъже, че са силни и преогорчени в душата, както мечка лишена от чадата си в полето; и баща ти е ратник мъж, и не ще да остане през нощта с людете.
9 Ето, сега е скрит в някой ров или в друго някое място; и ако паднат някои от тези в начало, всеки който чуе ще рече: Съкрушение стана в людете които следват Авесалома.
10 Тогаз и юначният, комуто сърдцето е като сърдцето на лъв, съвсем ще премре; защото всичкий Израил знае че баща ти е юнак и които са с него силни мъже са.
11 Заради това аз съветвам да се събере при тебе всичкий Израил от Дан до Вирсавее, на множество както пясъка по край морето, и да идеш лично всред тях.
12 Така ще идем върх него в което място се намери, и ще нападнем на него както пада росата на земята; щото от него и от всичките человеци които са се него не ще остане нито един.
13 А ако прибегне в някой град, тогаз всичкий Израил ще донесе против онзи град въжа та ще го завлечем дори до потока, тъй що да не остане там нито камиче.
14 И рече Авесалом и всичките Израилеви мъже: Съветът на Хусая Архиеца е по-добър от съвета на Ахитофела. (Защото Господ изрече да развали добрия Ахитофелов съвет, за да наведе Господ злото на Авесалома.)
15 И рече Хусай на Садока и на Авиатара свещениците: Така и така съветва Ахитофел Авесалома и Израилевите старейшини; и така и така съветвах аз.
16 Сега прочее пратете скоро та известете Давиду и речете: Не оставай тази нощ в полетата на пустинята, но побързай да преминеш, за да не бъде погълнат царят и всичките люде които са с него.
17 А Ионатан и Ахимаас стоеха при източника Рогил, защото не смееха да се явят че влазяха в града; и отиде една слугиня та им извести това нещо; и те отидоха та известиха на цар Давида.
18 А един момък като ги видя каза на Авесалома; но двамата отидоха скоро та влязоха в къщата на едного человека в Ваурим който имаше кладенец в двора си, и слязоха там.
19 И жената взе една покривка та простря върху устието на кладенеца, и насипа върх него грухано жито щото не се позна това нещо.
20 И като дойдоха Авесоломовите раби в къщата при жената рекоха: Де са Ахимаас и Ионатан? А жената им рече: Заминаха барата на водата. И като търсиха и не ги намериха върнаха се в Ерусалим.
21 А когато си отидоха те, онези възлязоха от кладенеца и отидоха та известиха на цар Давида, и рекоха Давиду: Станете та преминете скоро водата; защото така съветва против вас Ахитофел.
22 Тогаз стана Давид и всичките люде що бяха с него та преминаха Иордан: до зазоряването на деня не остана нито един от тях който да не премина Иордан.
23 А Ахитофел, като видя че съветът му не се сбъде, оседла осела си, и стана та отиде на къщата си в града си; и като нареди къщните си работи, обеси се и умря, и погребен бе в гроба на отца си.
24 И Давид дойде в Маханаим; а Авесалом премина Иордан, той и всичките Израилеви мъже с него.
25 И постави Авесалом военачалник Амаса вместо Иоава. (А Амаса бе син на мъжа който се именуваше Итра, Израилянин, който влезе при Авигея Наасовата дъщеря, сестрата на Саруия Иоавовата майка.)
26 И разположиха стана си Израил и Авесалом в земята Галаад.
27 А когато дойде Давид в Маханаим, Совей Наасовий син, от Рава на Амоновите синове, и Махир Амииловий син, от Ло-девар, и Верзелай Галаадецът, от Рогелим,
28 донесоха постелки, и легени, и пръстени съдове, и жито, и ечимик, и брашно, и пържено жито, и боб, и леща, и пържени сочива,
29 и мед, и масло, и овци, и говеждо сирене на Давида и на людете с него за да ядат; защото рекоха: Людете са гладни и изнемощели и жедни в пустинята.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24