Търсене в Библията онлайн
 
2 Царе 21 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
1 И стана глад в дните на Давида три години наред; и попита Давид Господа. И Господ отговори: Това стана поради Саула и поради убийствения му дом, защото умъртви Гаваонците.
2 И повикна царят Гавонците та им рече, (а Гаваонците не бяха от Израилевите синове, но от останалите Аморейци; и Израилевите синове бяха им се заклели; а Саул поиска да ги умъртви от ревността си към Израилевите и Юдините синове,-)
3 Давид прочее рече на Гаваонците: Що да ви направя? и с какво да направя умилостивение за да благословите наследието Господне?
4 А Гаваонците му рекоха: Ние нито за сребро нито за злато работа имаме със Саула или с дома му, нито искаме да умъртвиш за нас человек от Израил. И рече: Каквото речете ще ви направя.
5 И отговориха на царя: На человека който ни погуби, и който ухитри да ни изтреби щото да не съществуваме в никой от пределите на Израил,
6 нека се предадат нам седем человеци от синовете му, и ще ги обесим пред Господа в Гавая града на Саула избрания Господен. И рече царят: Аз ще ги предам.
7 Мемфивостея, обаче, сина на Ионатана Сауловия син, пожали царят заради клетвата Господня помежду им, между Давида и Ионатана Сауловия син.
8 И взе царят двамата синове на Ресфа дъщерята на Аия, които роди Саулу, Армония и Мемфивостея, и петимата синове на Михала дъщерята на Саула, които роди на Адриила Верзелаевия син Меолатянина,
9 та ги предаде в ръцете на Гаваонците; и обесиха ги на хълма пред Господа. И паднаха купно и седемте та се умъртвиха в първите дни на жетвата, в началото на жетвата на ечимика.
10 А Ресфа дъщерята на Аия взе вретище та си го постла на канарата, от начало на жетвата доде капна на тях вода от небето, и не оставяше небесните птици да се прикоснат до тях деня, нито горските зверове нощя.
11 И извести се Давиду онова което направи Ресфа дъщерята на Аия, Сауловата наложница.
12 И отиде Давид та взе Сауловите кости и костите на Ионатана сина му от мъжете на Явис-галаад, които ги бяха откраднали от улицата на Ветсан, дето ги бяха обесили Филистимците в който ден Филистимците бяха умъртвили Саула в Гелвуе,
13 и възведе от там костите на Саула и костите на Ионатана сина му; и събраха костите на обесените.
14 И заровиха костите на Саула и на Ионатана сина му в Вениаминовата земя в Сила, в гроба на Киса отца му, и направиха всичко що заповяда царят. И след това умилостиви се Бог към земята.
15 И направиха пак бой Филистимците против Израиля; и слезе Давид и рабите му с него та направиха бой против Филистимците; и умори се Давид.
16 А Исви-венон, който беше от чадата на Рафа, на когото копието тежеше триста медни сикли, който беше препасан с нов меч, имаше намерение да умъртви Давида.
17 Помогна му обаче Ависей Саруиний син та порази Филистимеца и го умъртви. Тогаз мъжете на Давида клеха му се и рекоха: Да не излезеш вече с нас на бой, за да не угасиш светилото на Израил.
18 И след това стана пак бой с Филистмците в Гов, в който Сивехай Хусатецът умъртви Сафа, който бе от чадата на Рафа.
19 И пак стана бой в Гов с Филистимците; и Елханан синът на Яре-орегима, Витлеемеца, умъртви брата на Голиата Гетеца; и дървото на копието му бе като кросно на тъкач.
20 Стана пак бой в Гет; и имаше един мъж великотелесен, и пръстите на ръцете му и пръстите на нозете му бяха шест и шест, двадесет и четири на чет, още и той бе роден на Рафа;
21 и унищожи Израиля; а Ионатан синът на Самая брата на Давида го порази.
22 Тези четиримата се родиха на Рафа в Гет, и паднаха чрез ръката на Давида и чрез ръката на рабите му.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24