Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
2 Царе 23 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
1 И тези са последните Давидови словеса: -
Давид Иесеевият син рече,
И мъжът който се възведе на високо,
Помазаникът на Бога Яковов,
И сладкият Израилев псалмопевец рече:
2 Дух Господен говори чрез мене,
И словото му дойде на езика ми.
3 Бог Израилев ми рече,
Скалата Израилева говори:
Този който владее над человеци нека е праведен,
Който владее с страх Божий;
4 И ще е като виделина в зора
Когато изгрява слънцето
В безоблачна зора,
Както зеле що никне из земята
От блескостта която става след дъжд.
5 Ако домът ми и да не е такъв пред Бога,
Но той направи с мене завет вечен,
Нареден в всичко и твърд:
От това е всичкото ми спасение и всичкото желание;
И не ще ли направи да прозябне?
6 А беззаконните, те всички ще бъдат като тръне изхвърлени,
Защото с ръце не се хващат;
7 И който се прикосне до тях
Трябва да е оръжен с желязо и с дърво на копие;
И ще се изгорят с огън на истото място.
8 Тези са имената на крепките които имаше Давид: Иосев-васевет Тахмонецът, първий чиноначалник: той беше Адинон Асонецът който умъртви осемстотин в един бой.
9 И по него, Елеазар синът на Додо син Ахохиев, един от тримата крепки с Давида: когато те укориха Филистимците събраните там на бой, а Израилевите мъже се оттеглиха,
10 той стана та порази Филистимците доде изнемощя ръката му, и прилепна ръката му за ножа; и направи Господ голямо спасение в онзи ден, и людете се върнаха след него само за да съберат користи.
11 И по него Сама синът Агеев, Арарецът; и Филистимците се бяха събрали в тяло дето имаше част нива пълна с леща, а людете побегнаха от лицето на Филистимците;
12 а той се изправи сред нивата та я защити, и порази Филистимците; и Господ направи голямо спасение.
13 Слязоха още трима от тридесетте началници та дойдоха при Давида в жетвено време в Одоламската пещера; а станът на Филистимците се разположи в Рафаимския дол.
14 И Давид бе тогаз в твърделя; а стражата на Филистимците бе тогаз в Витлеем.
15 И пожела Давид вода и рече: Кой би ми дал да пия вода от Витлеемския кладенец който е при портата?
16 И процепиха тримата крепки Филистимския стан та наляха вода от Витлеемския кладенец който е при портата, и взеха та донесоха Давиду, но не рачи да я пие, а направи я възлияние Господу,
17 и рече: Да не бъде от мене, Господи, да сторя това! Кръвта ли на мъжете които ходиха с опасност на живота си да пия аз? И на рачи да я пие. Това направиха тримата крепки.
18 И Ависей Иоавовий брат, Саруиният син, беше първий от тримата; и той като махаше с копието си против триста умъртви ги, и придоби име между тримата.
19 Не стана ли той по-славен от тримата? Заради това им стана началник; но не стигна до тримата първите.
20 И Ваная Иодаевът син, син на силен мъж, от Кавсеил, който беше направил много храбрости, той порази двамата лъвовидни Моавски мъже. Той още слезе та порази лъв всред рова в снежен ден.
21 Той още порази мъжа Египтянин, красен мъж; и в ръката на Египтянина имаше копие; а той слезе при него с тояга, и грабна копието от ръката на Египтянина та го уби с истото му копие.
22 Това направи Ванаия Иодаевът син та придоби име между тримата крепки.
23 По-славен бе от тридесетте: но не достигна до тримата първите; и постави го Давид над тайнниците си.
24 Асаил братът на Иоава беше между тридесетте които бяха: Елханан синът на Додо, от Витлеем;
25 Сама Ародецът; Елика Ародецът;
26 Хелис Фалтянинът; Ирас синът Екисов, Текоецът;
27 Авиезер Анатотецът; Мевунай Хусатецът;
28 Салмон Ахохиецът; Маарай Нетофатецът;
29 Хелев синът на Ваана, Нетофатецът; Итай синът на Ривая, от Гавая на Вениаминовите синове;
30 Ванаия Пиратонецът; Идай, от доловете Гаас;
31 Авиалвон Арватецът; Азмавет Варумецът;
32 Елиава Саалвонецът; Ионатан, от Ясиновите синове;
33 Сама Арарецът; Ахаим Сараровий син, Арарецът;
34 Елифелет синът на Аасве, син на Маахатеца; Елиам синът на Ахитофела Гилонеца;
35 Есрай Кармилецът; Фаарай Арвиецът;
36 Игал Натановий син, от Сова; Ваний Гадецът;
37 Селек Амонецът; Наарай Виротецът, оръженосецът на Иоава Саруиния син;
38 Ирас Иетерецът; Гарив Иетерецът;
39 Урия Хетеецът: всичките тридесет и седем.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24