Търсене в Библията онлайн
 
2 Царе 23 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
1 И тези са последните Давидови словеса: -
Давид Иесеевият син рече,
И мъжът който се възведе на високо,
Помазаникът на Бога Яковов,
И сладкият Израилев псалмопевец рече:
2 Дух Господен говори чрез мене,
И словото му дойде на езика ми.
3 Бог Израилев ми рече,
Скалата Израилева говори:
Този който владее над человеци нека е праведен,
Който владее с страх Божий;
4 И ще е като виделина в зора
Когато изгрява слънцето
В безоблачна зора,
Както зеле що никне из земята
От блескостта която става след дъжд.
5 Ако домът ми и да не е такъв пред Бога,
Но той направи с мене завет вечен,
Нареден в всичко и твърд:
От това е всичкото ми спасение и всичкото желание;
И не ще ли направи да прозябне?
6 А беззаконните, те всички ще бъдат като тръне изхвърлени,
Защото с ръце не се хващат;
7 И който се прикосне до тях
Трябва да е оръжен с желязо и с дърво на копие;
И ще се изгорят с огън на истото място.
8 Тези са имената на крепките които имаше Давид: Иосев-васевет Тахмонецът, първий чиноначалник: той беше Адинон Асонецът който умъртви осемстотин в един бой.
9 И по него, Елеазар синът на Додо син Ахохиев, един от тримата крепки с Давида: когато те укориха Филистимците събраните там на бой, а Израилевите мъже се оттеглиха,
10 той стана та порази Филистимците доде изнемощя ръката му, и прилепна ръката му за ножа; и направи Господ голямо спасение в онзи ден, и людете се върнаха след него само за да съберат користи.
11 И по него Сама синът Агеев, Арарецът; и Филистимците се бяха събрали в тяло дето имаше част нива пълна с леща, а людете побегнаха от лицето на Филистимците;
12 а той се изправи сред нивата та я защити, и порази Филистимците; и Господ направи голямо спасение.
13 Слязоха още трима от тридесетте началници та дойдоха при Давида в жетвено време в Одоламската пещера; а станът на Филистимците се разположи в Рафаимския дол.
14 И Давид бе тогаз в твърделя; а стражата на Филистимците бе тогаз в Витлеем.
15 И пожела Давид вода и рече: Кой би ми дал да пия вода от Витлеемския кладенец който е при портата?
16 И процепиха тримата крепки Филистимския стан та наляха вода от Витлеемския кладенец който е при портата, и взеха та донесоха Давиду, но не рачи да я пие, а направи я възлияние Господу,
17 и рече: Да не бъде от мене, Господи, да сторя това! Кръвта ли на мъжете които ходиха с опасност на живота си да пия аз? И на рачи да я пие. Това направиха тримата крепки.
18 И Ависей Иоавовий брат, Саруиният син, беше първий от тримата; и той като махаше с копието си против триста умъртви ги, и придоби име между тримата.
19 Не стана ли той по-славен от тримата? Заради това им стана началник; но не стигна до тримата първите.
20 И Ваная Иодаевът син, син на силен мъж, от Кавсеил, който беше направил много храбрости, той порази двамата лъвовидни Моавски мъже. Той още слезе та порази лъв всред рова в снежен ден.
21 Той още порази мъжа Египтянин, красен мъж; и в ръката на Египтянина имаше копие; а той слезе при него с тояга, и грабна копието от ръката на Египтянина та го уби с истото му копие.
22 Това направи Ванаия Иодаевът син та придоби име между тримата крепки.
23 По-славен бе от тридесетте: но не достигна до тримата първите; и постави го Давид над тайнниците си.
24 Асаил братът на Иоава беше между тридесетте които бяха: Елханан синът на Додо, от Витлеем;
25 Сама Ародецът; Елика Ародецът;
26 Хелис Фалтянинът; Ирас синът Екисов, Текоецът;
27 Авиезер Анатотецът; Мевунай Хусатецът;
28 Салмон Ахохиецът; Маарай Нетофатецът;
29 Хелев синът на Ваана, Нетофатецът; Итай синът на Ривая, от Гавая на Вениаминовите синове;
30 Ванаия Пиратонецът; Идай, от доловете Гаас;
31 Авиалвон Арватецът; Азмавет Варумецът;
32 Елиава Саалвонецът; Ионатан, от Ясиновите синове;
33 Сама Арарецът; Ахаим Сараровий син, Арарецът;
34 Елифелет синът на Аасве, син на Маахатеца; Елиам синът на Ахитофела Гилонеца;
35 Есрай Кармилецът; Фаарай Арвиецът;
36 Игал Натановий син, от Сова; Ваний Гадецът;
37 Селек Амонецът; Наарай Виротецът, оръженосецът на Иоава Саруиния син;
38 Ирас Иетерецът; Гарив Иетерецът;
39 Урия Хетеецът: всичките тридесет и седем.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24