Търсене в Библията онлайн
 
2 Царе 4 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
1 И когато чу Сауловий син че Авенир умря в Хеврон, ръцете му ослабнаха, и всичките Израиляни се смутиха.
2 А Сауловий син имаше двама мъже които бяха пълководци, името на единия Ваана, а името на другия Рихав, синове на Римона Виротянина от Вениаминовите синове; (защото Вирот се вменяваше на Вениамина;
3 а Виротяните бяха побегнали в Гетаим, и там бяха пришелци до този ден.)
4 А Ионатан Сауловий син имаше син повреден в нозете. Беше на пет години на възраст когато дойде известие от Иезраел за Саула и Ионатана; и дигна го питателката му та бяга; и като бързаше да бяга, падна той и охромя; а името му беше Мемфивостей
5 И отидоха синовете на Римона Виротянина, Рихав и Ваана, и в горещината на деня влязоха в дома на Исвостея, който лежеше на одра в пладнина;
6 и влязоха там дори до сред дома като че ще вземат жито; и удариха го в корема; и Рихав и Ваана брат му се избавиха.
7 Защото, когато влязоха в дома, той лежеше на одра си в ложницата си; и удариха го, и умъртвиха го, и отсякоха главата, и като взеха главата му отидоха и вървяха през полето всичката нощ.
8 И донесоха главата на Исвостея при Давида в Хеврон, и рекоха на царя: Ето главата на Исвостея, сина на врага ти Саула който искаше живота ти; и Господ даде днес на господаря ни царя този ден отмъщение от Саула и от семето му.
9 А Давид отговори на Рихава и на Ваана брата му, синовете на Римона Виротянина, та им рече: Жив Господ, който избави душата ми от всичко утеснение,
10 оногози който ми извести и рече: Ето, умря Саул, и мислеше себе си вестител на добро известие, хванах го та го убих в Сиклаг вместо мъзда за известието му,
11 а колко повече человеци лукави които са убили мъж праведен в къщата му, на одра му! Сега прочее не ща ли да ви изтребя от земята?
12 И заповяда Давид на момците; и ги убиха, и отсякоха ръцете им и нозете им та ги обесиха над водоема в Хеврон; а главата на Исвостея взеха та я заровиха в Авенировия гроб в Хеврон.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24