Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
2 Царе 4 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
1 И когато чу Сауловий син че Авенир умря в Хеврон, ръцете му ослабнаха, и всичките Израиляни се смутиха.
2 А Сауловий син имаше двама мъже които бяха пълководци, името на единия Ваана, а името на другия Рихав, синове на Римона Виротянина от Вениаминовите синове; (защото Вирот се вменяваше на Вениамина;
3 а Виротяните бяха побегнали в Гетаим, и там бяха пришелци до този ден.)
4 А Ионатан Сауловий син имаше син повреден в нозете. Беше на пет години на възраст когато дойде известие от Иезраел за Саула и Ионатана; и дигна го питателката му та бяга; и като бързаше да бяга, падна той и охромя; а името му беше Мемфивостей
5 И отидоха синовете на Римона Виротянина, Рихав и Ваана, и в горещината на деня влязоха в дома на Исвостея, който лежеше на одра в пладнина;
6 и влязоха там дори до сред дома като че ще вземат жито; и удариха го в корема; и Рихав и Ваана брат му се избавиха.
7 Защото, когато влязоха в дома, той лежеше на одра си в ложницата си; и удариха го, и умъртвиха го, и отсякоха главата, и като взеха главата му отидоха и вървяха през полето всичката нощ.
8 И донесоха главата на Исвостея при Давида в Хеврон, и рекоха на царя: Ето главата на Исвостея, сина на врага ти Саула който искаше живота ти; и Господ даде днес на господаря ни царя този ден отмъщение от Саула и от семето му.
9 А Давид отговори на Рихава и на Ваана брата му, синовете на Римона Виротянина, та им рече: Жив Господ, който избави душата ми от всичко утеснение,
10 оногози който ми извести и рече: Ето, умря Саул, и мислеше себе си вестител на добро известие, хванах го та го убих в Сиклаг вместо мъзда за известието му,
11 а колко повече человеци лукави които са убили мъж праведен в къщата му, на одра му! Сега прочее не ща ли да ви изтребя от земята?
12 И заповяда Давид на момците; и ги убиха, и отсякоха ръцете им и нозете им та ги обесиха над водоема в Хеврон; а главата на Исвостея взеха та я заровиха в Авенировия гроб в Хеврон.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24