Търсене в Библията онлайн
 
2 Царе 5 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
1 И дойдоха всичките Израилеви племена при Давида в Хеврон и говориха и рекоха: Ето, кост твоя и плът твоя сме ние.
2 И по-напред още, когато Саул царуваше над нас, ти беше който извождаше и въвождаше Израиля; и на тебе рече Господ: Ти ще упасеш людете ми Израиля, и ти ще бъдеш вожд над Израиля.
3 И дойдоха всичките старейшини Израилеви при царя в Хеврон; и направи цар Давид завет с тях в Хеврон пред Господа; и помазаха Давида цар над Израиля.
4 Давид беше на тридесет години когато стана цар и царува четиридесет години.
5 В Хеврон царува над Юда седем години и шест месеци; а в Ерусалим царува тридесет и три години над всичкия Израил и Юда.
6 И отиде царят и мъжете му в Ерусалим при Иевусците които живееха в таз земя, които говориха Давиду и рекоха: Няма да влезеш тук ако не извадиш слепите и хромите; защото думаха че Давид не ще може да влезе тука.
7 Но Давид превзе твърдела Сион: той е Давидовият град.
8 И рече Давид в онзи ден: Който стигне при водовода та удари Иевусците и слепите и хромите, които ненавиди душата Давидова, ще бъда военачалник. За това казват: Сляп и хром няма да влязат в дома.
9 И насели се Давид в твърдела, и нарече го град Давидов. И направи Давид здания около Мило и вътре.
10 И напредваше Давид и увеличаваше се; и Господ Бог Саваот бе с него.
11 И прати Хирам Тирския цар посланници при Давида, и кедрови дърва, и дърводелци, и зидари, та съградиха дом Давиду.
12 И позна Давид че Господ го утвърди цар над Израиля, и че въздигна царството му заради людете си Израиля.
13 И взе Давид още наложници и жени от Ерусалим когато дойде от Хеврон; и родиха се Давиду още синове и дъщери.
14 А имената на онези които му се родиха в Ерусалим са тези: Саму и Совав, и Натан, и Соломон,
15 и Иевар, и Елисуа, и Нефаг, и Яфия,
16 и Елисама, и Елиада, и Елифалет.
17 А когато чуха Филистимците че помазаха Давида цар над Израиля, възлязоха всичките Филистимци да търсят Давида; и Давид чу за това, и слезе в твърдела.
18 И дойдоха Филистимците та се разпростряха в дола Рафаим.
19 И попита Давид Господа и рече: Да възляза ли към Филистимците? ще ги предадеш ли в ръката ми? И рече Господ Давиду: Възлез; защото непременно ще предам Филистимците в ръката ти.
20 И дойде Давид в Ваал-ферасим; и ги порази там Давид и рече: Господ проломи между враговете ми пред мене както проломят водите. Заради това се нарече името на онова място Ваал-ферасим.
21 И там оставиха идолите си; и дигнаха ги Давид и мъжете му.
22 И възлязоха пак Филистимците та се разпростряха по дола Рафаим.
23 И когато попита Давид Господа, той рече: Не възлизай: обърни се отзад им та нападни върх тях отсреща черниците.
24 И когато чуеш шум като от прехождане по върховете на черниците, тогаз ще прибързаш; защото тогаз Господ ще излезе пред тебе да порази Филистимския стан.
25 И направи Давид както му заповяда Господ, и порази Филистимците от Гава дори да входа в Гезер.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24