Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
2 Царе 6 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
1 И пак събра Давид всичките избрани от Израиля, тридесет тисящи.
2 И стана Давид та отиде, и всичките люде с него, от Ваала Юдина за да възнесе от там Божия ковчег, над който се призива името на Господа Саваота който седи на херувимите.
3 И туриха Божия ковчег на нова колесница, и дигнаха го от дома на Авинадава, който бе на хълма; и возеха новата колесница Оза и Ахио, синовете Авинадавови.
4 И дигнаха го (Божия ковчег) от Авинадавовия дом, който беше на хълма; и Ахио идеше пред ковчега.
5 А Давид и всичкий Израилев дом свиреха пред Господа с всякакви видове органи от дърво елха, с китари, и с псалтири, и с тъпани, и с систри, и с кимвали.
6 И когато дойдоха до гумното на Нахона, простря Оза ръката си към Божия ковчег та го придържа; защото го потресоха воловете.
7 И разпали се гневът Господен против Оза, и порази го Бог там за грешката му; и умря там при Божия ковчег.
8 И оскърби се Давид че Господ направи поражения на Оза; и нарече името на мястото Фарез-Оза, дори до този ден.
9 И уплаши се Давид от Господа в онзи ден, и рече: Как ще възлезе при мене ковчегът Господен?
10 И не рачи Давид да премести ковчега Господен при себе си в Давидовия град, но върна го Давид в дома на Овид-едома Гетеца.
11 И стоя ковчегът Господен в дома на Овид-едома Гетеца три месеци; и благослови Господ Овид-едома и всичкия му дом.
12 И известиха на цар Давида и рекоха: Господ благослови дома на Овид-едома и всичкия му имот поради ковчега Божий. Тогаз отиде Давид та възведе Божия ковчег от дома на Овид-едома в града Давидов с веселие.
13 И когато преминаха шест стъпки тези които носеха ковчега Господен, пожъртвува говеда и огоени телци.
14 И играеше Давид пред Господа с всичка сила; и Давид беше препасан с ленен ефод.
15 И Давид и всичкий Израилев дом възведоха ковчега Господен с възклицание и с тръбен глас.
16 А като влазяше ковчегът Господен в града Давидов, Михала Сауловата дъщеря погледна от прозореца, и като видя цар Давид че скача и играе пред Господа, унищожи го в сърцето си.
17 И донесоха ковчега Господен та го положиха на мястото му, всред скинията която постави Давид за него; и принесе Давид всесъжения и примирителни приношения пред Господа.
18 И когато свърши Давид да приноси всесъженията и примирителните приношения, благослови народа в името на Господа Саваота.
19 И раздаде на всичките люде и на всичкото Израилево множество, от мъж до жена, на всекиго человека по един хляб, и по една мръвка месо, и по едно млинче. Тогаз всичките люде си отидоха, всеки в къщата си.
20 И върна се Давид за да благослови дома си. И излезе Михала Сауловата дъщеря да посрещне Давида, и рече: Колко славен беше днес царят Израилев, който се съблече днес пред очите на рабините на служителите си, както се съблича безстидно един от никаквите человеци!
21 И рече Давид на Михала: Пред Господа който ме избра повече от баща ти, и повече от всичкия негов дом, да ме постави вожд на людете Господни, над Израиля, ей, пред Господа играх.
22 И ще се унищожа още повече, и ще се смиря в очите си; и с рабините за които ти рече, с тях ще се прославя.
23 За това Михала Сауловата дъщеря не роди чадо дори до деня на смъртта си.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24