Търсене в Библията онлайн
 
2 Царе 6 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
1 И пак събра Давид всичките избрани от Израиля, тридесет тисящи.
2 И стана Давид та отиде, и всичките люде с него, от Ваала Юдина за да възнесе от там Божия ковчег, над който се призива името на Господа Саваота който седи на херувимите.
3 И туриха Божия ковчег на нова колесница, и дигнаха го от дома на Авинадава, който бе на хълма; и возеха новата колесница Оза и Ахио, синовете Авинадавови.
4 И дигнаха го (Божия ковчег) от Авинадавовия дом, който беше на хълма; и Ахио идеше пред ковчега.
5 А Давид и всичкий Израилев дом свиреха пред Господа с всякакви видове органи от дърво елха, с китари, и с псалтири, и с тъпани, и с систри, и с кимвали.
6 И когато дойдоха до гумното на Нахона, простря Оза ръката си към Божия ковчег та го придържа; защото го потресоха воловете.
7 И разпали се гневът Господен против Оза, и порази го Бог там за грешката му; и умря там при Божия ковчег.
8 И оскърби се Давид че Господ направи поражения на Оза; и нарече името на мястото Фарез-Оза, дори до този ден.
9 И уплаши се Давид от Господа в онзи ден, и рече: Как ще възлезе при мене ковчегът Господен?
10 И не рачи Давид да премести ковчега Господен при себе си в Давидовия град, но върна го Давид в дома на Овид-едома Гетеца.
11 И стоя ковчегът Господен в дома на Овид-едома Гетеца три месеци; и благослови Господ Овид-едома и всичкия му дом.
12 И известиха на цар Давида и рекоха: Господ благослови дома на Овид-едома и всичкия му имот поради ковчега Божий. Тогаз отиде Давид та възведе Божия ковчег от дома на Овид-едома в града Давидов с веселие.
13 И когато преминаха шест стъпки тези които носеха ковчега Господен, пожъртвува говеда и огоени телци.
14 И играеше Давид пред Господа с всичка сила; и Давид беше препасан с ленен ефод.
15 И Давид и всичкий Израилев дом възведоха ковчега Господен с възклицание и с тръбен глас.
16 А като влазяше ковчегът Господен в града Давидов, Михала Сауловата дъщеря погледна от прозореца, и като видя цар Давид че скача и играе пред Господа, унищожи го в сърцето си.
17 И донесоха ковчега Господен та го положиха на мястото му, всред скинията която постави Давид за него; и принесе Давид всесъжения и примирителни приношения пред Господа.
18 И когато свърши Давид да приноси всесъженията и примирителните приношения, благослови народа в името на Господа Саваота.
19 И раздаде на всичките люде и на всичкото Израилево множество, от мъж до жена, на всекиго человека по един хляб, и по една мръвка месо, и по едно млинче. Тогаз всичките люде си отидоха, всеки в къщата си.
20 И върна се Давид за да благослови дома си. И излезе Михала Сауловата дъщеря да посрещне Давида, и рече: Колко славен беше днес царят Израилев, който се съблече днес пред очите на рабините на служителите си, както се съблича безстидно един от никаквите человеци!
21 И рече Давид на Михала: Пред Господа който ме избра повече от баща ти, и повече от всичкия негов дом, да ме постави вожд на людете Господни, над Израиля, ей, пред Господа играх.
22 И ще се унищожа още повече, и ще се смиря в очите си; и с рабините за които ти рече, с тях ще се прославя.
23 За това Михала Сауловата дъщеря не роди чадо дори до деня на смъртта си.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24