Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
2 Царе 7 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
1 И като седна царят в дома си, и успокои го Господ от всякъде, от всичките му врагове,
2 рече царят Натану: Виж, сега аз живея в кедров дом, а ковчегът Божий стои всред опони.
3 И рече Натан на царя: Иди, и направи всичко което е в сърдцето ти; защото Господ е с тебе.
4 И през онази нощ биде слово Господне към Натана и рече:
5 Иди та кажи на раба ми Давида: Така говори Господ: Ти ли ще ми съградиш дом за да обитавам?
6 Защото не обитах в дом от който ден възведох Израилевите синове от Египет дори до този ден, но ходех в шатър и в скиния.
7 Всякъде дето ходих с всичките Израилеви синове, говорих ли някога някому от Израилевите племена, на когото заповядах да пасе людете ми Израиля, да кажа: Защо ми не съградихте кедров дом?
8 Сега прочее така ще речеш на раба ми Давида: Така говори Господ Саваот: Аз те взех от оградата, от подир стадото, за да си вожд над людете ми, над Израиля;
9 и с тебе бях всякъде дето ходи ти, и изтребих всичките ти врагове от пред тебе, и направих те именит според името на големите които са на земята.
10 И ще определя място за людете си Израиля и ще ги насадя, та ще обитават на свое особно място, и няма да се преместят вече; и синовете на неправдата няма да ги притесняват вече както по-напред,
11 и както от дните в които поставих съдии над людете си Израиля; и ще те успокоя от всичките ти врагове. Господ ти още възвещава че Господ ще ти съгради дом.
12 Като се изпълнят дните ти и заспиш с отците си, ще въздигна семето ти след тебе което ще излезе из утробата ти, и ще утвърдя царството му.
13 Той ще съгради дом за името ми; и аз ще утвърдя престола на царството му в век.
14 Аз ще му бъда отец, и той ще ми бъде син: ако стори беззаконие, ще го накажа с тояга на мъже и с биения на человечески синове;
15 но милостта ми няма да се отнеме от него както я отнех от Саула когото отмахнах от лицето ти.
16 И ще се утвърди домът ти и царството ти пред тебе до века: престолът ти ще бъде утвърден в век.
17 По всички тези думи и по всичко това видение, така говори Натан Давиду.
18 Тогаз влезе цар Давид та седна пред Господа и рече: Кой съм аз, Господи Иеова? и кой е домът ми, та ме доведе ти до това?
19 Но и това още биде малко пред очите ти, Господи Иеова; и говорил си ти още за дълга бъдещност заради дома на раба си. И този ли е способът на человеците, Господи Иеова?
20 И що може да ти рече вече Давид? защото ти познаваш раба си, Господи Иеова.
21 За словото си и според сърдцето си направил си ти всички тези величия, за да ги направиш известни на раба си.
22 За това си велик, Господи Боже; защото няма подобен тебе, нито има Бог освен тебе, според всичко колкото сме чули с ушите си.
23 И кой е друг народ на земята както твоите люде, както Израил когото Бог дойде да изкупи за свои люде, и да ги направи именити, и да направи заради тях големи и чудни дела, заради земята ти, пред твоите люде които избави ти за себе си от Египет, от народите, и от боговете им?
24 Защото си утвърдил ти за себе си людете си Израиля за да ти са люде в век; и ти, Господи, им стана Бог.
25 И сега, Господи Боже, словото което си говорил ти за раба си и за дома му утвърди в век, и направи както си говорил ти.
26 И да се възвеличи името ти до века, та да говорят: Господ на Силите е Бог над Израиля; и домът на раба ти Давида да е утвърден пред тебе.
27 Защото ти, Господи на Силите, Боже Израилев, откри на раба си и рече: Дом ще ти съградя; за това рабът ти намери сърдцето си готово да ти се помоли тази молитва.
28 И сега, Господи Иеова, ти си Бог, и думите ти ще бъдат истинни, и ти си обещал тези благости на раба си.
29 Сега прочее благоволи да благословиш дома на раба си за да е пред тебе в век; защото ти, Господи Иеова, си говорил; и под благословението ти нека е домът на раба ти благословен в век.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24