Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
2 Царе 8 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
1 И след това порази Давид Филистимците, и победи ги; и взе Давид Метег-ама от ръката на Филистимците.
2 И порази Моавците, и размери ги с въжа като ги разпростря на земята; и размери с две въжа за да умъртви, и с едно цяло въже за да остави живи. Така Моавците станаха роби на Давида подданни.
3 Порази още Давид Ададезера сина на Реова, царя на Сова, като отхождаше да постави властта си на реката Евфрат.
4 И взе Давид от него тисяща и седемстотин конници и двадесет пешци; и пресече Давид жилите на всичките коне на колесниците, и упази от тях сто коне.
5 И когато дойдоха Дамасковите Сирийци за да помогнат на Ададезера царя на Сова, Давид порази от Сирийците двадесет и две тисящи мъже.
6 И тури Давид стражи в Дамасковата Сирия; и Сириийците станаха раби подданни Давиду. И упазваше Господ Давида всякъде дето отхождаше.
7 И взе Давид златните щитове които бяха върху рабите на Ададезера та ги донесе в Ерусалим.
8 И от Ветах и от Веротай, градовете Ададезерови, взе цар Давид твърде много мед.
9 чу прочее Той, Ематският цар, че Давид порази всичката сила на Ададезера:
10 прати Той Иорама сина си пред цар Давида за да го поздрави, и да го благослови че победил Ададезера и го поразил; защото Ададезер бе неприятел на Тоя. И донесе Иорам с себе си сребърни съсъди, и златни съсъди, и медни съсъди;
11 и тях посвети цар Давид Господу, с среброто и златото което беше посветил от всичките народи които покори:
12 от Сирия, и от Моав, от Амоновите синове, и от Филистимците, и от Амаличаните, и от користите на Ададезера сина на Реова, царя на Сова.
13 И придоби Давид име когато се връщаше от поражението на осемнадесетте тисящи Сирийци в дола на солта.
14 И тури стражи в Едом: във всичкия Едом тури стражи; и всичките Едомци станаха раби Давиду. И упазваше Господ Давида всякъде дето отхождаше.
15 И царува Давид над всичкия Израил; и правеше Давид съд и правда на всичките си люде.
16 а Иоав синът Саруин беше над воинството; а Иосафат синът Ахилудов, паметописец;
17 а Садок синът Ахитовов и Ахимелех синът Авиатаров, свещеници; а Сарая, писец;
18 а Ванаия Иодаевът син беше над Херетците и над Фелетците; а Давидовите синове бяха двороначалници.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24