Търсене в Библията онлайн
 
2 Царе 8 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
1 И след това порази Давид Филистимците, и победи ги; и взе Давид Метег-ама от ръката на Филистимците.
2 И порази Моавците, и размери ги с въжа като ги разпростря на земята; и размери с две въжа за да умъртви, и с едно цяло въже за да остави живи. Така Моавците станаха роби на Давида подданни.
3 Порази още Давид Ададезера сина на Реова, царя на Сова, като отхождаше да постави властта си на реката Евфрат.
4 И взе Давид от него тисяща и седемстотин конници и двадесет пешци; и пресече Давид жилите на всичките коне на колесниците, и упази от тях сто коне.
5 И когато дойдоха Дамасковите Сирийци за да помогнат на Ададезера царя на Сова, Давид порази от Сирийците двадесет и две тисящи мъже.
6 И тури Давид стражи в Дамасковата Сирия; и Сириийците станаха раби подданни Давиду. И упазваше Господ Давида всякъде дето отхождаше.
7 И взе Давид златните щитове които бяха върху рабите на Ададезера та ги донесе в Ерусалим.
8 И от Ветах и от Веротай, градовете Ададезерови, взе цар Давид твърде много мед.
9 чу прочее Той, Ематският цар, че Давид порази всичката сила на Ададезера:
10 прати Той Иорама сина си пред цар Давида за да го поздрави, и да го благослови че победил Ададезера и го поразил; защото Ададезер бе неприятел на Тоя. И донесе Иорам с себе си сребърни съсъди, и златни съсъди, и медни съсъди;
11 и тях посвети цар Давид Господу, с среброто и златото което беше посветил от всичките народи които покори:
12 от Сирия, и от Моав, от Амоновите синове, и от Филистимците, и от Амаличаните, и от користите на Ададезера сина на Реова, царя на Сова.
13 И придоби Давид име когато се връщаше от поражението на осемнадесетте тисящи Сирийци в дола на солта.
14 И тури стражи в Едом: във всичкия Едом тури стражи; и всичките Едомци станаха раби Давиду. И упазваше Господ Давида всякъде дето отхождаше.
15 И царува Давид над всичкия Израил; и правеше Давид съд и правда на всичките си люде.
16 а Иоав синът Саруин беше над воинството; а Иосафат синът Ахилудов, паметописец;
17 а Садок синът Ахитовов и Ахимелех синът Авиатаров, свещеници; а Сарая, писец;
18 а Ванаия Иодаевът син беше над Херетците и над Фелетците; а Давидовите синове бяха двороначалници.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24