Търсене в Библията онлайн
 
3 Царе 10 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
1 И като чу Савската царица слуха Соломонов, за името Господне, дойде за да го изкуси с гатанки.
2 И дойде в Ерусалим с едно твърде голяма множество; с камили натоварени с аромати, и с твърде много злато, и с многоценни камене; и като дойде при Соломона, говори с него за всичко що имаше на сърдцето си.
3 И изтълкува й Соломон всичките й въпроси: не биде нищо скрито от царя да не й изтълкува.
4 И като видя Савската царица всичката Соломонова мъдрост, и дома който съгради,
5 и ястията на трапезата му, и седането на рабите му, и стоенето на служителите му, и облеклото им, и виночерпците му, и възлязването с което възлязваше в дома Господен, не остана дух в нея.
6 И рече на царя: Истинни са думите които чух в земята си за твоето състояние и за мъдростта ти.
7 Но не вярвах на тези думи доде дойдох и очите ми видяха; и, ето, нито половината не беше ми известено: мъдростта ти и благоденствието ти надминават слуха който чух.
8 Блажени мъжете ти, блажени рабите ти, тези което стоят всякога пред тебе та слушат мъдростта ти.
9 Нека бъде благословен Господ Бог твой който благоволи за тебе да те тури на Израилевия престол. Понеже Господ възлюби в век Израиля, заради това те постави цар за да правиш съд и правда.
10 И даде на царя сто и двадесет таланта злато, и твърде много аромати и многоценни камене: не дойде вече такова изобилие от аромати колкото онези които Савската царица даде на цар Соломона.
11 Още и корабите на Хирама които донесоха злато от Офир донесоха от Офир и голямо множество алмугови дърва и многоценни камене.
12 И направи царят от алмуговите дърва перила в дома Господен и в царския дом, и китари и псалтири за певците: таквиз алмугови дърва не бяха дохождали нито бяха се явявали до този ден.
13 И даде цар Соломон на Савската царица всичко що желаеше, каквото поиска, освен онова което й даде от волята си цар Соломон. И върна се та си отиде в своята си земя, тя и рабите й.
14 А тежината на златото което дохождаше на Соломона всяка година беше шестстотин и шестдесет и шест таланта злато,
15 освен онова което събираше от купците, и от товарите на търговците, и от всичките Арабски царе, и от войводите на земята.
16 И направи цар Соломон двесте щита от ковано злато: шестстотин сикли злато се иждивяваше за всеки щит;
17 и триста щитчета от ковано злато: три литри злато се иждивяваха за всяко щитче; и тури ги царят в дома на Ливанската дъбрава.
18 Направи още царят велик слоновен престол, и позлати го с чисто злато.
19 И престолът имаше шест стъпала, и върхът на престола беше кръгъл отзаде, и мишци от тук и от тук на седалището, и два лъва стоеха от страните на мишците.
20 А върху шестте стъпала, там стоеха дванадесет лъва от тук и от тук: толкоз не се е направило в никое царство.
21 и всичките съсъди за питие на цар Соломона бяха златни, и всичките съсъди в дома на Ливанската дъбрава от чисто злато: ни един от сребро: среброто се вменяваше за нищо в дните на Соломона.
22 Защото имаше царят на морето Тарсийски кораби с корабите на Хирама: еднъж в три години дохождаха корабите от Тарсис та доносяха злато и сребро, слонови зъби, и обезяни, и пауни.
23 И възвеличи се цар Соломон повече от всичките земни царе с богатство и премъдрост.
24 И всичката земя търсеше Соломоновото лице, за да чуят мъдростта му която Бог даде в сърдцето му.
25 И доносяха всеки от тях дара си, сребърни съсъди, и облекла, и оръжия, и аромати, копие, и мъски, всяка година.
26 И събра Соломон колесници и конници; и имаше тисяща и четиристотин колесници, и дванадесет тисящи конници, които тури в градовете на колесниците и при царя в Ерусалим.
27 И направи царят в Ерусалим среброто като камене, и кедрите направи като черниците в полето по множеството.
28 И за Соломона докарваха коне из Египет; и керван от царски търговци вземаха с определена цена стада коне.
29 А всяка колесница възхождаше и изхождаше из Египет за шестстотин сребърни сикли, и всеки кон за сто и петдесет; и така за всичките Хетейски царе и за Сирийските царе, докарването ставаше чрез тяхна ръка.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22