Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
3 Царе 10 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
1 И като чу Савската царица слуха Соломонов, за името Господне, дойде за да го изкуси с гатанки.
2 И дойде в Ерусалим с едно твърде голяма множество; с камили натоварени с аромати, и с твърде много злато, и с многоценни камене; и като дойде при Соломона, говори с него за всичко що имаше на сърдцето си.
3 И изтълкува й Соломон всичките й въпроси: не биде нищо скрито от царя да не й изтълкува.
4 И като видя Савската царица всичката Соломонова мъдрост, и дома който съгради,
5 и ястията на трапезата му, и седането на рабите му, и стоенето на служителите му, и облеклото им, и виночерпците му, и възлязването с което възлязваше в дома Господен, не остана дух в нея.
6 И рече на царя: Истинни са думите които чух в земята си за твоето състояние и за мъдростта ти.
7 Но не вярвах на тези думи доде дойдох и очите ми видяха; и, ето, нито половината не беше ми известено: мъдростта ти и благоденствието ти надминават слуха който чух.
8 Блажени мъжете ти, блажени рабите ти, тези което стоят всякога пред тебе та слушат мъдростта ти.
9 Нека бъде благословен Господ Бог твой който благоволи за тебе да те тури на Израилевия престол. Понеже Господ възлюби в век Израиля, заради това те постави цар за да правиш съд и правда.
10 И даде на царя сто и двадесет таланта злато, и твърде много аромати и многоценни камене: не дойде вече такова изобилие от аромати колкото онези които Савската царица даде на цар Соломона.
11 Още и корабите на Хирама които донесоха злато от Офир донесоха от Офир и голямо множество алмугови дърва и многоценни камене.
12 И направи царят от алмуговите дърва перила в дома Господен и в царския дом, и китари и псалтири за певците: таквиз алмугови дърва не бяха дохождали нито бяха се явявали до този ден.
13 И даде цар Соломон на Савската царица всичко що желаеше, каквото поиска, освен онова което й даде от волята си цар Соломон. И върна се та си отиде в своята си земя, тя и рабите й.
14 А тежината на златото което дохождаше на Соломона всяка година беше шестстотин и шестдесет и шест таланта злато,
15 освен онова което събираше от купците, и от товарите на търговците, и от всичките Арабски царе, и от войводите на земята.
16 И направи цар Соломон двесте щита от ковано злато: шестстотин сикли злато се иждивяваше за всеки щит;
17 и триста щитчета от ковано злато: три литри злато се иждивяваха за всяко щитче; и тури ги царят в дома на Ливанската дъбрава.
18 Направи още царят велик слоновен престол, и позлати го с чисто злато.
19 И престолът имаше шест стъпала, и върхът на престола беше кръгъл отзаде, и мишци от тук и от тук на седалището, и два лъва стоеха от страните на мишците.
20 А върху шестте стъпала, там стоеха дванадесет лъва от тук и от тук: толкоз не се е направило в никое царство.
21 и всичките съсъди за питие на цар Соломона бяха златни, и всичките съсъди в дома на Ливанската дъбрава от чисто злато: ни един от сребро: среброто се вменяваше за нищо в дните на Соломона.
22 Защото имаше царят на морето Тарсийски кораби с корабите на Хирама: еднъж в три години дохождаха корабите от Тарсис та доносяха злато и сребро, слонови зъби, и обезяни, и пауни.
23 И възвеличи се цар Соломон повече от всичките земни царе с богатство и премъдрост.
24 И всичката земя търсеше Соломоновото лице, за да чуят мъдростта му която Бог даде в сърдцето му.
25 И доносяха всеки от тях дара си, сребърни съсъди, и облекла, и оръжия, и аромати, копие, и мъски, всяка година.
26 И събра Соломон колесници и конници; и имаше тисяща и четиристотин колесници, и дванадесет тисящи конници, които тури в градовете на колесниците и при царя в Ерусалим.
27 И направи царят в Ерусалим среброто като камене, и кедрите направи като черниците в полето по множеството.
28 И за Соломона докарваха коне из Египет; и керван от царски търговци вземаха с определена цена стада коне.
29 А всяка колесница възхождаше и изхождаше из Египет за шестстотин сребърни сикли, и всеки кон за сто и петдесет; и така за всичките Хетейски царе и за Сирийските царе, докарването ставаше чрез тяхна ръка.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22