Търсене в Библията онлайн
 
3 Царе 11 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
1 А възлюби цар Соломон, освен Фараоновата дъщеря, много чужди жени, Моавки, Амонки, Едомки, Сидонки, Хетейки,
2 от народите за които Господ рече на Израилевите синове: Не влазяйте при тях, нито те да влазят при вас, за да не преклонят сърдцата ви след боговете си. При тях Соломон се прилепи с рачение.
3 И имаше седемстотин жени княгини, и триста наложници; и жените му обърнаха сърдцето му;
4 защото когато остаря Соломон, жените му обърнаха сърдцето му след други богове; и сърдцето му не беше съвършено с Господа неговия Бог както сърдцето на отца му Давида.
5 И ходи Соломон след Астарта богинята на Сидонците, и след Мелхома мерзостта на Амонците.
6 И стори Соломон зло пред Господа, и не ходи съвършено след Господа както Давид отец му.
7 Тогаз съгради Соломон високо място на Хамоса мерзостта на Моава в гората която е срещу Ерусалим, и на Молоха мерзостта на Амоновите синове.
8 И така направи за всичките си чужди жени които кадяха и жъртвуваха на боговете си.
9 И разгневи се Господ на Соломона понеже сърдцето му се отвърна от Господа Бога Израилева който му се яви два пъти
10 та му заповяда за това нещо, да не отхожда никак след други богове; но той не упази онова което Господ заповяда.
11 За това рече Господ Соломону: Понеже се намери това в тебе, и ти не упази завета ми и повеленията ми които ти заповядах, непременно ще откъсна царството от тебе, и ще го дам на раба ти.
12 Но в твоите дни не ща да направя това, заради Давида отца ти: от ръката на сина ти ще го откъсна.
13 Не ща обаче да откъсна всичкото царство: едно племе ще дам на сина ти заради Давида раба ми, и заради Ерусалим който избрах.
14 И подигна Господ противник на Соломона, Адада Едомеца: той бе от царско семе в Едом.
15 Защото, когато бе Давид в Едом, и Иоав военачалникът възлезе да погребе избитите, и порази всяко мъжко в Едом,
16 (понеже шест месеца седя там Иоав с всичкия Израил, доде изтреби всяко мъжко в Едом,)
17 Адад побегна, той и с него няколко Едомци от рабите на отца му, за да отидат в Египет; а Адад бе малко дете.
18 И станаха от Мадиам та дойдоха в Фаран; и взеха с себе си мъже от Фаран та дойдоха в Египет при Фараона Египетския цар, който му даде къща, и определи му храна, и даде му земя.
19 И намери Адад голяма благодат пред Фараона, щото му даде за жена сестрата на жената си, сестрата на царицата Тахпенеса.
20 И роди му сестрата Тахпенесина сина му Генувата, когото Тахпеснеса отдои вътре у Фараоновия дом; и Генуват бе в дома на Фараона между Фараоновите синове.
21 И когато чу Адад в Египет че заспа Давид с отците си и че умря Иоав военачалникът, рече Адад Фараону: Отпусни ме да си отида в моята земя.
22 И рече му Фараон: Но от що си лишен при мене та искаш да отидеш в земята си? И отговори: Нищо; но отпусни ме, моля.
23 И подигна Бог нему и друг противник, Резона Елиадаевия син, който бе побягнал от господаря си Ададезера Совския цар,
24 и, като събра при себе си мъже, стана началник на чета когато порази Давид онези които бяха от Сова; и отидоха в Дамаск та се населиха там, и царуваха в Дамаск.
25 И той бе противник на Израиля през всичките дни на Соломона, освен злините които направи Адад; и досаждаше на Израиля като царуваше над Сирия.
26 И Иеровоам Наватовий син, Ефратец от Сарида, Соломонов раб, на когото майка му се наричаше Серуа, жена вдовица, и той подигна ръка против царя.
27 А тази бе причината за която подигна ръка против царя: Соломон съгради Мило, и поправяше развалата на стената на града на Давида отца си;
28 и человекът Иеровоам бе силен с крепост; и видя Соломон момъка че беше способен за работа, и постави го настоятел над всичките товари на Иосифовия дом.
29 И в онова време, когато Иеровоам излезе из Ерусалим, намери го на пътя пророкът Ахия Силонецът, обречен с нова дреха, и двамата бяха сами на полето;
30 и хвана Ахия новата дреха която носеше, и разкъса я на дванадесет части,
31 и рече на Иеровоама: Вземи за себе си десет части; защото така говори Господ Бог Израилев: Ето, ще откъсна царството от Соломоновата ръка, и ще дам на тебе десетте племена;
32 ( ще остане обаче нему едно племе, заради раба ми Давида, и заради Ерусалим, града който избрах от всичките Израилеви племена;)
33 защото ме оставиха та послужиха на Астарта богинята на Сидонците, на Хамоса бога на Моавците, и на Мелхома бога на Амоновите синове; и не ходиха в пътищата ми за да правят правото пред мене, и да съхраняват повеленията ми и съдбите ми, както Давид отец му.
34 Не ща обаче да взема всичкото царство от ръката му, но ще го поставя княз в всичките дни на живота му, заради Давида раба ми когото избрах, защото пазеше заповедите ми и повеленията ми.
35 Ще взема обаче царството от ръката на сина му и ще го дам на тебе, десетте племена.
36 А на сина му ще дам едно племе, за да има Давид рабът ми светилник всякога пред мене в Ерусалим, в града който избрах за себе си за да положа името си там;
37 а тебе ще взема, и ще царуваш според всичко което душата ти желае, и ще бъдеш цар над Израиля.
38 И ако послушаш всичко което ти заповядвам, и ходиш в пътищата ми, и правиш което е право пред мене, и пазиш повеленията ми и заповедите ми както правеше Давид рабът ми, тогаз ще бъда с тебе, и ще ти съградя безопасен дом както съградих на Давида, и ще ти дам Израиля.
39 И ще оскърбя за това Давидовото семе, но не за всегда.
40 Заради това поиска Соломон да убие Иеровоама. И стана Иеровоам та побягна в Египет при Сисака Египетския цар, и остана в Египет доде умря Соломон.
41 А другите от Соломоновите деяния, и всичко което направи, и мъдростта му, не са ли писани в Книгата на Соломоновите Деяния?
42 А дните колкото царува Соломон в Ерусалим над всичкия Израил бяха четиридесет години.
43 И заспа Соломон с отците си, и погребе се в града на отца си Давида; и въцари се вместо него Ровоам син му.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22