Търсене в Библията онлайн
 
3 Царе 14 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
1 В онова време разболя се Авия Иеровоамовът син.
2 И рече Иеровоам на жена си: Стани, моля, и преличи се щото да не познаят че си жена на Иеровоама, и иди в Сило; ето, там е Ахия пророкът който ми рече че ще царувам над тези люде.
3 И вземи в ръката си десет хляба, и сухари, и стомна с мед та иди при него: той ще ти обади какво ще стане на детето.
4 И направи така Иеровоамовата жена; и стана та отиде в Сило, и дойде в дома на Ахия. А Ахия не можеше да гледа; защото очите му бяха отъпяли от старостта му.
5 А Господ беше рекъл на Ахия: Ето, жената на Иеровоама иде да иска от тебе слово за сина си, защото е болен: така и така ще й речеш; защото, когато влезе, ще се пристори че е друга.
6 И като чу Ахия шума на нозете й като влазяше в вратата рече: Влез, Иеровоамова жено: защо се приструваш че си друга? Но аз съм пратен при тебе с жестоки известия.
7 Иди, кажи на Иеровоама: Така говори Господ Бог Израилев: Понеже аз те възвисих от сред людете и те поставих вожд над людете си Израиля,
8 и, като раздрах царството от Давидовия дом, дадох го на тебе, а ти не биде както рабът ми Давид който съхрани заповедите ми, и който ме последва с всичкото си сърдце да прави само което е право пред мене,
9 но ти надмина в злото всички които са били преди тебе, защото отиде ти та си направи други богове и леяни идоли, за да ме прогневиш и да ме отхвърлиш зад гърба си,
10 заради това, ето, ще докарам зло на Иеровоамовия дом, и ще изтребя от Иеровоамовите всичко до крак, затворения и оставения в Израил, и ще помета вслед Иеровоамовия дом както помита някой гноя доде не остане.
11 Който Иеровоамов умре в града, псетата ще го изядат; и който умре в полето, птиците небесни ще го изядат; защото Господ говори.
12 Ти прочее стани та иди в дома си: като влязат нозете ти в града детето ще умре.
13 И ще го оплаче всичкий Израил, и ще го погребат; защото само оно от Иеровоама ще дойде в гроб, понеже в него се намери нещо добро пред Господа Бога Израилева в дома на Иеровоама.
14 И ще си въздигне Господ цар над Израиля който ще изтреби дома на Иеровоама в онзи ден; но що? и сега.
15 И ще порази Господ Израиля като тръст която се клати у водата, и ще изкорени Израиля из тази добра земя която даде на отците им, и ще ги разпръсне оттатък реката, понеже направиха Ашерите си за да прогневят Господа.
16 И ще предаде Израиля заради греховете на Иеровоама, който съгреши, и който направи Израиля да съгреши.
17 И стана Иеровоамовата жена та си отиде, и дойде в Терса; и като стъпи на прага на вратата, умря детето.
18 И погребоха го, и оплака го всичкий Израил, според словото Господне което говори чрез раба си Ахия пророка.
19 А останалите от деянията на Иеровоама, как прави бой, и как царува, ето, те са писани в Книгата на Летовниците на Израилевите Царе.
20 И дните в които царува Иеровоам бяха двадесет и две години; и заспа с отците си; и въцари се вместо него Надав син му.
21 А Ровоам Соломоновий син царува над Юда. На четиридесет и една година бе Ровоам когато стана цар, и царува седемнадесет години в Ерусалим, в града който Господ избра от всичките Израилеви племена за да тури името си там. И името на майка му бе Наама, Амонка.
22 А Юда стори зло пред Господа, и раздразниха го в ревнование с греховете си с които съгрешиха повече от всичко що направиха отците им.
23 Защото и те си съградиха високи места, и направиха кумири и Ашери на всеки висок хълм и под всяко зелено дърво.
24 А имаше още в земята мъжеложци, и правеха според всичките мерзости на езичниците които Господ изгони от лицето на Израилевите синове.
25 И в петото лето на Ровоамовото царуване възлезе Сисак Египетский цар против Ерусалим
26 та взе съкровищата на дома Господен и съкровищата на царския дом: взе всичко; взе още всичките златни щитове които бе направил Соломон.
27 А вместо тях направи цар Ровоам медни щитове, и предаде ги в ръцете на началниците на телохранителите които пазеха дверите на царския дом.
28 И когато влазяше царят в дома Господен, държеха ги телохранителите: после ги заносяха пак в жилището на телохранителите.
29 А останалите от деянията на Ровоама, и всичко що направи, не са ли писани в Книгата на Летовниците на Юдините царе?
30 А имаше бой между Ровоама и Иеровоама в всичките дни.
31 И заспа Ровоам с отците си, и погребе се с отците си в Давидовия град. И името на майка му бе Наама, Амонка. А въцари се вместо него Авия син му.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22