Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
3 Царе 14 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
1 В онова време разболя се Авия Иеровоамовът син.
2 И рече Иеровоам на жена си: Стани, моля, и преличи се щото да не познаят че си жена на Иеровоама, и иди в Сило; ето, там е Ахия пророкът който ми рече че ще царувам над тези люде.
3 И вземи в ръката си десет хляба, и сухари, и стомна с мед та иди при него: той ще ти обади какво ще стане на детето.
4 И направи така Иеровоамовата жена; и стана та отиде в Сило, и дойде в дома на Ахия. А Ахия не можеше да гледа; защото очите му бяха отъпяли от старостта му.
5 А Господ беше рекъл на Ахия: Ето, жената на Иеровоама иде да иска от тебе слово за сина си, защото е болен: така и така ще й речеш; защото, когато влезе, ще се пристори че е друга.
6 И като чу Ахия шума на нозете й като влазяше в вратата рече: Влез, Иеровоамова жено: защо се приструваш че си друга? Но аз съм пратен при тебе с жестоки известия.
7 Иди, кажи на Иеровоама: Така говори Господ Бог Израилев: Понеже аз те възвисих от сред людете и те поставих вожд над людете си Израиля,
8 и, като раздрах царството от Давидовия дом, дадох го на тебе, а ти не биде както рабът ми Давид който съхрани заповедите ми, и който ме последва с всичкото си сърдце да прави само което е право пред мене,
9 но ти надмина в злото всички които са били преди тебе, защото отиде ти та си направи други богове и леяни идоли, за да ме прогневиш и да ме отхвърлиш зад гърба си,
10 заради това, ето, ще докарам зло на Иеровоамовия дом, и ще изтребя от Иеровоамовите всичко до крак, затворения и оставения в Израил, и ще помета вслед Иеровоамовия дом както помита някой гноя доде не остане.
11 Който Иеровоамов умре в града, псетата ще го изядат; и който умре в полето, птиците небесни ще го изядат; защото Господ говори.
12 Ти прочее стани та иди в дома си: като влязат нозете ти в града детето ще умре.
13 И ще го оплаче всичкий Израил, и ще го погребат; защото само оно от Иеровоама ще дойде в гроб, понеже в него се намери нещо добро пред Господа Бога Израилева в дома на Иеровоама.
14 И ще си въздигне Господ цар над Израиля който ще изтреби дома на Иеровоама в онзи ден; но що? и сега.
15 И ще порази Господ Израиля като тръст която се клати у водата, и ще изкорени Израиля из тази добра земя която даде на отците им, и ще ги разпръсне оттатък реката, понеже направиха Ашерите си за да прогневят Господа.
16 И ще предаде Израиля заради греховете на Иеровоама, който съгреши, и който направи Израиля да съгреши.
17 И стана Иеровоамовата жена та си отиде, и дойде в Терса; и като стъпи на прага на вратата, умря детето.
18 И погребоха го, и оплака го всичкий Израил, според словото Господне което говори чрез раба си Ахия пророка.
19 А останалите от деянията на Иеровоама, как прави бой, и как царува, ето, те са писани в Книгата на Летовниците на Израилевите Царе.
20 И дните в които царува Иеровоам бяха двадесет и две години; и заспа с отците си; и въцари се вместо него Надав син му.
21 А Ровоам Соломоновий син царува над Юда. На четиридесет и една година бе Ровоам когато стана цар, и царува седемнадесет години в Ерусалим, в града който Господ избра от всичките Израилеви племена за да тури името си там. И името на майка му бе Наама, Амонка.
22 А Юда стори зло пред Господа, и раздразниха го в ревнование с греховете си с които съгрешиха повече от всичко що направиха отците им.
23 Защото и те си съградиха високи места, и направиха кумири и Ашери на всеки висок хълм и под всяко зелено дърво.
24 А имаше още в земята мъжеложци, и правеха според всичките мерзости на езичниците които Господ изгони от лицето на Израилевите синове.
25 И в петото лето на Ровоамовото царуване възлезе Сисак Египетский цар против Ерусалим
26 та взе съкровищата на дома Господен и съкровищата на царския дом: взе всичко; взе още всичките златни щитове които бе направил Соломон.
27 А вместо тях направи цар Ровоам медни щитове, и предаде ги в ръцете на началниците на телохранителите които пазеха дверите на царския дом.
28 И когато влазяше царят в дома Господен, държеха ги телохранителите: после ги заносяха пак в жилището на телохранителите.
29 А останалите от деянията на Ровоама, и всичко що направи, не са ли писани в Книгата на Летовниците на Юдините царе?
30 А имаше бой между Ровоама и Иеровоама в всичките дни.
31 И заспа Ровоам с отците си, и погребе се с отците си в Давидовия град. И името на майка му бе Наама, Амонка. А въцари се вместо него Авия син му.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22